fbpx 54 prosent tok influensavaksine på OUS Hopp til hovedinnhold

54 prosent tok influensavaksine på OUS

Bildet viser Egil Lindaas som får satt influensavaksine av Ragnhild Raastad.

Over halvparten av de ansatte tok influensavaksine på OUS denne sesongen. Med det slår de alle de andre universitetssykehusene.

– Vi er veldig fornøyd, sier Ragnhild Raastad, overlege ved avdeling for smittevern på Oslo universitetssykehus (OUS).

Flere enn 1 av 2 ansatte her har tatt vaksine mot influensa i sesongen 2017/2018. Det er langt flere enn forrige sesong, da 1 av 3 tok vaksine.

Men neste sesong sikter OUS enda høyere.

– Da vil vi vaksinere 75 prosent, eller 3 av 4, sier Ragnhild Raastad.

– Klarer vi det, blir det fest, skyter avdelingsoverlege Egil Lingaas inn.

Mellom 30 og 40 prosent på landsbasis

– 54 prosent er imponerende, sier Kjersti Rydland, seniorrådgiver hos Folkehelseinstituttet.

– Selv om det er et stykke under 75 prosent, som er helsemyndighetenes mål.

OUS ligger langt høyere enn for eksempel St. Olavs hospital, som har rundt 25 prosent, Akershus universitetssykehus med rundt 30 prosent eller Stavanger universitetssykehus med rundt 33 prosent. Folkehelseinstituttet har ikke oversikt over hvor mange sykehusansatte som har tatt vaksinen på landsbasis, men Kjersti Rydland anslår at det er mellom 30 og 40 prosent.

– Tallene er usikre og variasjonen mellom sykehusene er stor, påpeker Kjersti Rydland.

Legene vant på Lovisenberg

Men andelen sykehuspersonell som vaksinerer seg mot influensa, ser ut til å øke over landet. Helse Møre og Romsdal har en økning fra rundt 25 prosent i sesongen 2016/2017 til 34 prosent i sesongen 2017/2018. Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har en økning fra 30 prosent sesongen 2016/2017 til 50 prosent i 2017/2018, og tangerer nesten OUS' 54 prosent.

– Veldig fornøyd, sier hygienesykepleier Urszula Jadczak. Hun kan skilte med 100 prosent vaksinedekning blant legene i medisinsk klinikk.

– Hva skjedde der?

– Konkurranse mellom legene og sykepleierne, der legene vant, sier hun.

Informasjon og åpenhet

På OUS har de gjort en spørreundersøkelse blant de ansatte om holdninger til influensavaksine og tilpasset informasjonen.

– Vi har informert saklig og kunnskapsbasert og forsøkt å knekke myter, sier overlege Ragnhild Raastad.

– Vi tror lett at helsepersonell kan så mye, men ikke alle gjør det. De, som andre mennesker, trekker konklusjoner ut fra episoder de har hørt om.

Raastad sier smittevernenheten har søkt å være åpne og lyttende til slike historier og forsøkt å sortere mellom hva som er fakta og hva som er antakelser.

– Vi har også vært invitert på interne møter og svart på spørsmål om vaksinen, det tror jeg mange opplevde som nyttig, sier Ragnhild Raastad.

Yngre kvinnelige sykepleiere sier oftest nei

Spørreundersøkelsen avdekket at de som oftest takket nei til vaksine, var yngre, kvinnelige sykepleiere.

Det overrasket avdelingsleder Egil Lingaas, som hadde trodd legene var mer skeptiske.

Årsaken til at de yngre kvinnelige sykepleierne dropper vaksine, er Lingaas usikker på. Men han håper å finne flere svar når avdeling for smittevern gjør en ny spørreundersøkelse i april. Da skal de blant annet spørre de som vaksinerte seg mot influensa for første gang, om hvordan de opplevde det og igjen tilpasse informasjonen til neste sesong.

Bildet viser Ragnhild Raastad og Egil Lingaas.

Må være lett tilgjengelig

Ragnhild Raastad peker også på tilgjengelighet som en viktig grunn til at så mange vaksinerte seg denne sesongen.

– Bedre tilgjengelighet er, etter min erfaring, det som skal til for at de som har uttrykt litt skepsis til vaksinen, likevel velger å vaksinere seg, sier hun.

Det er de enkelte klinikkene som har organisert vaksineringen. I tillegg har avdeling for smittevern hatt drop in-vaksinasjonsdager på sykehusene som inngår i OUS: Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Raastad og Lingaas ser likevel at det er ansatte de ikke når, for eksempel de som bare jobber natt.

Målet for neste sesong er 75 prosent. Egil Lingaas tror det skal holde hardt, men er realistisk optimist. Han erfarer at det er en positiv stemning rundt vaksiner på OUS.

– Om vi rir på en bølge, eller har jobbet bra, er ikke godt å si, sier han.

Umulig å få influensa av vaksine

Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet sier det virker som om stemningen har snudd.

– Jeg tror det henger sammen med mer informasjon om hvorfor vaksinen er viktig og større åpenhet om dens begrensning og mulige bivirkninger, sier hun.

– Influensavaksine er kanskje ikke verdens beste vaksine, og effekten er størst hos friske yngre mennesker. Den kan ha bivirkninger, men de er forbigående og overveiende ufarlige.

Rydland erfarer at det er myter rundt influensavaksinen.

– Noen tror de får kan få influensa av vaksinen. Men det er ikke teknisk mulig.

– Ikke teoretisk mulig, engang?

– Nei. Vaksinen er fremstilt av biter av virus. Det er helt umulig å bli smittet med influensa på den måten.

– Men mange sier de blir syke?

– Ja, noen opplever å bli slappe en dag eller to. Det skyldes ikke infeksjon med influensa, men immunresponsen på vaksinen.

Tid for å bestille til neste sesong

Mens influensasesongen 2017/2018 går mot slutten, forbereder Folkehelseinstituttet for sesongen 2018/2019. Det er nå sykehusene må finne ut hvor mange vaksiner de skal bestille før neste sesong er i gang. Kjersti Rydland har en påminner:

– For å få vaksiner i første hovedutsending, må sykehusene bestille innen 1. mai, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse