fbpx Kan bli streik: Brudd mellom NHO og NSF Hopp til hovedinnhold

Kan bli streik: Brudd mellom NHO og NSF

Eli Gunhild By, leder i NSF

Blir det streik fra 25. oktober, vil det berøre 500 sykepleiere i 12 fylker.

NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund har forhandlet om pleie- og omsorgsoverenskomsten for perioden 1. mai 2018–30. april 2020. Denne avtalen gjelder for litt over 500 NSF-medlemmer i 12 fylker.

Fakta
Private helseaktører i NHO

Her er listen over bedrifter som kan bli rammet av streik dersom meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk sykepleierforbund ikke fører frem.

 • Aleris omsorg AS
 • Asor Helse AS
 • Attendo Maribu AS
 • Attendo Omsorg AS
 • Attendo Velferd AS
 • Doro Care AS
 • Eurest AS
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS
 • Frelsesarmeen
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS
 • Godthaap Helse og Rehabilitering
 • Grefsenhjemmet
 • Heimta AS
 • Helse og sikkerhet SA

Brudd

– Vi klarte ikke å bli enige, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Dermed ble det brudd, og partene skal møtes til mekling 24. oktober. Dersom partene ikke klarer å bli enige, kan det bli streik fra morgenen 25. oktober.

NSF stilte krav om at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

– Vi krevde blant annet en minimumslønn på 500 000 kroner for sykepleiere med 10 års ansiennitet. I tillegg krevde vi at sykepleierne skulle få en bedre sykelønnsordning, sier By.

Prinsipper

Ifølge forbundslederen har NHO hatt som prinsipp at de ikke gir arbeidstakere sykelønnsordninger som overstiger seks G i folketrygden. Seks G utgjør 581 298 kroner, som er det maksbeløpet NHO får dekket av folketrygden ved sykdom. Utgifter ut over dette har NHO ikke ønsket å dekke.

– Men NHO har gitt noen avtaler om en sykelønnsordning som gir full lønn i inntil tre måneder. Vi har derfor krevd at sykepleierne i NSF også skal få samme ordning som andre har fått, sier By.

Det ville ikke NHO.

Blir det streik?

Eli Gunhild By vil ikke kommentere om hun tror det blir streik eller ikke.

– Det er umulig å vite. Vi møter til mekling, så får vi se hva som skjer, sier hun.

Dersom det blir streik fra 25. oktober, blir det sendt ut streikevarsel 19. oktober. Varselet vil informere om hvor mange, og hvilke, sykepleiere fra hvilke arbeidsplasser som tas ut i første omgang.

– De 12 fylkeskontorene som har medlemmer som er ansatt i NHO bedrifter, har fått beskjed om bruddet. Fylkeskontorene kommer nå til å informere de tillitsvalgte i NHO bredriftene om hva som skjer videre, sier By.

Velferdsprofitører

– De selskapene som NHO representerer i disse forhandlingene, er stort sett kommersielle aktører, eller det noen kaller velferdsprofitører – unntaket er Frelsesarmeen. At de heller vil fylle egne lommer fremfor å gi sykepleierne bedre lønns- og arbeidsvilkår, tror jeg er korttenkt, sier By.

– Det er stor sykepleiermangel og kamp om deres kompetanse. Dersom disse private aktørene ikke matcher kommunens vilkår, tror jeg det blir vanskelig å rekruttere sykepleiere på sikt, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse