Desentralisert utdanning: – Glad jeg kan ta sykepleierutdanning her jeg bor

KILLINGER: Bonde, huslån og i fast jobb: Stina Fjordbakk kunne ikke reist langt for å ta sykepleierutdanning.

Sykepleierstudent og bonde Stina Fjordbakk tror ikke det blir det samme hvis lærerne i sykepleie flytter fra Stokmarknes til Bodø.

Stina Fjordbakk går på 4-årig desentralisert sykepleierutdanning i Stokmarknes.

Nå er hun akkurat ferdig med sykehuspraksis for i år. Ett år står igjen før hun er ferdig utdannet sykepleier.

I forrige uke ble det blant annet foreslått å flytte fagmiljøet ved utdanningen fra Stokmarknes til Bodø. Forslaget er nå ute på høring.

Student med jobb og huslån

– Jeg er så heldig at jeg bor i Hadsel og kan ta sykepleien her på Stokmarknes. Jeg hadde jo både huslån, billån og fast jobb da jeg søkte sykepleiestudiet. Jeg var avhengig av å kunne jobbe ved siden av studiet, forteller hun. Studiet er nett- og samlingsbasert, og samlingene er i Stokmarknes.

20 melkekyr og tre geiter

I løpet av de tre årene hun har gått på skole, har hun og samboeren tatt over hjemgården hans.

20 melkekyr, høns, kanin, katt og hund krever sitt.

– Og så har jeg akkurat skaffet meg tre geiter, forteller hun.

Samme tilbud?

Det var i forrige uke at rektor ved Nord universitet kom med en rapport som foreslår endringer i sykepleierutdanningene i regionen. 

Nedslagsområdet til Nord universitet strekker seg fra Stokmarknes i nord til Stjørdal i sør. Forslaget innebærer blant annet at Vesterålen skal bli en såkalt «distribuert» utdanning – dersom det er nok søkere. Fagmiljøene flyttes bort fra Lofoten og Vesterålen og til Bodø.

Men studentene vil få det samme tilbudet, forsikrer rektor Hanne Solheim Hansen. 

– Det vil være nettstøttet og samlingsbasert sykepleierutdanning også i fremtiden i Stokmarknes. Antallet studenter anslår jeg vil ligge på samme nivå som i dag, rundt 40, sier Hansen til Sykepleien.

– Viktig med tilgjengelige lærere

Men at tilbudet blir det samme om lærerne flytter, tror ikke Stine Fjordbakk. Hun frykter at samlingene på sikt også vil flyttes til Bodø, dersom fagmiljøet flyttes dit, og at det da blir store klasser.

– Det har vært viktig for oss som elever ved skolen her at lærerne har vært tilgjengelig her. Vi har hatt lærere som har vært emneansvarlige fra andre plasser. Da har vi hatt kontakt over Skype. Det har jo gått greit, men jeg har vært veldig fornøyd med lærerne vi per i dag har her. De har vært lett tilgjengelige om det er noe man har spørsmål om, sier hun.

Trygg på lærerne

Hun utdyper:

– Lærere og elever blir godt kjent med hverandre, og vi elevene blir veldig trygge på lærerne. Det skaper et veldig godt læringsutbytte. Vi er heller ikke så stor klasse. Jeg tror ikke på at det blir bedre om alt samles til en stor klasse i Bodø, sier hun.

I starten av studiet hennes var det en to ukers samling i Bodø. Resten har vært i Stokmarknes. 

– Vi blir også tett fulgt opp i praksis. Har man enkelte svake sider faglig, blir man veiledet godt på fremgang, sier hun.

Vil jobbe i Hadsel

Stine Fjordbakk har planer om å jobbe i Hadsel når hun er ferdig på skolen.

– Enten på sykehuset på Stokmarknes eller i kommunen, som har gode tilbud om faste stillinger til nyutdannede sykepleiere ved endt skolegang, sier hun og viser til at mange av sykepleierne hun har jobbet med i hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus i Hadsel, også har tatt utdanningen på Stokmarknes.

– Det er ofte veldig etablerte folk som søker det desentralisert studiet vi har her på Stokmarknes. Mange har barn, hus, jobb og familie her fra før. De jeg kjenner, hadde ikke kunnet ta sykepleien om det ikke var tilbud her, sier hun.

– I den livssituasjonen jeg er i per i dag, kunne jeg ikke tatt studiet noe annet sted, sier hun.

– Hjelper ikke distriktene

– Jeg syns rett og slett det er en tragedie om fagmiljøet flyttes til Bodø. Det hjelper ikke distriktene som allerede sliter med sykepleiermangel fra før, sier hun.

Statsråden: Nord universitet må bidra til at hele regionen har nok arbeidskraft

bildet viser Nord universitet
NY STRUKTUR: Nord universitet kan få færre studiesteder dersom det blir som rektor Hanne Solheim Hansen foreslår.

Styret i Nord universitet fikk brev fra statsråd Iselin Nybø før styremøte.

I forrige uke kom rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen med en innstilling om ny studiestedstruktur ved Nord universitet. Forslaget innebærer at studiestedene Sandnessjøen og Nesna avvikles, og at fagmiljøer samles på færre steder. 

Les også: Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

Tirsdag var saken oppe til styrebehandling, og det ble besluttet å sende forslaget ut på høring.

Høringsfristen er 15. juni, og endelig avgjørelse tas 26. juni. 

Ba om grundigere utredning

Styret ønsket en grundigere utredning av flere av forslagene, blant annet om hva som skal til for å ha et permanent tilbud om sykepleierutdanning i Namsos. I forslaget er sykepleierutdanningen i Namsos gjort om til en såkalt distribuert utdanning som startes med forbehold om nok søkere. 

Styret ba om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.