fbpx Regnskapsrot i Malawi Hopp til hovedinnhold

Regnskapsrot i Malawi

Landskap i Malawi

Det malawiske sykepleierforbundet må bevise at det fortjener fortsatt støtte av NSF. Det skal skje ved å rydde opp i regnskapene.

Manglende regnskapsføring og mulige brudd på skattereglene. Det er noen av avvikene som er avdekket i det malawiske sykepleierforbundet som Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter i samarbeid med Norad.

NSF stiller nå krav til søsterforbundet National Organisation of Nurses and Midwifes of Malawi (NONM). Oppfyller ikke NONM disse, vil støtten bortfalle.

– Ingen korrupsjon

– NSF ser alvorlig på manglene som er avdekket. NONM har ikke kunnet dokumentere kontroll på eget regnskap. Det mangler systemer og kompetansen er for svak, sier generalsekretær i NSF, Olaug Flø Brekke.

Samtidig understreker hun at det ikke er avdekket noen tilfeller av korrupsjon eller mislighold. Det er hellet ikke avdekket misbruk av Norad-midlene.

Avvikene gjelder blant annet disse punktene:

  • Manglende regnskapsføring for utleie av kontorlokaler og bil, og drift av en restaurant.
  • Mulig brudd på regler for betaling av skatter og avgifter.
  • Brudd på regler for anbudsrunder.
  • Svak internkontroll.

 

Strengere kontroll

NSF har støttet det malawiske sykepleierforbundet siden 2006. Målet har vært å bygge opp og utvikle et sterkt fagforbund for sykepleiere og jordmødre.

NSFs bistandsprosjekter er hovedsakelig finansiert av midler fra Norad. I de siste årene har Norad stilt stadig større krav til internkontroll.

Da NSF skulle lage ny rammeavtale med Norad for perioden 2016 til 2018, tok NSF initiativ til en kontrollrevisjon hos det malawiske forbundet.

Ser det som et tillitsbrudd

Det internasjonale revisjonsfirmaet BDO ble hyret til oppdraget. Fire personer var hos NONM i hovedstaden Lilongwe i april i år for å skaffe oversikt. Avvikene kommer fram i en rapport datert 20. ma i.

I et brev til Norad sier NSF seg overrasket over manglene på dokumenterte inntekter.

 «Vi ser dette som et klart tillitsbrudd», skriver NSF i brevet. 

Pengene er frosset

NONM har de siste årene fått en årlig støtte på litt over to millioner kroner. For 2016 er det beregnet en noe lavere sum, men disse pengene nå frosset.

En handlingsplan for å rette opp avvikene er utarbeidet av NONM og godkjent av NSF. Planen må oppfylles for at NONM skal få overført penger til lønn og drift. Blant annet må NONM utarbeide og legge fram et dokumentert regnskap for 2016, i første omgang med hjelp fra et eksternt regnskapsfirma.

– Vi skal følge opp med ny revisjon mot slutten av året, sier Brekke.

Når handlingsplanen er godkjent av Norad og de mest kritiske avvikene er lukket, kan NONM få pengene for andre kvartal.

– Uakseptabel dobbeltrolle

Men først må et regnskapsselskap på plass. Det er allerede lagt ut for anbud, og det ventes tilbud fra internasjonale selskap i Malawi.

Det er flere ting som må ordnes opp i før NSF er fornøyd: Brekke viser til at en prosjektleder i forbundet også har drevet restauranten i NONMs lokaler.

– Det er en dobbeltrolle som ikke er akseptabel, sier Brekke.

Norad er enig: Dobbeltrollen må avvikles.

Ber om mer innsyn

NSF har tidligere fått påpakning fra Norad om manglende internkontroll med bistandsprosjektene. Dette ble det ryddet opp i, og Brekke viser til at sist høst vanket det ros fra Norad.

– Rammer kritikken av manglende kontroll i Malawi også NSF?

– Ja og nei. Det nye er at vi nå ber om innsyn og dokumentasjon av totalregnskapet. Det kunne vi ikke gjøre tidligere, det var ikke en del av avtalen.

I den nye avtalen stiller vi nye krav.

Vil ta stikkprøver

– Tar dere selvkritikk?

– I etterpåklokskapens lys: Vi kunne bedt om dokumentasjon som vedlegg til regnskapsrapportene de sender oss. Det har vi ikke bedt om, men vi stolte på de regnskapene de har sendt oss. Vi har krevd at NOMN skulle implementere det godkjente regnskapssystemet Quick Bokk Pro, og det er gjennomført opplæring i det. NOMN har rapportert til oss at regnskapssystem er innkjøpt og implementert. Det har vi stolt på, men det stemte ikke. Nå ser vi at vi må stille strengere krav og utføre stikkprøver.

Dobler ressursene

– Har enkeltpersoner forsømt seg i denne saken?

– Nei. Vår mulighet til å følge tettere opp handler om kapasitet. Vi har hatt én person i felt som skulle følge opp fire bistandsland samt et nettverk. Det sier seg selv at det begrenser mulighetene til å følge tett opp. Nå dobler vi ressursene, vi har en rådgiver til som blant annet skal sørge for opplæring i økonomi, internkontroll og innkjøpsprosedyrer – og følge opp med stikkprøver.

– Et lutfattig land

Brekke minner om at Malawi er et lutfattig land.

– Sykepleierne der gjør en heroisk innsats under svært kummerlige forhold. Det er viktig for Norsk Sykepleierforbund å bistå vårt søsterforbund, så det fortsatt kan være en god advokat for sykepleiernes og jordmødrenes arbeidsforhold.

– Jeg har tro på at NONM vil klare å oppfylle det som skal til for at vi fortsatt kan samarbeide.

Fire bistandsland

I forrige avtaleperiode med Norad – fra 2012 til 2015 – hadde NSF prosjekter i fire land; Zambia, Malawi, Uganda og Rwanda.

For alle fire prosjektene gjelder samme mål: Å være med på å bygge opp og støtte utviklingen av sterke og bærekraftige sykepleier- og jordmororganisasjoner.

Les også:

Håper på fortsatt bistand i Malawi

Sykepleierne i Malawi gjør en heroisk innsats under svært kummerlige forhold.
Olaug Flø Brekke, NSF

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse