fbpx Ny forskning: Klar sammenheng mellom vold og seksuell tvang i parforhold Hopp til hovedinnhold

Ny forskning: Klar sammenheng mellom vold og seksuell tvang i parforhold

Illustrasjon av hånd som holder kniv

– Seksualisert tvang i ekteskapet eller samboerskap er ikke noe som skjer isolert, men i et mønster av vold, sier forsker og sykepleier Kjersti Alsaker.

Sykepleier og førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, Kjersti Alsaker, har sammen med tre kolleger gjennomført en studie som er publisert i Sykepleien Forskning: Seksuell tvang i ekteskap eller samboerforhold henger sammen med annen type partnervold

Skjult tema

– Hvorfor har dere gjort studien?

– Vi ville finne ut om seksuell tvang skjer uavhengig av annen type vold. Vi ville også finne ut om seksuell tvang henger sammen med handlinger fra partner som gjør det vanskelig for den utsatte å være i jobb, sier Alsaker.

Ifølge henne er seksuell tvang i samboerforhold eller ekteskap et tabubelagt og skjult tema.

– En av årsakene kan være at kvinnene ikke er bevisste nok på «eiendomsretten til egen kropp». For noen kan det ligge en «gammel» oppfatning i bunn om at er man gift eller samboer, har partneren alltid rett til sex, sier Alsaker.

Seksuell tvang og annen vold

Rundt 10 prosent av norske kvinner utsettes for alvorlig vold av sin partner.

– I vår studie fant vi klare sammenhenger mellom at kvinner som utsettes for seksuell tvang, også er utsatt for andre typer vold. Seksualisert tvang i ekteskapet eller samboerskap er ikke noe som skjer isolert, men i et mønster av vold, sier Kjersti Alsaker.

Av kvinnene som hadde opplevd å bli truet med kniv, våpen eller å bli drept av sin partner, sa halvparten at de også hadde vært utsatt for seksuell tvang.

Vanskelig å være i jobb

Alsakers studie viser i tillegg at seksuell tvang i noen tilfeller gjør det vanskelig for kvinnene å være i jobb.

– Partneren hindrer for eksempel kvinnen i å komme tidsnok på jobb, eller lar være å hente barna i barnehagen gjentatte ganger, sier hun.

Sammenhengen mellom partnervold og mulighetene for å være i lønnet arbeid er lite belyst i forskningen.

– Denne studien avdekker derfor viktige funn. Å være uten lønnet arbeid har store konsekvenser i forhold til å være økonomisk uavhengig. Inntekt er også knyttet til andre rettigheter som pensjon og det å kunne ta opp lån, sier Alsaker.

Det fineste vi har

Alsaker sier at seksualitet er noe av det fineste og intime man kan ha i et parforhold.

– Ødelegger man den, ødelegger man mye.

Alsaker er for så vidt ikke overrasket over at seksuell tvang er forbundet med annen type vold, men mener det er viktig kunnskap å ha for sykepleiere og andre som i sin jobb kommer i kontakt med kvinner de mistenker kan være voldsutsatt.

– Sykepleiere må kunne stiller de riktige spørsmålene. Bak en blåveis eller et skrubbsår kan det i tillegg skjule seg seksuell tvang. Sier en kvinne at mannen nekter henne å gå på jobb eller på skole, er det viktig at sykepleierne også stiller spørsmål om mannen kontrollerer henne på andre måter.

Ifølge Alsaker er dette et vanskelig tema å snakke om.

– Mange håper at volden skal gi seg eller ikke skje igjen. Det er imidlertid ingen forskning som tyder på at vold opphører dersom ikke voldsutøver søker hjelp.

Derfor mener hun det er viktig at sykepleierne setter seg inn i hvilke hjelpetiltak som finnes. Både for dem som er voldsutsatt og for dem som utøver volden.

Viktig å dokumentere vold

I rettsmedisinsk dokumentasjon og i forbindelse med voldsoffererstatning er journalføring og annen dokumentasjon i form av for eksempel bilder, viktig.

– Når en sykepleier mistenker vold, er det viktig å stille spørsmål som avdekker mønstre av vold og å gjennomføre trygghetsplanlegging og farevurdering. Bruddfasen er den farligste. Dokumentasjon av alle typer voldshandlinger, også tilbake i tid, er viktig dokumentasjon å ha dersom den utsatte da eller senere vil anmelde. Da blir det mer enn ord mot ord, sier hun.

Alsaker mener kvinner må bli mer bevisst på at seksuell tvang er forbudt ved lov.

– Det er faktisk grenser for hva man skal finne seg i – også i et ekteskap.

Metoo

Metoo-kampanjen har satt problemstillinger om trakassering og maktmisbruk på dagsordenen.

– Det vil gjøre det lettere å snakke om, og redusere den utsattes opplevelse av skam og skyld. Det vil plassere skylden og skammen hos den som misbruker sin makt når de misbruker et annet menneskes kropp kun til egen tilfredsstillelse. Det er bra, sier hun.

Les hele forskningsartikkelen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse