Kapasiteten på alders- og sykehjem har gått ned – tross nye plasser

Bildet viser en eldre mann som får hjelp på et sykehjem.
REELT EN NEDGANG? Om man trekker fra nedlagte aldershjemsplasser, ble det totalt sett 824 færre institusjonsplasser fra 2008 til og med 2017, ifølge tall som er innhentet av Aftenposten.

Selv om det er ferdigstilt 6500 nye sykehjemsplasser de siste ti årene, er kapasiteten på alders- og sykehjem gått ned, skriver Aftenposten.

For å få fart på utbyggingen av heldøgnsplasser på sykehjem og i omsorgsboliger, ble det i 2008 innført et nytt investeringstilskudd.

Men investeringstilskuddet skal finansiere både økt kapasitet og utskifting og renovering av gamle og uegnede bygninger.

Det er derfor ikke klart hvor mange av de 6521 nye sykehjemsplassene og 5622 nye omsorgsplassene som er ferdigstilt de siste ti årene, som faktisk betyr en økning i tilbudet, ifølge Aftenposten [bak betalingsmur].

Usikkert hva som er utbedring

Husbanken kan ikke opplyse hvor mange av disse plassene som er i nye bygg, og hva som er utbedring eller rehabilitering av eksisterende plasser.

Nye tall tyder på at utbyggingen ikke har ført til den forventede kapasitetsøkningen.

– Dekningsgraden av institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning må sies å være temmelig stabil, sier Dag Ragnvald Abrahamsen i seksjon for helsestatistikk i SSB.

824 færre plasser

Tallene viser at det er blitt netto 458 flere sykehjemsplasser fra 2008 til utgangen av 2017, men om man trekker fra nedlagte aldershjemsplasser, blir det totalt sett 824 færre institusjonsplasser.

Les også: