fbpx Ny forskning definerer diabetes 1, 2, 3, 4 og 5 Hopp til hovedinnhold

Ny forskning definerer diabetes 1, 2, 3, 4 og 5

Viser en blodprøvestikk for å måle glukoseinnhold i blodet

Blodsukkersykdommen diabetes er tradisjonelt delt i to undergrupper, men nå mener svenske og finske forskere det er fem av dem.

Det melder  BBC, som tar for seg er en studie av blod fra nesten 15.000 pasienter ved diabetessenteret ved Lunds Universitet i Sverige og Insititutt for molekylærmedisin i Finland.

Resultatene viser fem underkategorier av diabetes, ikke to som tidligere antatt, og er først presentert i det medisinske tidsskriftet The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Diabetes er samlebetegnelsen for sykdommer der kroppen av ulike årsaker ikke produserer nok av det blodsukkerregulerende hormonet insulin. Forskerne mener det mer nyanserte bildet av diabetes vil åpne for personlig tilpasset behandling av sykdommen, basert på hvilken kategori man havner i, men venter ikke en umiddelbar endring i diagnostisering og behandling.

Dagens situasjon

På verdensbasis har rundt én av elleve voksne diabetes. Med bedre tilpasset behandling håper legene å minimere risiko som følger med sykdommen, for hjerteinfarkt, slag, blindhet, nyresvikt og amputasjon.

Diabetes 1 er en svikt i immunforsvaret og rammer 12 prosent av diabetespasientene i Norge. Av ukjent grunn angriper kroppens immunsystem de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen og ødelegger dem, slik at kroppen ikke har nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået sitt.

Diabetes 2 skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. Sykdommen blir sett i sammenheng med dårlig kosthold, ettersom store mengder kroppsfett kan påvirke insulinets funksjon i kroppen.

De nye fem

Den første av de fem nydefinerte diabetesgruppene er grovt sett sammenfallende med dagens diabetes 1. Pasientene var tilsynelatende friske og sunne til de mistet evnen til å produsere insulin på grunn av at kroppens immunforsvar angrep insulinproduserende celler.

Den andre undergruppa var også unge, normalvektige og tilsynelatende friske før de fikk diabetes, men hos disse pasientene er det ikke immunforsvaret som forårsaket problemer med insulinproduksjonen.

Undergruppe tre er pasienter, de fleste overvektige, med alvorlig insulinresistent diabetes, der kroppen produserer insulin uten å lenger gjøre seg bruk av den.

Gruppe fire kalles mild fedmerelatert diabetes, der pasienter har nær normal metabolisme, men på grunn av sterk overvekt noe problemer med insulin og blodsukkerregulering.

Den siste kategorien er mild aldersrelatert diabetes, der pasientene har utviklet symptomer i relativt høy alder og sykdommen ikke like alvorlig som for de andre gruppene.

Viser en blodprøvestikk for å måle glukoseinnhold i blodet

0 Kommentarer