fbpx Flere dør av syntetiske opioider Hopp til hovedinnhold

Flere dør av syntetiske opioider

Dødsfall som følge av syntetiske opioider og metadon stiger i Norge, viser ferske tall.

Tallene fra Dødsårsaksregisteret, som ble offentliggjort av Folkehelseinstituttet 12. desember, viser at metadon i 2017 har passert heroin som hyppigste narkotikautløste dødsårsak. Fra cirka 10 prosent av dødsfallene i 2015 har andelen økt til 22 prosent i 2017.

Tallene for de syntetiske opioidene buprenofin, fentanyl og petidin har også steget jevnt og utgjør nå 17 prosent av de narkotikautløste dødsfallene. 

I 2017 var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider, som er en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium.

Folkehelseinstituttet vet ikke om stoffene som har forårsaket dødsfallene, er forskrevet av lege eller kjøpt på det illegale markedet.

Her er Folkehelseinstituttets oversikt over narkotikautløste dødsfall:

Antallet narkotikautløste dødsfall i Norge er 247, ifølge tallene fra 2017. Dette er samlet sett en nedgang fra 2016 (284 døde).

Tallene omfatter både illegale stoffer som heroin og reseptbelagte medisiner som smertestillende opioider og metadon. I 2016 gikk opioider som morfin, kodein og oxycodon for første gang forbi heroin som hyppigste årsak til de narkotikautløste dødsfallene i Norge.

Dette skapte økt bekymring for at trenden fra USA er i ferd med å nå Norge, selv om de norske tallene på langt nær er i nærheten av de amerikanske dødstallene.

– Vi begynner å få noen av de samme problemene som de har i USA,
sa medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk på et debattmøte om benzodiasepiner i regi av Sykepleien våren 2018.

Han siktet særlig til den økende bruken av de vanedannende og smertestillende medikamentene oksykodon og tramadol i Norge.

Fentanyl forbi heroin i USA

Det syntetiske opioidet fentanyl har nå passert heroin som det dødeligste stoffet i USA. Over 18 000 liv gikk tapt i 2016, opplyser helsemyndighetene.

2016 er det siste året der det er utarbeidet fullstendig statistikk så langt i USA.

– 29 prosent av alle overdosedødsfall dette året omfattet fentanyl, heter det i en rapport fra National Center for Health Statistics, som er del av det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC).

Fentanyl er et kraftig, syntetisk opioid. Det reseptbelagte legemiddelet tok livet av artistene Prince og Tom Petty i henholdsvis 2016 og 2017.

USA-tallene tredoblet

Fentanyls innvirkning på hjernen likner på hvordan morfin eller heroin påvirker hjernen, men er mellom 50 og 100 ganger kraftigere. Dermed er det lett å ta overdose.

Fra 1999 til 2016 har antall overdosedødsfall i USA blitt tredoblet. Fentanyl-relaterte overdosedødsfall er blitt doblet hvert år fra 2013 til 2016. Overdosedødsfall relatert til heroin og metamfetamin har tredoblet seg fra 2011 til 2016.

Fra 2012 til 2015 var heroin stoffet som førte til flest overdosedødsfall. Kokain har pleid å bli rangert som det andre eller tredje dødeligste stoffet, fulgt av metamfetamin.

LES OGSÅ: Sykepleiens temautgave om angst- og sovemedisiner

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse