fbpx Håper på fortsatt bistand til Malawi Hopp til hovedinnhold

Håper på fortsatt bistand til Malawi

Harriet Bwanali, generalsekretær i NONM

– Vi er takknemlig for at vi har fått sjansen til å rette opp i feilene, sier Harriet Bwanali i det malawiske sykepleierforbundet. Det står om millioner i bistand. 

Siden 2006 har det malawiske sykepleierforbundet fått flere millioner kroner i støtte som ett av Norsk Sykepleierforbunds bistandsland.

Nå er det avdekket avvik i regnskapene. Skal støtten fortsette, må avvikene lukkes. National Organisation of Nurses and Midwifes of Malawi (NONM) må rydde opp i tall og rutiner.

Fryktet manglende støtte

I begynnelsen av juni dro fire representanter fra NSF til Malawi for å diskutere hva som kreves av søsterorganisasjonen. Meldingen er klar: Klarer de ikke å rydde opp i regnskapsrotet, er det kroken på døren.

Det er revisjonsfirmaet BDO som har rapportert om avvikene.

– Jeg er takknemlig fordi NSF kom og vi fikk sett på rapporten sammen, sier Harriet Bwanali, generalsekretær i NONM.

Hun har fryktet at NSF vil slutte å støtte dem.

– Men nå er vi enige om en handlingsplan, sier hun en tanke lettet.

Vil motivere de ansatte

– Blir det mye arbeid?

– Ja, selvfølgelig. Men vi vil få ekstern hjelp til å lage regnskapene slik at vi kan lukke avvikene. På slutten av året skal vi har ordnet opp, tror generalsekretæren.

Nå vil hun motivere de ansatte til å lære seg regnskapsprogrammet. Det vil si to personer – en regnskapsfører og en assistent.

– Vi skal jo lære å gjøre alt selv fra neste år. Jeg må lære selv også, så jeg kan sjekke at jobben blir gjort ordentlig, sier Bwanali.

Har stengt restauranten

Hun forteller at restauranten i lokalene deres nå er stengt. Problemet var at den ble drevet av en prosjektleder i NONM. Denne dobbeltrollen er ett av avvikene som er blir avdekket av BDO.

– I tråd med anbudsreglene vil vi se etter noen utenfor organisasjonen som kan drive restauranten, forteller Bwanali.

Rykter på Facebook

Da den foreløpige rapporten fra BDO kom, ble den lekket på Facebook. Der skal det ha spredd seg rykter om at ledelsen stjal medlemmenes penger.

– Vi følte oss forsvarsløse, for vi ville ikke kommentere rapporten før den var endelig. Vi var redde for at misforståelsene ville føre til at vi mistet medlemmer, forteller Bwanali.

Kritikken på Facebook har stilnet. Nå håper hun at den ikke blusser opp igjen.

– Er du fortsatt bekymret?

– Det bør vi være. Vi må jo rekruttere medlemmer. Det går bra bare hvis de er fornøyde med oss. Jeg er positivt innstilt, sier generalsekretæren.

Betalte ikke kontingent

NONM har lagt til grunn at 90 prosent av sykepleierne i Malawi er medlemmer hos dem, det vil si over 11 000. Problemet er at flertallet har ikke betalt kontingent. Det har manglet systemer for innkreving av kontingent.

De er nå i ferd med å innføre et nytt system for betaling av medlemskontingent, det såkalte check-of-systemet. Dette er godkjent av myndighetene.

Til nå har sykepleierne og jordmødrene betalt rett til sekretariatet. Kontingenten har vært beregnet ut fra en gjennomsnittslønn, og har vært 4 eller 2 dollar årlig, avhengig av utdanningsnivået.

1 prosent av lønnen i kontingent

I det nye systemet vil medlemmene bli trukket via lønnsslippen, utført av arbeidsgiver.

– Det blir mer automatisert og mer transparent, forteller Bwanali.

Kontingenten er økt til 1 prosent av lønnen, som allerede er lav. Hvert enkelt medlem må signere på et skjema for å gi samtykke før arbeidsgiver har lov å trekke.

– Hva sier medlemmene til et nytt system?

– Når vi treffer dem og forklarer, forstår de hvordan det fungerer og da er de positive.

Må begynne å telle medlemmer på nytt

Nå blir det som å begynne på null igjen og telle medlemmer. Harriet Bwanali tipper at på slutten av året vil kanskje 500 ha signert.

– Skal vi se …

Hun sjekker med boken sin:

– Det er nå 234 sykepleiere som har signert. Av dem er 89 studenter.

Hun føyer til at noen betaler også kontingenten cash. Det vil bli regnskapsført, lover hun.

– Ansikt til ansikt med medlemmene er best

Sentrale og lokale ledere i NNOM har nå et stort arbeid foran seg med å reise rundt til sykepleiere og forklare hvordan systemet virker.

– Å møtes ansikt til ansikt er den beste metoden for å få fram et budskap. Vi må ha kontakt med dem og unngå at rykter får spre seg. Slik kan vi oppklare misforståelser med en gang, sier Bwanali.

– Vi trenger støtten

Bwanali håper NSF fortsatt vil støtte dem.

– På det nivået vi er, trenger vi det fortsatt. Vi opererer på et annet nivå her i Malawi enn dere i Norge, som er «up to date».

– Dere vil ha støtte så lenge som mulig?

– Det er fortsatt vanskelig å klare seg uten både finansiell og teknisk støtte.

Mangler hansker og medisiner

– Hva er det viktigste dere gjør for medlemmene?

– Å drive lobbyvirksonhet for å forbedre dere arbeidsvilkår.

– For eksempel?

– Minne myndighetene om alt som mangler. Nå er det for eksempel tomt for medisiner mange steder. Det trengs hansker. Vi kjemper fortsatt for basale ting. Som et fagforbund vil vi alltid minne om det. Vi lærer også opp sykepleiere så de selv kan forhandle lokalt på arbeidsplassene.

– Sjekket ikke bilag

Michael Vitols har besøkt Malawi flere ganger årlig i ti år. Han var spesialrådgiver for bistandsprosjektene i NSF fra 2004 til 2016, og har nettopp gått av med pensjon.

Vitols har siden starten fulgt opp prosjektet i Malawi.

– Burde du sørget for at inntektene for driften av restauranten ble regnskapsført?

– I den ideelle verden skulle det vært på plass. Restauranten har de utviklet over flere år. Det begynte med lunsj til ansatte og besøkende, og ble gradvis utvidet til et tilbud også for andre folk. Det var kanskje snakk om en månedlig inntekt på 200 dollar. Mitt anliggende var å gjennomføre prosjektet, det var ikke tid til å sjekke bilag. Økonomistyring er viktig, og jeg rådet dem til å føre regnskap for egne inntekter, men det er bare én del av prosjektet.

– Som er?

– Å bygge opp en sterk sykepleierorganisasjon.

– De er få til å gjøre jobben

– Hva syns du om det som har kommet fram?

– Det er fint at manglene er avdekket.

Vitols minner om at den malawiske sykepleierorganisasjonen er ung:

– De begynte på null i 2006. De er få til å gjøre jobben, men de har kommet langt. De har mye å gjøre, og har ingen å delegere oppgaver til slik som her i Norge. De strever med å få alle ting på plass og har ikke kommet i mål med regnskapsføringen. Nå har de laget en handlingsplan, og det er flott.

Han minner om at det ikke er avdekket korrupsjon eller mislighold.

– Det er i seg selv en seier, mener han.

Har liste for ikke-betalende medlemmer

– Hva med alle medlemmene som ikke betaler kontingent?

– Det er en kjent problemstilling i Afrika: Forbundene har registrerte medlemmer, men mangler systemer for å få inn kontingenten, sier Vitols.

Derfor har de ofte en liste med betalende og en for ikke-betalende medlemmer.

– Etter flere års kontakt med myndighetene om dette, har NNOM endelig fått gjennomslag for en trekkordning, Nå er de i gang.

Må kvalitetssikre på hver arbeidsplass

Men det krever sitt. Medlemslistene på hver arbeidsplass må kvalitetssikres.

– De må dra langt ut i bushen og sjekke med arbeidsgiverne: «Vi har denne listen, har dere den samme listen?» Det kan gå to-tre runder på hver arbeidsplass før de blir enige om at listene er riktig og trekkordningen kan komme i gang. Dette tar tid og koster penger. Men det er kontingenten som skal være hovedinntektskilden, sier Michael Vitols.

Les også: Regnskapsrot i Malawi

Vi skal jo lære å gjøre alt selv fra neste år.
Harriet Bwanali, sykepleierforbundet i Malawi

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse