Revisjon: Bergensklinikken feilrapporterte for 22,2 millioner kroner

Bildet viser Bergensklinikken i Vestre Torggate 11 i Bergen.
FEILRAPPORTERTE: Bergensklinikken i Vestre Torggate 11 i Bergen.

En gjennomgang av rapporter fra Bergensklinikken viser at rusklinikken har feilrapportert pasientdøgn for over 22 millioner kroner.

Revisjonsselskapet EY har gransket rapporteringen fra klinikken der to ledere ble suspendert og senere gikk av etter et forlik, skriver Bergens Tidende (for abonnenter).

5970 ekstra liggedøgn

Gjennomgangen viser at det er feilrapportert liggedøgn blant annet ved at de som fikk behandling, har vært registrert ved to avdelinger samtidig, og at de har vært registrert lenge etter at de forlot klinikken. Til sammen mener EY det dreier seg om overrapportering av 5970 liggedøgn fra begynnelsen av 2015 til august i fjor. Basert på de aktuelle døgnsatsene utgjør det en sum på 22,2 millioner kroner.

– Jeg synes tallene var høye, veldig høye. Det vi fant er mye mer omfattende enn det jeg hadde forventet i forkant, sier administrerende direktør Ole Hope i Bergensklinikken.

Kan kreve erstatning

Når det tas hensyn til feilrapporteringen, har belegget de to siste årene vært mindre enn det som er fastsatt i kontrakten mellom Helse Vest og Bergensklinikkene. Det kan være aktuelt for Helse Vest å kreve erstatning, skriver avisen.

Det har ikke lykkes Bergens Tidende å innhente en kommentar fra den avgåtte klinikksjefen.

Les også:

Tilsynsrapport Legen sa kalsiumklorid, sykepleieren hørte kaliumklorid – pasient døde

Nærbilde av sprøytespiss.
FATAL FEIL: En sykepleier oppfattet legens muntlige forordning feil, og forvekslingen mellom kalium og kalsium ble heller ikke oppdaget i senere ledd.

Misforståelse av én enkelt bokstav ble fatal for en kritisk syk pasient ved et norsk sykehus. Det fremgår av en fersk tilsynsrapport fra Helsetilsynet.

En kritisk syk pasient med lav kalsiumverdi og høy kaliumverdi i blodet skulle gjennom en akutt operasjon ved et norsk sykehus.

Ved innleggelse til operasjonen ga legen muntlig forordning til en sykepleier om å hente kalsiumklorid, men sykepleieren oppfattet det som «kaliumklorid».

Verken legen, anestesisykepleieren eller en annen involvert sykepleier, oppdaget feilen. Kaliumklorid ble derfor administrert intravenøst, pasienten fikk hjertestans og døde.

En spesiell risiko

Helsetilsynet har tidligere fremhevet at forveksling av kalium- og kalsiumklorid utgjør en spesiell risiko, og konkluderer i sin tilsynsrapport med at det aktuelle sykehuset ikke hadde lagt til rette for forsvarlig håndtering av slike legemidler.

Tilsynet påpeker blant annet også mangelfull opplæring av medarbeidere i dobbeltkontroll, men mener sykehuset har iverksatt risikoreduserende tiltak etter hendelsen.

Les også: