fbpx Sverige velger Gardasil 9 som hpv-vaksine Hopp til hovedinnhold

Sverige velger Gardasil 9 som hpv-vaksine

Bildet viser en arm det blir satt vaksine i.

Svenske helsemyndigheter mener vaksinen som beskytter mot ni hpv-typer, er den beste. Norge har valgt en vaksine som beskytter mot to.

– Den bredere beskyttelsen er en stor og viktig forbedring, og vi anser at en nivalent hpv-vaksine er av den kvaliteten som Sverige trenger, sier Magnus Thyberg, som leder arbeidet med innkjøp av vaksiner, til Låkemedelsvärlden.

At vaksinen er nivalent, betyr at den beskytter mot ni typer hpv.

– Begge beskytter mot kreft

På markedet finnes det tre hpv-vaksiner: Cervarix, Gardasil og Gardasil 9. Alle tre beskytter mot hpv 16 og 18, som oftest gir kreft. Gardasil beskytter i tillegg mot hpv 6 og 11, som kan gi kjønnsvorter. Gardasil 9 beskytter mot 16, 18, 6 og 11, i tillegg til ytterligere fem typer som kan gi kreft.

Magnus Thyberg sier til Sykepleien at det viktigste er å forebygge infeksjon med hpv 16 og 18, og at både Cervarix og Gardasil gir en veldig god beskyttelse mot disse. Cervarix har dessuten vist seg å gi kryssbeskyttelse mot tre andre hpv-typer som kan gi kreft.

– Men en direkte beskyttelse mot de andre hpv-typene som har høy risiko for å gi kreft, kan likevel ha en mer robust og forebyggende effekt i befolkningen enn kryssbeskyttelse, sier han.

– Typespesifikk effekt mot vedvarende hpv-infeksjon viser at det er forskjell mellom vaksinene og er høyere for Gardasil 9.

Siden Gardasil 9 er den eneste nivalente vaksinen på markedet, vil svenske myndigheter forhandle direkte med produsenten og ikke utlyse anbudskonkurranse. Dette har imidlertid produsenten av Cervarix påklaget, og denne klagen behandles nå.

– Påvirker ikke Norge

I Norge tilbys Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet. Ifølge Ellen Furuseth, overlege ved avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet, deltok både Cervarix og Gardasil 9 i den siste anbudskonkurransen.

– Begge vaksinene ble vurdert som svært gode, sier hun.

– Tross forskjellig antigeninnhold mot et ulikt antall kreftfremkallende hpv-typer viser det seg i praksis at effekten mot forstadier til livmorhalskreft er likeverdig hos de to vaksinene. Det skyldes at Cervarix gir høy grad av kryssbeskyttelse, og beskyttelsen Cervarix gir, er dermed på nivå med den beskyttelsen man forventer av Gardasil 9. 

Hun sier at den svenske vurderingen ikke vil påvirke det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Et klokere valg

Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, interesserer seg spesielt for hpv. Han sier at alle hpv-vaksiner er bra, men at de fleste i fagmiljøet tror Gardasil 9 er bedre, selv om det ikke finnes noen studier som sammenlikner Cervarix og Gardasil 9 direkte.

– De som skal betale selv, vil naturlig nok velge Gardasil 9. Jeg har hørt om flere som har fått tilbud om Cervarix, og som heller betaler for Gardasil 9, forteller han.

Harald Moi, lege og spesialist i hud og veneriske sykdommer, mener Sverige har gjort et klokere valg enn Norge.

– Men når det er sagt, så er det viktig at alle som får tilbud, velger å ta hpv-vaksinen. Cervarix er ikke dårlig mot kreft, presiserer han.

– Kreftforebyggingen er naturligvis det viktigste, men jeg håper Folkehelseinstituttet velger Gardasil 9 i neste forhandlingsrunde, så kjønnsvortene også kan bli forebygget.

Moi har tidligere kritisert valget av Cervarix, blant annet fordi han mener det er et dårligere tilbud enn det som har vært til nå. Gardasil ble gitt tidligere og ga dermed beskyttelse også mot hpv 6 og 11. Disse typene er årsak til 90 prosent av alle kjønnsvorter. Det er ingen farlig infeksjon, men kostnadskrevende for samfunnet og kan påvirke livskvaliteten.

– Å forebygge kreft viktigst

Ellen Furuseth i Folkehelseinstituttet sier at beskyttelsen mot kjønnsvorter er en forskjell mellom vaksinene.

– Men målet for barnevaksinasjonsprogrammet er å beskytte mot kreft. Derfor har beskyttelse mot kreft eller forstadier til kreft vært utgangspunkt for vurdering av vaksinene i anbudskonkurransen. Beskyttelse mot kjønnsvorter ble også vurdert, men var ikke avgjørende for valg av vaksine, sier hun.

0 Kommentarer