fbpx Ny «ammesjef»: – Enhver må få ta sine egne ammevalg Hopp til hovedinnhold

Ny «ammesjef»: – Enhver må få ta sine egne ammevalg

Portrett av Ina Landau Aasen.

Ammepress står ikke høyt i kurs hos nye lederen av Nasjonal kompetansetjeneste for amming, Ina Landau Aasen.

– Vårt viktigste mål er å legge til rette for at flest mulig som ønsker det, skal få amme, at de skal få det til uten problemer og holde på så lenge de selv ønsker det.

Det sier Ina Landau Aasen, som mandag 3. juni hadde sin første arbeidsdag som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).

Jeg vet at noen opplever å bli uglesett og kritisert fordi de ikke ammer. Det irriterer meg.
Ina Landau Aasen

– Hva med kvinner som ikke ønsker å amme?

– Enhver må få ta sine egne ammevalg etter god informasjon og tilbud om veiledning. Jeg vet at noen opplever å bli uglesett og kritisert fordi de ikke ammer. Det irriterer meg.

Kommentarer og blikk

Aasen påpeker at også kvinner som ammer lenger enn normen, kan få kommentarer og blikk.

– Jeg blir oppgitt over alle som setter seg til herre over hva andre skal gjøre. Om kvinner velger å starte med å amme, noe over 90 prosent gjør, er det viktig at de får god veiledning fra helsepersonell.

Her kommer NKA inn. NKA retter seg primært mot helsepersonell og har som oppgave å bygge opp og spre kunnskap om amming og morsmelk. De skal bidra til forskning, utredning, faglige retningslinjer på feltet og ikke minst følge opp Mor-barn vennlig initiativ.

Vi ønsker at flest mulig ammer og har en god opplevelse, men ikke at det skal være et ammepress eller at alle skal amme for enhver pris.
Ina Landau Aasen

– Vårt oppdrag er å legge til rette for amming som har positive helseeffekter. Vi ønsker at flest mulig ammer og har en god opplevelse, men ikke at det skal være et ammepress eller at alle skal amme for enhver pris.

Fakta
Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)
  • I 1999 ble Nasjonalt ammesenter ved Rikshospitalet i Oslo åpnet.
  • I 2005 ble senteret utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for amming, og i 2011 skiftet det navn til Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).
  • Hovedformålet er å bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming.
  • Kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, oppfølging av mor-barn vennlig initiativ, utredning av kliniske problemstillinger, forskning, samt bidrag til faglige retningslinjer.
  • Tjenesten retter seg primært mot helsepersonell.

Kilde: NKA

Varsler ingen revolusjon

Aasen har allerede fem års fartstid på NKA, der hun har jobbet primært med undervisning og veiledning av helsepersonell, samt sertifiseringsordningen ammekyndig helsestasjon. Tidligere arbeidet hun som jordmor, fagutvikler og ammeveileder ved kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus.

– Du overtar denne jobben etter Anne B. Bærug, som er ernæringsfysiolog. Hvordan vil det merkes at det nå kommer en sykepleier og jordmor i sjefsstolen?

– Det vil neppe merkes så mye. Vi jobber uansett veldig tverrfaglig, med jordmødre, helsesykepleiere, leger og ernæringsfysiologer. Jeg ønsker å jobbe mer med nettsider og sosiale medier, men det blir ingen revolusjon med det første.

– Hva er viktigst for NKA akkurat nå?

– Å arbeide med Mor-barn-vennlig initiativ på sykehus. Vi jobber også med å få flere ammekyndige helsestasjoner og tilbyr dessuten en videreutdanning for helsepersonell som jobber med amming. I tillegg utvikler vi en digital løsning for informasjon om spedbarnsernæring sammen Helsedirektoratet og Ammehjelpen.

Veiledning heller enn råd

– Hva trenger helsepersonell å bli flinkere til når det gjelder amming?

– Å gi veiledning, heller enn råd.

Aasen mener det er en vesensforskjell her som ikke alt helsepersonell tar hensyn til:

– Det er viktig å se hvordan barnet blir lagt til brystet for å kunne vite hvor utfordringene til den enkelte ligger. Ikke bare gi generelle råd. Gode ammeobservasjoner er alfa og omega.

Fakta
Fakta om amming

99 prosent av alle nyfødte barn i Norge får morsmelk.

Ved 6 måneder ammes 71 prosent og ved ettårs alder er andelen rundt 35 prosent.

Helsedirektoratet anbefaler at barn ammes det første året og gjerne lenger, hvis barn og mor trives med det.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn ammes i to år.

Kilder: NKA, helsenorge.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse