fbpx Ugandiske sykepleiere får ikke lenger støtte fra NSF Hopp til hovedinnhold

Ugandiske sykepleiere får ikke lenger støtte fra NSF

Sykepleiere i Jinja i Uganda, mars 2010

– Avvik i regnskapet gjorde at vi måtte avslutte samarbeidet, sier generalsekretæren i NSF, som krever over en million kroner tilbakebetalt.

Det var i 2017 at det ble avdekket mislighold av tilskuddsmidler i det ugandiske sykepleierforbundet Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU).

Det ble blant annet oppdaget fiktive regninger og dobbel lønn til ledelsen i regnskapene.

– Nå har NSF avsluttet samarbeidet i Uganda, sier Olaug Flø Brekke, generalsekretæren i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

LESAvdekket svindel i NSFs søsterforbund i Uganda

Har samarbeidet i ti år

Samarbeidet mellom UNMU og NSF startet i 2007. Det har vært regulert av en avtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), som har bistått med mesteparten av bistandsmidlene.

Da avvikene ble oppdaget, krevde Norad å få tilbakebetalt nesten 500 000 kroner fra NSF. Og NSF krevde så å få disse pengene tilbake fra UNMU.

Tre personer i det ugandiske forbundsstyret, inkludert forbundsleder og generalsekretær, ble suspendert og politianmeldt av styret i UNMU.

Krevde opprydding

– Hva skjedde videre i saken?

– Vi krevde at UNMU skulle rydde opp i avvikene og dokumentere at de hadde ført regnskap for 2017 i tråd med beskrivelsen i kontrakten med oss. Vi var klare på at et videre samarbeid ville avhenge av dette, forteller Olaug Flø Brekke.

NSF ventet derfor på at den lokale revisoren skulle gå gjennom og godkjenne regnskapet for 2017.

– Revisjonsgjennomgangen har dradd ut i tid, forteller Brekke.

Men i mai kom regnskapet:

– Det viser fortsatt avvik på vesentlige punkter. Det er et klart brudd på den kontrakten vi hadde inngått med dem for perioden 2016 til 2018. Derfor vedtok forbundsstyret i NSF at avtalen med UNMU skulle sies opp.

– Norad har nulltoleranse

– Hva dreier avvikene seg om?

– Flere transaksjoner og kontantuttak var fortsatt ikke tilstrekkelig dokumentert. Kvitteringer manglet. Dessuten var ikke regnskapet ført i tråd med kravene våre.

– Betyr det at noen har tatt ut penger og brukt dem på seg selv?

– Det vet vi ikke. Styret i UNMU valgte selv å politianmelde de tre personene. Men regnskapet har fortsatt udokumenterte utgifter og uttak. Om det skyldes rot, manglende kompetanse eller korrupsjon, vet vi ikke. Vi ønsker heller ikke å spekulere om dette. Men avvikene er uansett så store at vi nå bryter samarbeidet. Her er Norad helt klar: Det er nulltoleranse for sånt.

Vil ha tilbake over en million

NSF krever tilbakebetaling fra UNMU av alle udokumenterte utgifter fra 2015 til 2017. Siden sist har summen doblet seg:

– Litt over en million kroner har vi krevd, sier Brekke.

Hun forteller at sittende generalsekretær og forbundsleder begge har bekreftet at NSF har sagt opp kontrakten.

– De beklager på det sterkeste at dette har skjedd.

– Hvordan kan UNMU klare å betale dere over en million kroner, tror du?

– Det må de nesten svare på selv. Dersom de klarer det, vil de nok måtte få en langsiktig nedbetalingsplan. Men vi avventer eventuelle innspill fra dem om dette.

– Kan UNMU klare seg uten støtte fra NSF og Norad?

– Også dette må de svare på selv.

– Hva med de tre som ble politianmeldt?

– Vi har fått høre at saken går sin gang, men vi vet ikke hvor saken står. Vi er ikke part i den. Kontrakten er sagt opp med øyeblikkelig virkning, sier generalsekretæren.

– Særlig trist for sykepleierne i Uganda

– Hva tenker du nå?

– Jeg syns det er trist. Trist for det ugandiske sykepleierforbundet, og særlig trist for sykepleierne i Uganda.

Nå håper NSFs generalsekretær at UNMU greier å jobbe videre med et viktig arbeid:

– Sykepleierne i Uganda trenger et sterkt talerør for seg. NSF har investert mye tid og innsats i Uganda. Det er leit at det skulle ende på denne måten, sier Olaug Flø Brekke.

Vil fortsette arbeidet i Rwanda og Malawi

– Påvirker dette innsatsen videre for NSFs internasjonale bistandsarbeid?

– Kun for Uganda. Vi har fortsatt samarbeidsprosjekter i Rwanda og Malawi, med kontrakt ut 2018. Forbundsstyret i NSF har dessuten vedtatt å søke Norad om ny periode for de to landene.

Brekke er glad for at forbundsstyret tydelig har uttrykt et ønske om at NSF skal fortsette dette samarbeidet.

NSF skal nå jobbe med søknaden til Norad om en ny avtaleperiode. Svaret kommer først i mars i 2019.

– Så er det opp til Norad om de vil støtte oss. Vi håper på ny tillit, sier Brekke.

– Trenger ikke bety nedtrapping

– Betyr reduksjonen i antall samarbeidsland en nedtrapping av bistandsarbeidet?

– Om vi samarbeider med færre land trenger ikke det bety nedtrapping. Det kan jo bety at vi kan bruke mer krefter på de to, i stedet for å smøre tynnere utover på flere.

Brekke legger til:

– Vi er veldig opptatt av at det som nå har skjedd ikke må overskygge alle de positive resultatene våre samarbeidspartnere kan vise til.

– I de andre landene – Rwanda og Malawi?

– Ja, men også i Uganda.

Les reportasjen om hvordan UNMU og NSF har jobbet for å bedre vilkårene for sykepleiere:På vervetur i Uganda

– Har fått flere medlemmer

Hun viser til at alle de tre landene har lyktes med opplæring av tillitsvalgte og medlemsøkning.

– De har blant annet fått forhandlingsrett på vegne av medlemmene. De har representert medlemmer i krevende saker om lønn og arbeidsvilkår, og flere ganger fått gjennomslag, forteller generalsekretær Olaug Flø Brekke.

Sykepleien har ennå ikke lykkes i å få svar på spørsmål til ledelsen i Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU).

0 Kommentarer

Annonse
Annonse