Avdekket svindel i NSFs søsterforbund i Uganda

Nyheter
Sykepleiere i Uganda
LANGT SAMARBEID: Sykepleierforbundene i Norge og Uganda har samarbeidet siden 2007. Bildet er fra en medlemsvervetur i 2010. Personene på bildet har ingenting med pengesvindelen å gjøre.

Norsk Sykepleierforbund må betale en halv million til Norad etter regnskapssvindel i det ugandiske sykepleierforbundet.

Fiktive regninger og dobbel lønn til ledelsen er noe av det som er funnet i regnskapet til det ugandiske sykepleierforbundet. Nå er fire ledere politianmeldt.

Det er mislighold av tilskuddsmidler som er avdekket i det ugandiske sykepleierforbundet Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU).

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har samarbeidet med UNMU siden 2007, for å bistå i å utvikle en organisasjon som kan ivareta sykepleiernes og jordmødrenes interesser.

Samarbeidet med NSF reguleres av en avtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

Inngikk avtale i 2016

NSF og Norad inngikk en ny avtale i 2016 om fortsatt å samarbeide med UNMU.

– Kontrakten innebar strengere krav til internkontroll. Vi fikk innsyn i all økonomi, ikke bare bistandsarbeidet, sier NSFs generalsekretær Olaug Flø Brekke.

– Vi fikk mistanke om at det ikke sto så bra til som de rapporterte til oss, og tok derfor stikkprøver. Da vi fant avvik, gikk vi til Norads misbruksteam og informerte om vår mistanke og foreslo at vi skulle bestille ekstern revisjon.

Norad var enig. Oppdraget ble etter anbudsrunde gitt til firmaet KPMG, som så dokumenterte avvik. Revisjonsrapporten ble sendt til Norad.

Krevd for nesten 500 000

Konklusjonen ble at NSF skal betale 499 466 kroner tilbake til Norad. Og NSF krever samme beløp tilbake fra UNMU.

– Hva slags mislighold er det snakk om?

– Litt forskjellig. Fra fiktive regninger over gjennomførte kurs og matleveranser, og doble betalinger. For eksempel har medlemmer i forbundsstyret fått både lønn og honorar for møtedeltakelse. Det er utbetalt kursstøtte til medlemsopplæring, der medlemmer ikke har fått noe, eller fått mindre enn det som er oppgitt, opplyser Brekke.

Suspendert og politianmeldt

– Er det bestemte personer som eventuelt har stått for dette?

– Vi i NSF har ikke vurdert hvem som er skyld i hva, vi har ansvarliggjort organisasjonens styre. Og styret i UNMU har selv besluttet å suspendere fire i ledelsen.

Tre av dem satt i forbundsstyret, inkludert forbundsleder og generalsekretær. I tillegg er den ansatte regnskapsføreren suspendert.

Alle er også politianmeldt.

Dette skjedde i september, etter at revisjonsrapporten ble lagt fram for UNMU.

Nestlederen i UNMU fungerer nå som styreleder.

– Bevisst mislighold

– Så avvikene som er oppdaget kan ikke forklares som rot eller mangel på kunnskap?

– Nei, dette er bevisst mislighold med bruk av både fiktive regnskap og fiktive firma.  

– Går det langt tilbake?

– Revisjonen er gjort for 2015 og 2016.

– Vi er veldig skuffet

– Er noen i NSF å klandre?

– Nei, sier generalsekretær Olaug Flo Brekke.

Hun vet ikke om UNMU har midler til å betale summen de vil bli krevd for.

– Ingen er heller dømt i saken ennå?

– Nei, og vi fordeler ikke skyld. Det må det ugandiske forbundsstyret rydde opp i selv. Men det er trist. Vi er veldig skuffet og ser det som et tillitsbrudd for samarbeidet vi har hatt, og for det vi avtalte for det videre samarbeidet.

Kontrakten som ble opprettet mellom det norske og det ugandiske sykepleierforbundet gjelder ut 2018.

Norad har frosset pengene

– Hva skjer med samarbeidet nå?

– Det må vi ta stilling til når regnskapet er avsluttet. Det blir da en sak for forbundsstyret i NSF. Norad har inntil videre frosset prosjektmidlene til Uganda. Vi vet ikke nå om dette også vil gjelde for 2018. Om vi skal bryte kontrakten eller sluttføre, har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Brekke.

Det er leid inn en ekstern regnskapsfører for å sluttføre UNMU-regnskapet for 2017.

Fant regnskapsrot i Malawi

I fjor ble det avdekket regnskapsrot i det malawiske sykepleierforbundet.

– Likner disse to sakene?

– De likner i den forstand at det ble utført systemrevisjon i både Malawi og Uganda. Men de likner ikke i funnene, sier Olaug Flø Brekke.

NSF har nå samarbeidsavtaler ut 2018 med sykepleierforbundene i Malawi, Rwanda og altså Uganda. 

Les også: