fbpx KS: – Vi ser at sykepleierne preges av arbeidslyst | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

KS: – Vi ser at syke­pleierne preges av arbeidslyst

Tor Arne Gangsø, arbeidslivSdirektør ks
OVER 500 000: – Utbetalt lønn til sykepleiere i kommunene med ti års ansiennitet og mer var per 1. desember i fjor 523 404 kroner i gjennomsnitt, sier Tor Arne Gangsø i KS Foto: ks

Sykepleierne har kommet bedre ut enn andre i kommunesektoren, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som syns det er vanskelig å kommentere sykepleiernes følelser.

Er sykepleierne i kommunene blitt et B-lag?

Det mener sykepleier og hovedverneombud Tor Erlend Nordhuus etter at resultatene i årets lønnsoppgjør i KS og Spekter ble klart. Skylden ga han til sitt eget forbund; Norsk Sykepleierforbund (NSF). Han viser til at lønnsforskjellen for dem med ti års ansiennitet er på 43 200 kroner – i de sykehusansattes favør.

Les om hva Nordhuus mener:  Hovedverneombud slakter lønnsoppgjøret i KS

Flere av Sykepleiens lesere retter kritikken mot arbeidsgiverne.

«Det handler om at Spekter har tatt ansvar for sine erfarne sykepleiere, og at KS ikke har gjort det», skriver en sykehusansatt sykepleier på Facebook.

Og hva sier KS selv etter lønnsoppgjøret?

– Vi har prioritert høyskolegruppene

– Sykepleiere i kommunene er sinte og sier de opplever å bli behandlet som et B-lag sammenliknet med sykehusansatte. Hva syns du om det?

– Hva folk føler, er det vanskelig å kommentere. Men faktum er at KS fikk gjennomslag for å prioritere høyskolegruppene i dette oppgjøret. Det betyr at sykepleierne har kommet bedre ut enn andre i kommunesektoren, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Han legger til:

– Vi opplever ikke at sykepleierne som jobber i kommunene, ser på seg selv som et B-lag. Tvert imot ser vi at sykepleierne preges av arbeidslyst og faglig stolthet. Etter at samhandlingsreformen ble innført, har kommunene blitt pålagt nye og krevende oppgaver. Det betyr nok mer press, men reformen har også gitt nye faglige utfordringer, ikke minst for sykepleierne. Mange opplever det som positivt, mener Tor Arne Gangsø.

– Kan ikke sammenlikne direkte

Gangsø viser videre til at lønnssystemene i KS og Spekter er ulike.

– Poenget med lønnsløftet som NSF ønsker, er vel å garantere minimum 500 000 for dem med ti års ansiennitet?

– Utbetalt lønn til sykepleiere i kommunene med ti års ansiennitet og mer var per 1. desember i fjor 523 404 kroner i gjennomsnitt.

– Ok, men hva med en minstegaranti?

– Jeg vet ikke hva NSF mener, men jeg ser at mange sykepleiere har minst så mye, og mer ut over det.

– Men klarer kommunene å rekruttere og beholde sykepleiere de vil ha?

– Det er et veldig godt spørsmål. Poenget med sikre bedre rekruttering ble understreket i prosessen under oppgjøret. Derfor fikk de gruppene et bedre resultat.

– Mener dere at sykepleiere i kommunene tjener like mye som dem i sykehus?

– Det går ikke an å sammenlikne direkte. Både fordi lønnssystemet er ulikt, og fordi jeg ikke sitter med reelle lønnsdata om hva de tjener andre steder.

– Spekter hadde mer å forhandle om

– Men sykepleierne kom bedre ut i Spekter enn i KS i år?

– Som sagt, jeg kan bare svare for kommuneoppgjøret, og bare om konkrete lønnstall. Og for oss var det klart at vi ville prioritere kompetanse og rekruttering.

– Er det godt nok til at det får effekt for rekrutteringen?

– Det er et steg i riktig retning. Som den største arbeidsgiverorganisasjonen er det maktpåliggende å forholde seg til frontfaget. I privat sektor var lønnsrammen på 2,8 prosent.

Gangsø viser til at det fra før var forhandlet om 1,7 prosent, det såkalte overhenget.

– Det betyr at rammen vi forhandlet om, var 1,1 prosent. Det er forholdsvis lite penger. Spekter hadde mer å forhandle om, fordi overhenget var mindre.

Gangsø minner nok en gang om at sykepleierne fikk en uttelling som ligger over gjennomsnittet i KS-området.

– Rekruttering er vår største utfordring

– Noe mer du vil si om at sykepleiere du har forhandlet om, føler de er på et B-lag?

– De er i alle fall ikke noe B-lag for oss og for kommunene. Jeg opplever at de er stolte over å være sykepleiere. De trengs utvilsomt i fremtiden, sier arbeidslivsdirektøren i KS.

– Det blir ikke lett å få fatt i dem?

– Nei, rekruttering er den største utfordringen vi står overfor. Derfor den tydelige profilen i oppgjøret.

Renten kunne ha steget

– Frontfaget er normgivende, sier du. Men må det være sånn? Hvorfor ikke gi et skikkelig lønnsløft til en nødvendig ressurs?

– Det var ingen grunn til å bryte med prinsippet denne gangen, med de konsekvensene det vil få for norsk økonomi.

– For eksempel hva?

– For eksempel at renta stiger, sier Gangsø.

Et enklere lønnssystem?

– Hadde det vært en idé med et enklere lønnssystem som det er lettere å forstå for sykepleiere og andre ansatte?

 – Lønnssystemet i vår sektor er tilpasset behovet i sektoren og er utviklet i tett og godt samarbeid mellom partene. Det er også et dynamisk system, der partene lokalt kan avtale løsninger som går ut over de sentrale minimumsbestemmelsene, sier arbeidslivsdirektør Gangsø.

Han føyer til:

 – Så har selvsagt partene i Spekter-området sine behov og må gjøre sine vurderinger.