fbpx Språkkafé skal hindre frafall blant sykepleierstudenter Hopp til hovedinnhold

Språkkafé skal hindre frafall blant sykepleier­studenter

Bildet viser deltakere på skråkkafe for sykepleierstudenter på Campus Drammen.

Sykepleierstudenter med norsk som andrespråk får faglig hjelp og støtte på akademisk språkkafé i Drammen.

Hver onsdag ettermiddag samles mellom 20 og 30 sykepleierstudenter til et par timer på akademisk språkkafé på Campus Drammen. Veiledningstilbudet har som formål å hindre frafall fra studiene.

Det er andre året på rad språkkafeen gjennomføres i samarbeid med universitetsbiblioteket.

På høstens første språkkafé i slutten av august var det flere sykepleierstudenter som kunne fortelle hvor viktig tiltaket er for dem, både for trivsel og for den faglige gjennomføringen.

– Føler tilhørighet

– Vi føler tilhørighet, og vi blir sett og hørt. Det gjør det mye lettere å lære, sier Kim Lund.

Hun er tredjeårsstudent og kommer fra Sør-Korea og USA.

– Vi kommer til et nytt land, og da er det godt å ha et sted å komme til, for sykepleie er et krevende og spennende fag. Dette er et bra tilbud.

Lund bidrar til veiledning av første- og andreårsstudentene.

Julie Abeja fra Uganda er enig.

– Jeg får støtte til det jeg trenger hjelp til, for eksempel med grammatikk og språk og til å løse oppgaver.

Hun er fast bestemt på å bli sykepleier i Norge.

– Vi har et case som vi jobber med, og her kan vi snakke om det som har med faget å gjøre. Vi har mange faglige diskusjoner.

Bildet viser deltakere på skråkkafe for sykepleierstudenter på Campus Drammen.

Hindrer ensomhet

Språkkafeen er ikke bare et møtested for faglige diskusjoner, men dekker også et sosialt behov. Ensomhet er et reelt problem som mange studenter med norsk som andrespråk sliter med.

– Det å komme hit hver onsdag gir fellesskap og handler ikke bare om fag, men vi blir kjent med hverandre, sier Agnes Lie fra Kenya.

– Vi møter folk i samme situasjon, og vi føler oss trygge. Det hjelper oss både faglig og mentalt.

Rose Umulisa fra Rwanda supplerer:

– Her møter vi anerkjennelse, og det er veldig viktig. Jeg møter andre som har den samme opplevelsen som meg, og jeg brenner for å hjelpe dem som er sårbare.

Det er også viktig for studentene at flere årskull kommer sammen.

– Studentassistentene i tredje studieår har mye erfaring å dele med oss, og de bryr seg om oss, fastslår Katarzyna Czesak fra Polen.

Faglig hjelp

På den første samlingen etter studiestart i august var universitetslektor Hjørdis Frisnes og førsteamanuensis Liv Helene Jensen til stede som faglige veiledere. De forteller at det totalt er nesten 200 studenter på førsteårskullet. Mange har norsk som andrespråk. Disse studentene har høyere frafall enn andre studenter, bruker lengre tid på å fullføre studiene og har større utfordringer sosialt og personlig.

De to lærerne håper språkkafeen kan bidra til at flere fullfører studiet på normert tid. Det er sykepleiermangel i Norge, understreker de, og de mener det er viktig med sykepleiere med bakgrunn fra andre kulturer for at sykepleierne i størst mulig grad kan gjenspeile befolkningssammensetningen i Norge. Samtidig er studiet ekstra krevende for studenter med norsk som andrespråk.

– Studentene som har den bakgrunnen, strever med studiene, bekrefter Jensen.

– De rekker ikke å lese nok. Det er mye teori, spesielt det første året. Her får de hjelp med de skriftlige arbeidsoppgavene. Ofte tar de med seg tekstene hit.

De er fire lærere som veksler på å være til stede på språkkafeen sammen med to bibliotekarer, en frivillig, pensjonert språklærer og studentassistenter fra tredje studieår.

– Studentassistentene er viktige, for de har den samme erfaringsbakgrunnen. Det er godt for dem som er førsteårsstudenter. Da ser de at noen allerede har klart det, legger Jensen til.

De to universitetslærerne påpeker at Drammen har en sammensatt befolkning og mange innbyggere med minoritetsbakgrunn. Derfor er det også mange fremmedspråklige blant sykepleierstudentene. Frem til nå har det ikke vært noen spesielle tiltak for dem. Mange av dem har ikke mer enn tre til fem år i Norge.

Viser fremgang

Den akademiske språkkafeen er et aksjonsforskningsprosjekt ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen, som startet høsten 2017. Det er ennå for tidlig å si noe sikkert om hvor mye tiltaket har hjulpet. Likevel konstaterer universitetet at mange studenter viser fremgang i språkferdighetene. Noen av dem som tidligere ikke våget å prate, deltar nå i diskusjoner og tør å stå frem.

– Vi utvikler tilbudet sammen med studentene og har gjennomført intervjuer for å undersøke effekten, sier Jensen.

Tilbudet i Drammen er ifølge de to lærerne det første i sitt slag ved sykepleierutdanningene i Norge.

– Oslomet har noe liknende, men det er ikke så sykepleiefaglig orientert som dette, forteller Jensen.

Språkkafeen i Drammen starter hver samling med en presentasjonsrunde, slik at alle får øvelse i å presentere seg selv. Deretter definerer studentene selv hva de vil bruke veiledningstiden til. De samarbeider om å forstå de skriftlige oppgavene og hjelper hverandre med språket og korrigerer feil for hverandre.

Bildet viser deltakere på skråkkafe for sykepleierstudenter på Campus Drammen.
Fakta
Akademisk språkkafé
  • Akademisk språkkafé – ASK – er et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt.
  • Gjennomføres ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Campus Drammen i samarbeid med universitetsbiblioteket.
  • Prosjektet ledes av førsteamanuensis Beate Lie Sverre, førsteamanuensis Liv Helene Jensen, universitetslektor Hjørdis Frisnes, universitetsbibliotekar Marit Gjone og biblioteksleder Anne Skjæret Stenhammer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse