fbpx Norge brukte 68 000 kroner på helse per innbygger i fjor Hopp til hovedinnhold

Norge brukte 68 000 kroner på helse per innbygger i fjor

Bilde av en bunke med 200-lapper

I fjor brukte vi 2000 kroner mer på helseutgifter per innbygger enn i 2017.

SSB kommer hvert år ut med et helseregnskap. Statistikken er delt inn i forskjellige områder, og det er mulig å hente ut  tall her.

360 milliarder

Norge brukte totalt 360 milliarder kroner på helseutgifter i 2018. Når tallene brekkes ned, får vi at det for hver innbygger ble brukt 68 000 kroner på helse. Det er over 2000 kroner mer enn vi brukte i 2017.

Det er store variasjoner mellom OECD-landene når det gjelder utgifter knyttet til helse.

Land med mye ressurser og høyt inntektsnivå har mer å bruke på helse enn land med mindre ressurser og lavere inntektsnivå. For å kunne sammenlikne mellom land er det derfor vanlig å se på helseutgifter som andel av BNP.

* Med BNP i Fastlands-Norge menes bruttoproduktet for all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. Kilde: SSB

Utgiftene er høyest for medisinsk behandling og rehabilitering 

Omtrent halvparten av helseutgiftene i 2018 er ifølge SSBs tall knyttet til medisinsk behandling og rehabilitering. 180 milliarder kroner ble brukt på denne posten, mens helserelatert pleie og omsorg kostet litt over 100 milliarder.

Norge har et offentlig helsevesen hvor de fleste helsetjenester i stor grad produseres og finansieres av offentlig forvaltning. I 2016 var Norges totale utgifter til helsetjenester 328 milliarder kroner. 69 prosent av tjenestene ble utført av offentlig forvaltning. Staten sto for 38 prosent, mens kommunene utførte for 31 prosent, opplyser SSB på sin nettside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse