fbpx 17 prosent sa nei til KS-oppgjøret i uravstemningen Hopp til hovedinnhold

17 prosent sa nei til KS-oppgjøret i uravstemningen

bildet viser Margrethe Andersen

NSF sier ja til KS-oppgjøret. Kun 28 prosent av de stemmeberettigede medlemmene deltok i uravstemningen. Den lave deltakelsen gjør sykepleier Margrethe Andersen betenkt.

Kun 9997 NSF-medlemmer av 35 104 stemmeberettigede avga sin stemme i uravstemningen om det fremforhandlede resultatet for sykepleiere ansatt i KS-området. Det vil si 28 prosent.

Og selv om over halvparten av disse (59 prosent) stemte nei, var det likevel kun 17 prosent nei-stemmer når man ser på det totale antallet stemmeberettigede. Dermed ble det ikke stemmer nok til å forkaste det fremforhandlede resultatet, slik vedtektene til NSF krever.

Skuffa

Daniel Brox er sykepleier og jobber på tildelingskontoret i Tromsø kommune hvor han også er plasstillitsvalgt for NSF.

– Jeg forstår ja-siden, fordi et nei ville ikke hatt en umiddelbar effekt. Men det er likevel synd at vi ikke fikk gitt et klart signal til KS om at nok er nok og at vi ikke tar imot småpenger mer, sier han.

– Hva synes du om at kun 28 prosent stemte?

– Jeg er skuffa over at vi sykepleiere ikke klarer å engasjere oss i noe som er såpass viktig. Vi må ha et skikkelig løft for å demme opp for den lenge varslede sykepleierkrisa og for å vise at sykepleierkompetanse er viktig. Det er synd at ikke KS klarer å innfri. Selv om det mangler sykepleiere på sykehusene også, er det i kommunene krisa ligger.

Bildet viser Daniel Brox

Betenkt

Margrethe Andersen jobber som spesialsykepleier på Sunnaas sykehus på Nesodden. Hun engasjerte seg tidlig og skrev et innlegg i Sykepleien hvor hun krevde uravstemning om lønnsoppgjøret i KS.

Da hun får høre resultatet, sier hun:

– Det er betenkelig at så få utnyttet muligheten til å vise hva de mener.

Andersen håper likevel at uroen sender signal til partene om at man må ta lønnsgapet mellom Spekter og KS på alvor.

– Det er vanskelig nok å rekruttere i kommunene. Den enkelte kommune må også være seg sitt ansvar bevisst og tilby konkurransedyktig lønn, sier hun.

Fikk ikke et klart og tydelig mandat

Forbundsleder Eli Gunhild By mener forbundsstyret med avgjørelsen om å si ja til KS-oppgjøret tar medlemsdemokratiet på alvor.

– Streik er det mest alvorlige kampmiddelet vi har, og dersom det skal tas i bruk etter en uravstemning, må vi ha et tydelig og klart mandat fra medlemmene. Det har vi ikke fått når kun 17 prosent av de stemmeberettigede har sagt nei til forhandlingsresultatet, sier hun i en pressemelding fra NSF.

Ikke fornøyd

I tilbakemeldingen til KS har NSF samtidig med aksepten gitt klar beskjed om frustrasjon blant medlemmene knyttet til lønnsutviklingen.

 – At vi godkjenner forhandlingsresultatet betyr ikke at vi er fornøyd. Våre medlemmer har i etterkant av lønnsoppgjøret og gjennom uravstemningen uttrykt stor misnøye og frustrasjon med det lave lønnsnivået og en uro for rekrutteringssituasjonen til kommunehelsetjenesten, sier By.

– KS må bruke lønn som virkemiddel

Hun oppfordrer kommunene til å ta ansvar for å sikre nok sykepleiere til helse- og omsorgstjenesten fremover for å møte den økte etterspørselen som er godt dokumentert.

– Da må KS og den enkelte kommune i større grad bruke lønn som virkemiddel enn i dag. Det er en klar forventning om at garantilønnsnivået økes betraktelig i kommende oppgjør og er konkurransedyktig, slik at flere velger heltid og forblir i yrket. I motsatt fall vil sykepleiermangelen øke og true pasientsikkerheten ytterligere, sier Eli Gunhild By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse