Blir det ny IA-avtale?

Ragnhild Lied, Unio-leder
VIL HA NY AVTALE: – Unios utgangspunkt er at avtalen skal endres og forbedres – ikke vrakes, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Arbeidsgiversiden vil ikke kopiere dagens avtale. Forhandlingene som nå starter, kan føre til at den 17 år gamle avtalen skrotes.

Det er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) som har invitert partene til forhandlinger om en «eventuell» ny IA-avtale. I sommer gikk både Hauglie og arbeidsgiversiden ut i mediene og sa at det er uaktuelt å kopiere dagens avtale. Det kan bety at forhandlingene kan ende med at IA-avtalen opphører etter 17 år.

NHO og Virke sier det er stor avtaletrøtthet hos mange av bedriftene de representerer. De krever at det betente spørsmålet om sykelønn må blir en del av diskusjonen, noe arbeidstakerorganisasjonene har avvist.

Sykelønnsordningen vil derfor ikke bli en del av forhandlingene før det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget kommer med sine anbefalinger på nyåret.

Målet med IA-avtalen

De overordnede målene med IA-avtalen er å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I tillegg skulle IA-avtalen øke yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne og forlenge yrkesaktiviteten blant eldre.

Siden 2001 har IA-avtalen blitt reforhandlet tre ganger med stort sett med samme innhold. Den nåværende avtalen ble inngått i 2014.

Unio vil ha IA-avtale

Det er Unio som representerer NSF og sykepleierne i forhandlingene.

– Unios utgangspunkt er at avtalen skal endres og forbedres – ikke vrakes, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Men hun innrømmer at avtalen ikke har fungert godt nok.

– To av tre hovedmål er ikke nådd, på tross av betydelig innsats fra mange ledd. Avtalen har også ført til et omfattende dialogbyråkrati. Kritikerne har rett i at når innsatsen ikke står i stil til resultatet kan det føre til at enkelte blir avtaletrøtte, skriver Lied på Unios hjemmesider.

Unio-lederen mener likevel ikke det er god nok grunn til å gi opp.

– Det må fremdeles være et felles mål å bedre arbeidshelsen og inkludere flere med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. En god IA-avtale er vinn-vinn. Det vil vise at et godt trepartssamarbeid er en drivkraft for inkludering.

Her kan du lese rapporten som kom ut i sommer om status og utvikling av målene i IA-avtalen til og med 2017.

Les også: