fbpx Dette bør du vite om pensjon Hopp til hovedinnhold

Dette bør du vite om pensjon

Øyvind Røst, pensjonsøkonom i KLP

Å jobbe heltid blir trolig enda viktigere for yngre sykepleiere, ifølge pensjonsøkonom Øyvind Røst. Han har tips både for yngre og eldre.

– Sykepleiere spør oss ofte om reglene for særaldersgrensen, forteller Øyvind Røst, pensjonsøkonom i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

– Vi får også ofte spørsmål om hva som skjer med pensjonen hvis man vil arbeide etter at man er blitt pensjonist.

Noen vil vite hvordan deltid påvirker deres fremtidige pensjon.

– Flere lurer på om de bør gå opp i stillingsprosent de siste årene.

– Og da sier du?

– For noen kan det være fornuftig. Det gjelder spesielt de som ikke har hatt 30 år i fulltid. Gjennomsnittlig stillingsbrøk påvirker pensjonsgrunnlaget.

Fakta
Særaldersgrensen
 • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
 • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
 • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
 • Før hadde sykepleierne både plikt og rett til å slutte i arbeid når de ble 65 år. Retten til å slutte består, men i 2020 ble plikten fjernet, så nå har alle rett til å stå i jobb til de er minst 70 år.

85-årsregelen:

 • 85-årsregelen gir noen sykepleiere anledning til å slutte før de er 65 år: Hvis din alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år, kan du gå av med pensjon når du er 62 år.
 • Dette er mest gunstig for de som har jobbet mye full tid.

– Sjekk «min side»

Røst minner om at medlemstid i pensjonsordningen ikke er det samme som ansiennitet i offentlig sektor.

– Innmeldingsreglene har variert en del gjennom årene. Det er smart å sjekke «min side» på klp.no. Sjekk om medlemstiden som er registrert er korrekt. Du kan også se hvor mye du kan få i pensjon, sier pensjonsøkonomen.

Pensjonstips for de yngre

– Har du et tips til de unge?

– Det blir trolig enda viktigere å jobbe flere år på heltid for yngre sykepleiere, fordi vi sannsynligvis får en ny offentlig tjenestepensjon der lønnen i alle yrkesaktive år vil gi pensjonsopptjening.

I dag er det sluttlønnen som teller.

– Mye deltid vil i framtiden trolig medføre lavere pensjon enn dagens regelverk kan gi, sier Røst.

– Du får omsorgsopptjening i folketrygden hvis du er hjemme med små barn utover fødselspermisjonen. Men det gjelder ikke i tjenestepensjonsordningen.

Helse har mye å si.
Øyvind Røst, KLP

Pensjonstips for de eldre

– Og tips til de eldre?

– Eldre sykepleiere bør vurdere når de skal gå av med pensjon og hvor mye eller lite de skal jobbe i offentlig sektor ved siden av. Sykepleiere med alderspensjon blir innmeldt i pensjonsordningen igjen om de jobber 20 prosent stilling eller mer. Da blir pensjonen lavere. Kanskje er det et alternativ å ta ut delvis tjenestepensjon, forklarer Røst.

– Man kan jobbe i privat sektor eller på pensjonistlønn uten at det berører tjenestepensjonen, utdyper han.

– Vurder om du skal bruke 85-års regelen, AFP eller jobbe til særaldersgrensen på 65 år. Jobbtrivsel og helse har mye å si, men sjekk de pensjonsmessige konsekvensene i god tid, sier KLP-økonomen.

Fakta
85-årsregelen:
 • 85-årseregelen gir noen sykepleiere anledning til å slutte før de er 65 år: Hvis din alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år, kan du gå av med pensjon når du er 62 år.
 • Dette er mest gunstig for de som har jobbet mye full tid.

KLP er størst

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er den pensjonskassen som har flest sykepleiere som medlemmer:

 • 84 694 yrkesaktive sykepleiere er medlemmer i KLP
 • 32 764 sykepleiere i KLP mottar pensjon.  (Tallene er fra 3. kvartal 2016)

Det fins flere pensjonskasser der sykepleiere er medlemmer, som Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring AS. De overordnete prinsipper er stort sett de samme som i KLP.

5 tips fra KLP om pensjon:

 1. Det lønner seg å jobbe heltid. Prøv å få 30 års opptjening, helst på heltid.
 2. Ha en stilling på minst 20 prosent slik at du blir meldt inn i pensjonsordningen. Det kan gi deg mer i pensjon.
 3. Har du flere stillinger, der noen er mindre enn 20 prosent, men summen av stillingene er 20 prosent eller mer, bør du informere arbeidsgiver slik at de mindre stillingene blir rapport inn i pensjonsordningen. Det er ikke sikkert at arbeidsgiver gjør det om du ikke sier fra.
 4. Hvis du jobber deltid og i tillegg jobber mye overtid, bør du vurdere å øke stillingsprosenten. Overtidsbetaling gir ikke opptjening i tjenestepensjonen. Men ekstravakter teller med.
 5. Vurderer du å begynne i en stilling uten særaldersgrense, mister du normalt den retten. Det kan få betydning for når du kan gå av med alderspensjon og for pensjonen din. Sjekk reglene hvis det er aktuelt for deg.
Fakta
AFP:

Man kan også søke om å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 år. Det er et alternativ for de som ikke kan bruke 85-årsregelen. 

Også verdt å vite om pensjon:

 • Pensjonen regnes ut fra sluttlønnen din. For å få full tjenestepensjon, må man ha jobbet minst 30 år i full tid. Alderspensjonen skal være 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • Har du jobbet mye deltid, reduseres pensjonsgrunnlaget. Er tjenestetiden under 30 år, avkortes pensjonen.
 • Har man jobbet mer enn 30 år, er det årene med høyest stillingsprosent som teller.
 • Den enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens levealder.

Kan jobbe 19,9 prosent ved siden av:

 • Du kan jobbe selv om du er pensjonist med vanlig lønn – inntil 20 prosent – uten at den berører pensjonen din. Men jobber du 20 prosent eller mer, blir du meldt inn i pensjonskassen, og pensjonen blir redusert.
 • Man kan også jobbe i enkelte private stillinger uten at det berører pensjonen.
 • Før var grensen cirka 37 prosent (14 timer i uken). Endringen er fordelaktig for dem med små stillingsbrøker. Nå kan også de med stillinger ned til 20 prosent få opptjening av tjenestepensjon.

Pensjonistlønn:

Som pensjonist kan man også jobbe med pensjonistlønn, som er 191 kroner timen, pluss eventuelle tillegg. Timelønnen er den samme om du er sykepleier eller spesialsykepleier.

Helseforetak har ikke avtale om pensjonistlønn.

LES OGSÅ om sykepleieren som holder ut for å samle pensjonspoeng

Les hele TEMAET OM PENSJON

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse