fbpx FNs barnekonvensjon: – Barn blir ikke hørt Hopp til hovedinnhold

FNs barnekonvensjon: – Barn blir ikke hørt

Barneombud Anne Lindboe sammen med en stor bamse.

I dag slippes tre rapporter som har undersøkt om Norge oppfyller barns rettigheter i forhold til FNs barnekonvensjon. Norge får krass kritikk fra ekspertene på en rekke områder.

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016. I dag suppleres Norges offisielle rapporter med tre skyggerapporter:

Forum for barnekonvensjonen sin rapport

En egen rapport fra barn og unge selv

Barneombudets supplerende rapport

Manglende rett til å bli hørt

Rapportene ble lagt frem i dag under et frokostmøte i regi av Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen ved Kulturhuset i Oslo. (Du kan følge rapportlanseringen her. Den starter klokka 08.30)

De tre rapportene konkluderer likt på de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter. Særlig det at barn verken blir hørt i individuelle saker eller på samfunnsnivå. Ifølge Barneombudet bryter dermed Norge  barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt.

– Gode løsninger er helt avhengig av at barn og unge selv blir hørt og får påvirke sakene. Dessverre skorter det på gjennomføringen av dette på mange områder – samfunnet går glipp av informasjon som ville ført til bedre beslutninger, og følgende kan i verste fall bli fatale for barnet det gjelder, sier barneombud Anne Lindboe i en pressemelding.

Barnas stemme i egen rapport

Det samme sier barna i sin rapport til barnekomiteen. Rapporten inneholder spørsmål og svar fra rundt 800 barn.

– Barn og ungdom opplever at det er vanskelig å bli hørt, spesielt i de sakene der rettighetene våre allerede er brutt. Dette kan være alt fra asylprosessen til mobbesaker til å ønske å engasjere seg i politikken, sier Rauand Ismail, et av barna som har utarbeidet barnas rapport i pressemeldingen.

Barna mener at utviklingen går feil vei

– Vi gir ikke barn adgang til strukturelle rettigheter. Vi får ikke lovfestet ungdomsråd, og Stortinget vil ikke ratifisere barns rett til å klage inn barnerettighetsbrudd heller. Dette er en farlig utvikling. Vi går i feil retning om Norge ønsker å være et foregangsland for barns rettigheter, avslutter Rauand Ismail.

Drar til Genève

I begynnelsen av oktober skal Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen presentere sine funn for barnekomiteen i Genève. Målet med rapportene er å belyse rettighetsbruddene staten har oversett.

– Det er viktig at sivilt samfunn har muligheten til å gi FNs barnekomité kunnskap og informasjon om situasjonen for og ivaretakelsen av barns rettigheter i Norge. Norges egen rapport reflekterer i liten grad hvilke utfordringer barn og unge står overfor, sier Thale Skybak fra Redd Barna i en pressemelding. Hun er leder Forum for barnekonvensjonen.

Her kan du følge lanseringen som begynner klokka 08.30

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse