fbpx Lege snøt staten for to millioner i skatt Hopp til hovedinnhold

Lege snøt staten for to millioner i skatt

Bilde av en bunke med 200-lapper
PÅGREPET: – Det fremgår av dommen at du etter anmeldelse fra skattekontoret, ikke var å få tak i før du ble pågrepet på en flyplass, står det i tilsynsrapporten. Foto: Norges Bank

Legen soner nå en fengselsdom på ett år og fire måneder dømt for skattesnyteri. Helsetilsynet har i tillegg tatt fra ham autorisasjonen.

Det var fylkeslegen som sendte saken til Helsetilsynet for å få en vurdering om en legen skulle miste sin autorisasjon.

Legen i saken er dømt for ikke å ha bokført en inntekt på 5,5 millioner kroner, og dermed snytt staten for rundt to millioner skattekroner.

Gammel kjenning

Ifølge tilsynsrapporten er ikke dette første gang legen har hatt kontakt med Helsetilsynet. Han har tidligere mistet sin rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B på grunn av uforsvarlig forskrivning av legemidler i gruppe B i eget navn og i en annens navn.

Sitter i fengsel

Legen soner nå en dom i fengsel dømt på ett år og fire måneder for skatteunndragelse. Han er i tillegg dømt til å betale 693 263 kroner. Skatteunndragelsen er regnet som grov.

– Det fremgår av dommen at du etter anmeldelse fra skattekontoret, ikke var å få tak i før du ble pågrepet på en flyplass, står det i tilsynsrapporten.

 Legens forklaring

I sin forklaring i retten forklarte legen at han hadde stor gjeld og var delvis arbeidsufør. Han bestemte seg derfor for å jobbe svart for å ha penger til livsopphold.

På grunn av den høye gjelden ble det ble tatt beslag i alle hans eiendeler som leilighet, bil og liknende. 

Statens helsetilsyn skriver at de på bakgrunn av opplysningene i saken har valgt å frata legen hans autorisasjon på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, ved at han har unndratt skatt og ikke bokført omsetningen.

Svekket tillit

Helsetilsynet skriver videre at det er av avgjørende betydning at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

– Det enkelte helsepersonell representerer ikke bare seg selv, men også profesjonen og helsetjenesten, står det i rapporten.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at helsepersonell begår handlinger hvor egen økonomisk vinning settes foran yrkesutøvelsen, som manglende bokføring av omsetning og grov skatteunndragelse.

– Helsepersonell skal ikke utnytte sin stilling til egen fordel eller vinning, verken økonomisk eller på andre måter. Vi påpeker også at forholdet er straffbart. Dette bidrar ytterligere til å svekke tilliten til deg som helsepersonell, skriver Helsetilsynet.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.