fbpx Høie: Det blir pakkeforløp for psykisk helse og rus Hopp til hovedinnhold

Høie: Det blir pakkeforløp for psykisk helse og rus

Bent Høie, helseminister, Høyre
ØNSKER MER FORUTSIGBARHET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lover pakkeforløp for psykisk helse og rus. Foto: Marit Fonn

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt tirsdag den årlige sykehustalen.

– Pakkeforløp for kreft har gitt gode resultater. Pasienter er fornøyde og fagfolk opplever at de kan gjøre en bedre jobb. Nå vil vi også gi den tryggheten til mennesker med rusproblemer og psykiske helseutfordringer, sa Høie i sin årlige sykehustale, der han presenterte sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Helse- og omsorgsministeren opplyste at det nå jobbes med å utvikle et pakkeforløp for disse pasientgruppene, og at de første vil bli tatt i bruk allerede i år.

– Et slikt pakkeforløp vil gi oss mer forutsigbarhet og mindre variasjon, mener Høie.

Samme dag

Han lover også at det skal gå raskt fra avrusning til behandling for rusavhengige.

– Behandling skal skje samme dag som avrusningen.

– Det er nødvendig å tette glipen som får mange til å havne utpå igjen, sier Høie.

Oppsøkende team

Helse- og omsorgsministeren ønsker også at det skal tas i bruk oppsøkende behandlingsteam for å nå de dårligste pasientene.

– Vi har gode erfaringer med for eksempel ACT-team, sier han.

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

– Disse oppsøkende teamene gir helhetlige tjenester, både fra spesialist – og kommunehelsetjenesten, til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Dette er en gruppe som ofte lar være å ta kontakt med helsetjenesten selv, understreker Høie.

Les også: