fbpx Flertall for å pålegge helsepersonell vaksinering Hopp til hovedinnhold

Flertall for å pålegge helsepersonell vaksinering

Bildet viser Ingvild Kjerkol, Sveinung Stensland, Bård Hoksrud, Nicholas Wilkinson, Kjersti Toppe, Olaug Bollestad og Carl-Erik Grimstad.

Frp, Ap, KrF, Sp og SV støtter Høyres forslag om å pålegge helsepersonell å være vaksinert mot blant annet meslinger.

Bare Venstre sier nei.

Høyres Sveinung Stensland vil kreve at helsepersonell har tatt vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, ifølge  Aftenposten på lørdag.

Sykepleien har snakket med de helsepolitiske talspersonene, og flertallet støtter Stensland.

– Visse ting kreves i visse situasjoner

Helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp), Bård Hoksrud, er positiv til obligatorisk vaksinering av helsepersonell.

– Heldigvis er de fleste vaksinert, så dette er ikke noen stor utfordring. Men jeg heller mot at det skal være obligatorisk for helsepersonell å være vaksinert etter landets vaksineprogram. Slik er det også i andre jobber, at det er visse ting som kreves av arbeidstakere i visse situasjoner.

– Vil det innebære yrkesforbud å ikke være vaksinert?

– Jeg tenker man må se an hvilken type jobb helsepersonellet skal gjøre. Skal du for eksempel jobbe med barn eller andre med dårlig immunforsvar, bør du være vaksinert. Men er det for eksempel helsemessige årsaker til at du ikke får vaksinert deg, må det kunne gå an å jobbe som sykepleier likevel.

– Ønsker du obligatorisk influensavaksine også?

– Nei, der synes jeg det bør være som i dag. Men jeg synes at det bør være opp til arbeidsgiver å kunne kreve det.

Bildet viser Bård Hoksrud.

– Innenfor styringsretten

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), mener at det å pålegge helsepersonell å vaksinere seg ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

– Det er ikke sikkert det bør gjelde generelt for alt helsepersonell, men vi må sikre at de sykeste pasientene ikke opplever at de som skal gi dem behandling, utgjør smitterisiko, sier hun.

– Bør arbeidsgiver ha rett til å kartlegge om helsepersonell har tatt vaksiner?

– Det er helt naturlig at helsepersonell oppgir sin egen vaksinestatus.

– Bør man kunne tas ut av tjeneste om man er uvaksinert?

– Der det er nødvendig – hvor i helsetjenesten man jobber, avgjør det. Dette er et lederansvar og et ansvar den enkelte ansatte har.

– Bør helsepersonell kunne pålegges å ta influensavaksine?

– De bør få tilbud, og de kan oppfordres til det. Men vaksineprogrammet er en god rettesnor for hvilke vaksiner helsepersonell og også den øvrige befolkningen bør ta. Det viktigste her er alvorlige barnesykdommer, som vi langt på vei kunne lykkes med å eliminere om alle fulgte vaksineprogrammet.

Bildet viser Ingvild Kjerkhol.

Sykdommer som skal utryddes

Også Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson og nestleder i Kristelig Folkeparti (KrF), mener at man bør kunne kreve vaksine av helsepersonell som skal ivareta syke.

Hun peker på at det kreves ulike vaksiner av helsepersonell som skal reise utenlands på oppdrag.

– Jeg mener at vi også må kunne stille krav her hjemme ut fra hvor de skal jobbe, sier hun.

– Dette er både av hensyn til at arbeidstakere ikke skal bli smittet, men også for å kunne ivareta pasienter og den jobben ansatte skal gjøre.

– Blir ikke dette å regne som et yrkesforbud for dem som av personlige grunner ikke vil ta vaksine?

– Jeg snakker om sykdommer som i utgangspunktet kan være dødelige eller gi alvorlig helsemessige konsekvenser for den enkelte og samfunnet, og som samfunnet har som mål å utrydde, understreker hun.

– Jeg mener det kan være personlige grunner for fritak, men dette er ikke et yrkesforbud, tenker jeg. Helsevesenet skal ta ansvar for sine ansatte, og er det fare for at noen ansatte kan bli utsatt for dødelig eller svært alvorlig smitte, bør man ha tiltak.

– Hva med influensavaksine?

– Jeg er klar over at også influensa kan være dødelig for noen utsatte grupper, men ikke for de fleste av oss. Jeg vil likevel oppfordre ansatte i avdelinger hvor man ivaretar pasienter som blir alvorlig influensasyke, eller som er spesielt utsatt for å bli det, til å ta denne vaksinen. Men jeg vil ikke pålegge dem det.

– Ikke urimelig å stille krav

– Vi har ikke diskutert denne saken i partiet, men jeg synes ikke det er urimelig å stille krav til helsepersonell i direkte pasientkontakt om å være vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet (Sp).

– Jeg er mot å gjøre selve barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle, men jeg synes det stiller seg annerledes med helsepersonell i et ansettelsesforhold.

– Det blir i praksis et yrkesforbud?

– Jeg er ikke helt enig i det. Som helsepersonell er det flere krav du må forholde deg til av hensyn til pasientene, som å bruke bestemte antrekk, fremlegge politiattest og ha god håndhygiene. Det fins også jobber uten direkte pasientkontakt, dersom man absolutt ikke vil vaksinere seg.

– Hva med influensavaksine?

– Umiddelbart tenker jeg ikke man kan kreve at ansatte tar den. Det som er spesielt med meslinger, er at det er en veldig smittsom sykdom som kan ha store konsekvenser og hvor det fins effektiv vaksine. Men det kan tenkes man også bør kreve influensavaksine dersom man skal jobbe med spesielt sårbare pasienter, sier Kjersti Toppe.

Bildet viser Kjersti Toppe.

Behandler saken på onsdag

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV), sier klart ja til at helsepersonell må være vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet.

– Allerede i forrige uke sendte jeg en sak om dette til stortingsgruppen som vi behandler onsdag, sier han.

– Personlig mener jeg helsevesenet skal være trygt for pasientene, og hvis det blir tryggere av obligatoriske vaksiner, er jeg for det.

Wilkinson mener et krav om vaksine ikke bare bør omfatte helsepersonell, men alle som jobber i sykehus, som for eksempel renholdere og servicepersonell.

Forstår nesten ikke spørsmålet

– Dette blir i praksis et yrkesforbud for dem som av personlige grunner ikke vil vaksinere seg, er det greit?

– Ja. Hvis din personlige overbevisning gjør at du kan utsette barn for å komme i livsfare, så kan du ikke ha en sånn jobb. Jeg kan nesten ikke forstå at det er et spørsmål, engang.

– Tror du dette vil bli diskusjonstema i SV?

– Nå har det ikke rukket å bli det ennå, men på generelt grunnlag er SV for at flest mulig skal ta vaksiner. Jeg har også vurdert om barnevaksinasjonsprogrammet bør være obligatorisk for alle barn, men har fått råd fra Folkehelseinstituttet om at vaksinasjonsdekningen er så høy, at et krav kan virke mot sin hensikt ved at det skaper uro som fører til at flere forsøker å ikke ta vaksiner. Men helsepersonell er en annen sak.

– Hva med influensavaksine?

– Det må jeg komme tilbake til etter at vi har diskutert det i partiet. Det er en litt annen sak, da den ikke alltid fungerer. Jeg vil at alle som jobber i helsevesenet skal ha vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Reiser liberale dilemmaer

Den eneste som sier klart nei, er Venstre.

– Jeg er nok mer restriktiv enn Sveinung Stensland og Høyre her og ser det problematiske i å innføre et slikt krav av rent liberale årsaker, sier Carl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i partiet.

– Det å pålegge enkeltpersoner medisinske inngrep av hensyn til kollektive behov, reiser noen liberale dilemmaer for meg som gjør at jeg ser saken litt annerledes, utdyper han.

– Selv om jeg forstår at et kollektivt pålegg kan ha stor helsenytte i et samfunn, veier nok Høyre og Venstre individets frihet ulikt her. Det betyr derimot ikke at jeg vegrer meg for å legge et sterkt sosialt press på helsepersonell for at de skal vaksinere seg. Så kan man spørre om man da skal si opp dem som nekter. Jeg tror ikke det behøver å bli en reell problemstilling. Det finnes som regel muligheter for å gi dem det gjelder arbeidsoppgaver der de ikke er i kontakt med de mest sårbare.

Dersom dette skulle vise seg å bli et stort, epidemisk tema, så åpner Carl-Erik Grimstad for at saken kan diskuteres på nytt.

– Det kan dessuten være delte meninger også innad i Venstre, da problemstillingen innebærer et klart etisk dilemma, sier han.

Bilder viser Carl-Erik Grimstad.

Tar det opp i regjeringen

Høyres Sveinung Stensland sier han vil følge utspillet sitt videre politisk.

– Det viktigste er at avdelingsledere kan kreve å få vite vaksinasjonsstatus til sine ansatte, sier han, og understreker at han vil lytte nøye til hva Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen mener.

Han opplever å få stor støtte.

– Faktisk må jeg innrømme at jeg var litt overrasket over at dette er en problemstilling, forteller han.

– Som helseutdannet selv, jeg er farmasøyt, vet jeg at vaksiner er en sentral del av skolemedisinen. At helsepersonell skal være vaksinert er noe jeg forventer, på lik linje med at de vasker hender.

Bildet viser Sveinung Stensland.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse