Norge brukte 68 000 kroner på helse per innbygger i fjor

Bilde av en bunke med 200-lapper
UTGIFT PER HODE: Norge brukte totalt 360 milliarder kroner på helseutgifter i 2018. Når tallene brekkes ned, får vi at det for hver innbygger ble brukt 68 000 kroner på helse.

I fjor brukte vi 2000 kroner mer på helseutgifter per innbygger enn i 2017.

SSB kommer hvert år ut med et helseregnskap. Statistikken er delt inn i forskjellige områder, og det er mulig å hente ut tall her.

360 milliarder

Norge brukte totalt 360 milliarder kroner på helseutgifter i 2018. Når tallene brekkes ned, får vi at det for hver innbygger ble brukt 68 000 kroner på helse. Det er over 2000 kroner mer enn vi brukte i 2017.

Det er store variasjoner mellom OECD-landene når det gjelder utgifter knyttet til helse.

Land med mye ressurser og høyt inntektsnivå har mer å bruke på helse enn land med mindre ressurser og lavere inntektsnivå. For å kunne sammenlikne mellom land er det derfor vanlig å se på helseutgifter som andel av BNP.

* Med BNP i Fastlands-Norge menes bruttoproduktet for all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. Kilde: SSB

Utgiftene er høyest for medisinsk behandling og rehabilitering 

Omtrent halvparten av helseutgiftene i 2018 er ifølge SSBs tall knyttet til medisinsk behandling og rehabilitering. 180 milliarder kroner ble brukt på denne posten, mens helserelatert pleie og omsorg kostet litt over 100 milliarder.

Norge har et offentlig helsevesen hvor de fleste helsetjenester i stor grad produseres og finansieres av offentlig forvaltning. I 2016 var Norges totale utgifter til helsetjenester 328 milliarder kroner. 69 prosent av tjenestene ble utført av offentlig forvaltning. Staten sto for 38 prosent, mens kommunene utførte for 31 prosent, opplyser SSB på sin nettside.

Les også:

Norge brukte 326 milliarder kroner på helse i 2016

Bilde av en finger som bruker kuleramme for å telle.
SYKEHUS: Heldøgnsopphold på sykehus utgjorde alene rundt 26 prosent av de totale helseutgiftene i Norge.

Hver nordmann brukte i snitt 62 000 kroner på helse i 2016. Det er 2 000 kroner mer enn i 2015.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016. Det er 10,5 prosent av brutto nasjonalprodukt og betyr at hver nordmann i snitt brukte 62 000 kroner på helse. Det er rundt 2 000 kroner mer enn i 2015.

Medisinsk behandling og rehabilitering utgjorde 50 prosent av de totale helseutgiftene.

LES OGSÅ: Bruker vi for mye penger på helse?

Norges helseutgifter som andel av BNP har økt

Hvor stor del av de tilgjengelige ressursene som brukes på helse, varierer mye mellom land. De siste tilgjengelige tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at USA bruker 16,9 prosent av BNP, mens Tyrkias kun bruker 5,2 prosent av BNP på helseutgifter.

Helseutgifter mellom de nordiske landene varierte fra 8,8 prosent for Island til 11,1 prosent for Sverige i 2015.

– Gitt at disse andelene ikke endrer seg mye i 2016, er Norges helseutgifter som andel av BNP på nivå med de andre nordiske landene både i 2015 og 2016,

Les også: