fbpx – Influensasesongen har vært uvanlig lang Hopp til hovedinnhold

– Influensasesongen har vært uvanlig lang

Bildet viser en eldre dame som snyter seg.

Sesongen er ikke over ennå. Fremdeles er mange syke, melder Folkehelseinstituttet.

– Det har vært en langtrukken sesong, sier Karoline Bragstad, konstituert avdelingsdirektør i avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

– Vi har hatt hardere sesonger, men denne har blitt opplevd som verre enn de fem siste fordi utbruddet har vart så lenge. Det har ligget på et middels høyt nivå fra uke 52 til uke 12, hele 12 uker. Til sammenlikning lå forrige sesongs utbrudd på middels nivå i 3 uker.

Nå er utbruddet på lavt nivå, men mange blir syke, og smitten sirkulerer fortsatt.

– Oppfattes nok som hard

De siste sesongene har fulgt et mønster med brå økning i antallet tilfeller av influensa, fulgt av en brå nedgang.

– Men i år steg antallet tilfeller brått til middels nivå og holdt seg der i lang tid, forklarer hun.

– Det gjør at årets sesong nok oppfattes som hard ute i helsevesenet, fordi den har gitt høyt belegg over tid.

– Noen er blitt veldig syke

Det er et bilde Sykehuset Østfold kjenner seg igjen i. Sykehuset opplyser at det har vært mange syke og at sesongen har vart ganske lenge og pågår fortsatt.

I Tromsø melder Universitetssykehuset i Nord-Norge at det ikke har vært innlagt så mange pasienter at det har berørt vanlige drift. I begynnelsen av sesongen lå Troms også lavere enn landsgjennomsnittet med influensaliknende sykdom, men det ser ut til at utbruddet bare kom litt senere i Troms enn eller i Nord-Norge og en del regioner sørpå.

I Bergen forteller seksjonsleder Siril Sagstad ved intensivmedisinsk seksjon at det har vært en veldig travel vinter, blant annet på grunn av influensaen.

– Vi har hatt flere veldig syke pasienter, som har krevd tung behandling, forteller hun.

Overlege Stig Gjerde ved samme seksjon sier den siste intensivpasienten ble skrevet ut fra seksjonen rett før påske. Han sier det ikke har vært et ekstremt antall syke denne sesongen, men at noen er blitt veldig syke. Siden 1. januar har det vært lagt inn seks pasienter med influensa her, tre av dem var kritisk syke.

– Jeg har ikke sett så alvorlig syke pasienter av influensa av det antallet siden sesongen 2009/2010, opplyser han.

Den sesongen var det utbrudd av den såkalte svineinfluensaen.

– Disse pasientene var middelaldrende og tilhørte ikke risikogruppene som er anbefalt vaksine.

Nesten 5000 innlagt totalt

Folkehelseinstituttets tall viser at det siden midten av november har vært innlagt 344 pasienter med laboratoriebekreftet influensa i norske intensivavdelinger og 171 pasienter med klinisk mistanke om influensa. 28 av disse pasientene med påvist eller mistenkt influensa døde.

Totalt har det vært innlagt 4597 pasienter med influensaliknende sykdom i norske sykehus siden begynnelsen av oktober.

På samme tid i fjor var tallet for pasienter innlagt i norske sykehus med influensaliknende sykdom i sesongen 2016/2017 2659.

To typer samtidig

Det spesielle med årets sesong er at to typer influensa har sirkulert samtidig.

– Det startet med type A, men type B lå og ulmet under overflaten. Så fikk B overtaket, men nå er B på vei ned og A øker igjen, forteller Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet.

– Er det uvanlig?

– Nja. Det sirkulerer alltid både type A og type B i mer eller mindre grad. Men det vanlige er at én type dominerer, og at den andre markerer seg mot slutten av sesongen.

For å komplisere det ytterligere, sirkulerer to undertyper av både A og B. Noe som gjør det teoretisk mulig å bli smittet av influensa opptil flere ganger på én sesong.

– Det vil være høyst uvanlig. Men vi ser fra tid til annen laboratoriebekreftete tilfeller av begge A-undertypene hos en og samme pasient. Og også pasienter med både influensa A og B.

Aldri før vært tatt så mange prøver

Folkehelseinstituttets statistikk baserer seg blant annet på influensadiagnoser fra fastleger og legevakter, og den gir en indikasjon på influensaliknende aktivitet, ikke nøyaktig antall influensasyke.

Dataene fra fastleger og legevakter omfatter pasienter som får diagnosen influensaliknende sykdom. Bragstad forteller at blant dem som det blir tatt prøve av, er det en høyere andel enn i forrige sesong som faktisk har influensa.

– I uke 7 fant man laboratoriebekreftet influensa hos 36 prosent av dem det ble tatt prøve av. Det er høyt, forteller hun.

– Og dette er et landsgjennomsnitt. Noen steder har andelen vært langt over 40 prosent.

– Hvor stor andel er vanlig?

– Sesongen startet med 0,7 prosent laboratoriebekreftet influensa blant dem som ble testet. Mange sesonger kommer aldri over 30 prosent.

Hun forteller at det aldri før har vært tatt så mange prøver for influensa. Hittil i sesongen 160 000.

– Hva det skyldes, vet jeg ikke helt. Testaktiviteten var høy allerede før sesongen var ordentlig i gang, og tallene vi har på antall diagnoser influensaliknende sykdom viser at den økte testaktiviteten ikke skyldes økt grad av sykdom i samfunnet. Jeg heller mer mot teknologiske og diagnostiske fremskritt. Uansett er det fantastisk for overvåkningen.

20 prosent flere vaksiner

Årets sesong har også gitt ny rekord i antall utsendte vaksiner. Til sammen har Folkehelseinstituttet og legemiddelgrossistene sendt ut 650 000 doser. Det tilsier en økning på 20 prosent fra forrige sesong.

– Om alle vaksinene er satt, vet vi ennå ikke, nyanserer Bragstad.

– Men frem til 1. februar var det i SYSVAK registrert satt 419 835 doser, noe som tilsvarer 64 prosent.

Hun opplyser også at det har vært en ekstra fordel å være vaksinert i år.

– Selv om det er flere undertyper av influensa i omløp, så dekker vaksinen godt, fordi den inneholder de fleste av dem.

Vaksinen beskytter mot begge de to A-undertypene H1 og H3.

– Influensa type B/Yamagata som sirkulerer, er ikke inkludert i vaksinen, men det er type B/Victoria. Tidlige estimater fra blant annet Sverige og Finland tyder på at vaksine mot type B/Victoria gir kryssbeskyttelse mot type B/Yamagata. Vaksinen gir derfor likevel middels god beskyttelse også mot type B/Yamagata.

– Er det for sent å ta vaksine nå?

– Nei. Så lenge det sirkulerer virus, er det nyttig å ta vaksinen. Det anbefaler vi alle i risikogruppene å gjøre. Det er ingen grunn til å gamble med egen helse og eget liv.

Er på vei ned

Folkehelseinstituttet regner influensasesongen fra uke 40 til uke 20. I denne perioden publiseres ukentlige rapporter om influensaaktiviteten i Norge.

– Det er ikke mange ukene igjen, tror du influensasesongen snart er over?

– Selv om mange er syke, er den på vei ned. Jeg vil bli overrasket om det blir en ny topp opp på middels nivå nå. Men influensaen kan holde seg en stund utover, sier Karoline Bragstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse