Gjøvik: «Sykepleier» på akuttmottak hadde ikke autorisasjon

Del av ambulanse fotografert bakfra
UAUTORISERT: Sykehuset Innlandet vet ikke hvor lenge mannen hadde jobbet som sykepleier uten autorisasjon, men han har vært tilknyttet sykehuset siden 2011.

Ved Gjøvik sykehus har en mann jobbet som sykepleier på akuttmottaket uten å ha autorisasjon som helsepersonell. − Svært uheldig, sier personalsjefen.

September i fjor ble en mann sagt opp ved Gjøvik sykehus, etter at det ble avdekket at han ikke hadde nødvendig autorisasjon, melder Oppland Arbeiderblad [bak betalingsmur].

– Det har fra arbeidsgivers side vært en klar svikt i oppfølgingen av ansettelsesforholdet, vedgår personalsjef for Gjøvik og Lillehammer sykehus, Marianne Berg, overfor avisa.

Jobbet helg

Mannen har vært tilknyttet sykehuset siden 2011. Han var den gang i ferd med å avslutte sin sykepleierutdanning. Ved oppsigelsestidspunktet i september 2017, jobbet han helger ved akuttmottaket i en 21-prosentstilling.

Til Sykepleien.no forteller Berg at sykehuset innførte et nytt system i 2012 som skal gjøre det umulig å jobbe der uten godkjent autorisasjon.

– Etter at denne saken ble oppdaget, har vi hatt en grundig gjennomgang av alle våre ansatte, og kan med sikkerhet si at det ikke jobber andre her uten nødvendig autorisasjon. 

Ingen uønskete hendelser

Berg understreker også at det ikke er registrert noen uønskete hendelser der den aktuelle personen har vært innvolvert.

Sykehuset har ikke klart å komme i kontakt med mannen etter at arbeidsforholdet ble avsluttet.

– Vi vet dermed ikke med sikkerhet om autorisasjon forelå da vedkommende gikk ut fra sykepleierstudiet, om autorisasjon ikke er fornyet, eller om det skyldes andre forhold, sier Berg til Oppland Arbeiderblad.

Ifølge paragraf 66 i helsepersonelloven skal Statens helsetilsyn varsle arbeidsgiver ved «advarsel, tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon […] eller begrensning av autorisasjon».

Rutinesvikt

– En slik hendelse viser at det har vært svakheter i rutinene. Alt helsepersonell skal ha nødvendige autorisasjoner i orden for å kunne jobbe i Sykehuset Innlandet. 

Berg sier til Oppland Arbeiderblad at sykehusets rutiner nå skal være innskjerpet på flere områder, for å hindre at slike situasjoner skal kunne oppstå i fremtiden.