fbpx Legen sa kalsiumklorid, sykepleieren hørte kaliumklorid – pasient døde Hopp til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Legen sa kalsiumklorid, sykepleieren hørte kaliumklorid – pasient døde

Nærbilde av sprøytespiss.

Misforståelse av én enkelt bokstav ble fatal for en kritisk syk pasient ved et norsk sykehus. Det fremgår av en fersk tilsynsrapport fra Helsetilsynet.

En kritisk syk pasient med lav kalsiumverdi og høy kaliumverdi i blodet skulle gjennom en akutt operasjon ved et norsk sykehus.

Ved innleggelse til operasjonen ga legen muntlig forordning til en sykepleier om å hente kalsiumklorid, men sykepleieren oppfattet det som «kaliumklorid».

Verken legen, anestesisykepleieren eller en annen involvert sykepleier, oppdaget feilen. Kaliumklorid ble derfor administrert intravenøst, pasienten fikk hjertestans og døde.

En spesiell risiko

Helsetilsynet har tidligere fremhevet at forveksling av kalium- og kalsiumklorid utgjør en spesiell risiko, og konkluderer i sin tilsynsrapport med at det aktuelle sykehuset ikke hadde lagt til rette for forsvarlig håndtering av slike legemidler.

Tilsynet påpeker blant annet også mangelfull opplæring av medarbeidere i dobbeltkontroll, men mener sykehuset har iverksatt risikoreduserende tiltak etter hendelsen.

Fakta
Helsetilsynets konklusjon
  • XXXXXX ga ikke pasienten forsvarlig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 4. De muntlige forordningene som ble gitt om legemiddelet ble ikke forstått, dobbeltkontroll ble ikke utført fullstendig, og pasienten fikk injisert feil legemiddel.
  • XXXXXX hadde ikke lagt til rette for forsvarlig legemiddelhåndtering av kaliumklorid og kalsiumklorid, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, 7 jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, jf. legemiddelhåndteringsforskriften § 4.
  • XXXXXX har iverksatt risikoreduserende tiltak etter denne hendelsen. Etter Statens helsetilsyns vurdering har virksomheten arbeidet systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tråd med spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a.

Hele tilsynsrapporten kan leses her.

Kritisk syk

Kvinnen som døde, var i utgangspunktet kritisk syk. Hun hadde kreft, og et større kirurgisk inngrep var planlagt. Ti dager før den planlagte operasjonen ble tilstanden forverret, og hun ble lagt inn på akuttmottaket.

Ifølge tilsynsrapporten ble det raskt avdekket at det forelå passasjehinder i tarm, forstyrrelser i blodprøver, dehydrering og tegn til infeksjon, og pasienten ble flyttet til intensivavdelingen.

Rundt fem timer etter innleggelse ble hun betydelig dårligere, og det ble bestemt å igangsette en akutt operasjon for at hun skulle overleve.

Da hun kom til operasjonsstua, hadde hun lunge- og sirkulasjonssvikt og status som HLR minus.

Ligger i samme skuff

Det var i forbindelse med innledning til operasjonen at legen ga sykepleieren muntlig forordning om kalsiumklorid. Dette skulle brukes intravenøst som ledd i korreksjon av forstyrrelser i elektrolyttbalansen og dårlig blodsirkulasjon.

Sykepleieren oppfattet altså ordet feil, og hentet kaliumklorid fra et rom utenfor operasjonsstua.

Kalium og kalsium ligger ved siden av hverandre i samme skuff i operasjonsgangen.

Ifølge tilsynsrapporten utførte legen og anestesisykepleieren en ufullstendig dobbeltkontroll av legemiddelet. Feilen ble heller ikke oppdaget av sykepleieren som noterte i den elektroniske kurven at pasienten fikk administrert kaliumklorid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse