Norges mannlige helsesøstre (7/11): Aleksander Finnland Foss Stolt av å kunne hjelpe

Portrett av helsesøster Aleksander Finnland Foss

Aleksander Finnland Foss er aller mest stolt av å være helsesøster når han opplever at noen får hjelp av den jobben han gjør.

Hvordan er det å være mann i et yrke der nærmere 99,7 prosent av kollegene er kvinner?

Hva synes egentlig Norges mannlige helsesøstre om at de snart kan kalle seg helsesykepleier, og hva må til for å øke mannsandelen?

Det finnes i dag elleve mannlige helsesøstre her i landet. Her er én av dem.

Aleksander Finnland Foss (35)

  • Arbeidssted: Dalgård skole og ressurssenter i Trondheim og på helsestasjon for ungdom
  • Helsesøster siden 2016

– Mange av samtalene jeg har med barn og unge er knyttet til psykisk helse, og jeg skulle gjerne sett at dette ble mer vektlagt, også i utdanningen. Jeg er mest stolt av å være helsesøster når jeg opplever at noen får hjelp av den jobben jeg gjør, enten det er i direkte samtale eller jeg er inne i klasserommet og sprer et budskap.


– Hvorfor valgte du å bli helsesøster?

– Jeg hadde lyst til å jobbe mer med forebyggende og helsefremmende arbeid. Da jeg begynte på videreutdanningen, hadde jeg jobbet ti år som sykepleier, primært med hjertepasienter på St. Olavs hospital. Det å hjelpe pasienter gjennom samtale, var alltid noe jeg satte pris på med jobben, og jeg følte jeg ville få større mulighet til dette gjennom å jobbe som helsesøster.

– Hva, om noe, betyr det for din yrkesutøvelse at du er mann?

– Jeg tror nok jeg kan treffe noen av gutta litt bedre på deres egne premisser og føler gutta på skolen oppsøker meg for å ha noen å samtale med. Jeg er personlig opptatt av at vi helsesøstre også må jobbe på systemnivå, ikke bare i én til én. Det er viktig for meg å være synlig i klasserommene og ha et godt samarbeid med skolene.

– Hva mener du må til for å få flere menn til å velge dette yrket?

– Det er viktig å bruke oss som allerede har valgt og tatt denne utdanningen, som en ressurs. Vi kan vise at dette også er et yrke for menn, men mitt inntrykk er at mannlige helsesøstre i liten grad blir brukt til å promotere yrket. Jeg har for eksempel aldri blitt spurt om å bidra på en utdanningsstand eller liknende.

– Hva synes du om den nye yrkestittelen helsesykepleier?

– Det er bra at den er kjønnsnøytral og bra at ordet sykepleier kommer inn i tittelen. Vi er jo sykepleiere med videreutdanning, og det er det mange som ikke vet. På engelsk inngår dessuten ordet «nurse» i yrkestittelen, enten man sier «school nurse» eller «public health nurse». Den nye tittelen klinger også mer av profesjonalitet. Min eneste innvending er at «helsesykepleier» kanskje er litt for lite beskrivende for den jobben vi faktisk utfører.

Les også: