fbpx Sykehuset Østfold gir kommunene skylden for korridorpasienter Hopp til hovedinnhold

Sykehuset Østfold gir kommunene skylden for korridorpasienter

Bildet viser Karen Brasetvik

– Dersom kommunene hadde tatt imot sine utskrivningsklare pasienter, hadde sykehuset på Kalnes ikke hatt korridorpasienter, sier klinikksjef Tore Krogstad.

Hittil i år har det vært mye oppmerksomhet rundt Sykehuset Østfold knyttet til korridorpasienter og høy turnover blant sykepleiere. 

– Siste nytt er at Sykehuset Østfold mener at det er kommunene som ikke tar imot «sine» pasienter, sier NSFs fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik og viser til et NRK-intervju  med klinikksjef for kirurgi, Tore Krogstad, 15. februar.

I intervjuet sier han blant annet:

– Dersom kommunene hadde tatt imot sine utskrivningsklare pasienter, hadde sykehuset på Kalnes ikke hatt korridorpasienter.

Kommunenes feil

Det er en påstand Karen Brasetvik mener kommunene burde få svare på.

– Tilbakemeldingene jeg får fra tillitsvalgte i kommunene, er at de strekker seg svært langt for å ta imot utskrivningsklare pasienter. Men det er en grense for hvor dårlige pasienter de kan ta imot på kort varsel. Det handler ikke bare om mangel på plass, men også om utstyr, medisiner og nok sykepleiere og annet helsepersonell til å ta imot, sier Brasetvik.

Les også:Sykehuset manglet plass – pasient døde

– Plassproblem i kommunen er ikke i kategorien «ikke forsvarlig»

I januar sendte sykehuset ut et brev til alle kommunene som hører under Sykehuset Østfold. I brevet står det blant annet:

«Sykehuset er overfylt av pasienter og har vært det noen dager. Det er dere kjent med. Nå ser vi at influensasesongen har kommet og ifølge Folkehelseinstituttet går pila nå rett til værs med forventet topp i løpet av 2–3 uker.
På Kalnes har vi iverksatt influensaberedskap med bl.a. ekstrasenger og innkalling av ekstrapersonell. Vi har plassert to og to pasienter på enkeltrommene og på korridorer.

Det betyr at vi ikke lenger har mulighet til å la utskrivningsklare pasienter bli liggende på sykehuset og at kommunene må sikre mottak av alle pasienter den dagen de er utskrivningsklare så lenge det er forsvarlig. Plassproblem i kommunen er ikke i kategorien 'ikke forsvarlig'.»

For lite

– Sykehuset Østfold er bygget for lite og er blant sykehusene som har flest reinnleggelser. Kan det skyldes at folk blir vurdert som «utskrivningsklare» for tidlig? Mangelfull informasjon fra sykehus til kommune? Andre årsaker? spør Brasetvik retorisk.

Uansett mener hun det høye antallet reinnleggelser bidrar til ytterligere press både på spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Uheldig

Kommunalsjef i Halden kommune, Veronica Aam, sier hun ikke kan uttale seg om situasjonen på Sykehuset Østfold.

– Det jeg kan si, er at vi tar imot stadig sykere pasienter ute i kommunene som har store behov, og utviklingen går bare i en retning, sier hun til Sykepleien.no.

Hun mener det er uheldig at sykehuset legger skylden på kommunene for at de har korridorpasienter.

– Vi har rustet opp både når det gjelder plasser og på bemanningssiden, men vi er ikke et lokalsykehus og opplever stort press for å ta imot alle pasientene, sier Aam.

Også hun viser til at sykehuset har et høyt antall reinnleggelser.

– Kanskje det er en konsekvens av at sykehuset skriver pasientene for fort ut? undrer hun.

Bekymret helsesjef

Helsesjef i Sarpsborg kommune, Øivind Werner Johansen, er enig med Veronica Aam i Halden om at sykehusets påstand er uheldig.

– Liggetiden på sykehuset blir stadig kortere, og vi får sykere og sykere pasienter ut i kommunene, sier han.

Helsesjefen er bekymret for utviklingen og de helsemessige utfordringene eldrebølgen vil føre med seg.

– I tillegg skal Sykehuset Østfold i løpet av våren også ta imot pasienter fra Vestby, så jeg er bekymret, sier Johansen.

Mange reinnleggelser

Tall fra helsenorge.no viser i tillegg at pasienter i Østfold fylke og fra Sarpsborg kommune har en signifikant høyere sannsynlighet for å bli reinnlagt på sykehuset 30 dager etter utskrivelse.

– Tallene kan tyde på at pasienter skrives ut for tidlig, sier Johansen, som legger til at Sarpsborg har stått på og jobbet frem løsninger for nettopp å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter.

– I 2016 hadde vi rundt 460 overliggerdøgn på sykehus. I løpet av ett år har vi redusert antallet betydelig til rundt 100, sier han.

Økt bemanning og flere sengeplasser ved det nye helsehuset har hjulpet på.

– Føles sykehusets påstand om at det er kommunenes skyld at de har korridorpasienter da ekstra urettferdig?

– Jeg ønsker å fortsette det gode samarbeidet vi har med sykehuset. Jeg synes ikke slike diskusjoner bør tas i mediene. En gang i måneden er det samarbeidsmøte mellom kommunene og sykehuset. Det er et mer egnet sted for diskusjonen, men jeg må få lov å si at jeg synes uttalelsen er uheldig, sier han.

    0 Kommentarer

    Annonse
    Annonse