Hovedtillitsvalgt: – Trist å se at KS sover på vakt

Torbjørn Solberg
KOMPLISERT: – Det er ingen god løsning at KS har et lønnssystem som krever mange timers matematikkundervisning for å forstå hva sykepleiere skal få i lønn, sier Torbjørn Solberg.

– Etter lønnsoppgjøret er kommunene blitt enda mindre attraktive. Vi mister folk nå, sier Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune og forbundsstyremedlem i NSF.

Som hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune har Torbjørn Solberg fått mange reaksjoner på lønnsoppgjøret Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandlet seg frem til med KS rundt midnatt før 1. mai.

Sykepleierne i kommunen med ti års ansiennitet ble sikret en minstelønn på 446 800 kroner. Tilsvarende sykepleiere på sykehus ble sikret en minstelønn på 490 000 i år og 500 000 til neste år, fra juli.

– Det er en todelt stemning. Noen er sinte, andre er lykkelig misunnelige på sine kolleger i sykehusene som fikk så bra oppgjør med Spekter, sier Solberg.

– KS tar ikke ansvaret sitt

– Hva synes du?

– Den store utfordringen nå er at kommunene må gjøre seg mer attraktive. Det er trist å se en arbeidsgiver som ikke tar ansvaret sitt. KS forstår ikke hva vi står i, sier Solberg og tenker både på sykepleiermangelen og flukten fra yrket.

Faktisk lønn

I lønnsdebatten blir det stadig hevdet at det ikke er så stor forskjell på den reelle lønna til sykepleiere i kommunen og sykepleiere på sykehus. Arbeidslivsdirektøren i KS, Tor Arne Gangsø, sier at utbetalt gjennomsnittslønn til sykepleiere med ti års ansiennitet og mer, var på 523 404 kroner i fjor. Da har han tatt med diverse tillegg.

– Det er ingen god løsning at KS har et lønnssystem som krever mange timers matematikkundervisning for å forstå hva sykepleiere skal få i lønn, sier Solberg.

Han mener KS burde lære av protokollen til Spekter, som han synes er forbilledlig enkel.

– Prøv å si med enkle ord hva som står i protokollen fra KS. Lykke til!

Ulmende raseri mot KS

Solberg sier han merker et ulmende raseri mot KS.

– Jeg er oppgitt over en arbeidsgiver som mangler realitetsforståelse for hvordan samhandlingsreformen skal utføres i praksis. Det er trist å se at KS sover på vakt.

Solberg mener KS setter medlemsbedriftene i en vanskelig posisjon.

– Situasjonen er blitt forverret. Dette kan vi ikke stå i. Nå må vi be våre tillitsvalgte kreve en hel masse under lokale forhandlinger.

Lønnsforhandlingene til forbundsstyret

– Krevde NSF nok fra KS i første omgang?

– Som forbundsstyremedlem i NSF skal jeg være med på å behandle lønnsoppgjøret førstkommende onsdag. Jeg kan ikke prosedere noe før vi har konkludert på det møtet.

Forbundsstyret kan vedta, forkaste eller sende resultatet av lønnsforhandlingene til uravstemning. Vi spør generalsekretær i NSF, Olaug Flø Brekke, om forbundsstyret noen gang har benyttet seg av de to siste mulighetene.

– Resultatet for Oslo kommune ble sendt ut på uravstemning tidlig på nittitallet. Resultatet ble ja, sier Brekke.

KS vil ikke svare

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, ønsker ikke å svare på noe av kritikken som Solberg kommer med.

– Som forhandlingspart må jeg forholde meg til Unio kommune. Det vil være helt feil av meg å gå inn i en diskusjon med en tillitsvalgt, sier han.

Ellers svarer Gangsø på kritikk mot tungvint lønnssystem her.