fbpx Barns rettigheter i viktoriatiden Hopp til hovedinnhold

Barns rettigheter i viktoriatiden

Avsløringene rundt Amelia Dyer skapte store overskrifter, og vekket folks bevissthet rundt barns rettigheter.

Etter hvert kom det lovverk og adopsjonslover som skulle forhindre overgrep mot barn. Likevel blomstret industrien rundt baby farming og adopsjon. Annonser i aviser tyder på det.

Barn hadde ingen rettigheter i Viktoriatidens England. Viktorianerne trodde fullt og fast på en families rett til å tukte de man elsket. Å regulere vold mot barn var derfor politisk ukorrekt.

Det fantes imidlertid ganske strenge lover for mishandling av dyr, og egne lovreguleringer for storfebønder. I 1871/72 kom den første loven som skulle gi spedbarn rettigheter. Blant annet måtte man være sykepleier for å drive med baby farming/adopsjon eller drive barnehjem. I tillegg måtte alle som skulle drive med slik virksomhet, registrere seg. Loven var mislykket fordi det ikke fantes noen plan for å sikre at loven ble håndhevet. I 1878 ble Samuel Babey oppnevnt som inspektør. I 1878 fant han 284 barn i uregistrerte barnehjem, i 1897 fant han 324 og 339 spedbarn i 1880.

Les også:Englemakeren

Det var først etter rettssaken med Amelia Dyer at baby farming og forholdene i barnehjem vakte nasjonal interesse og påskyndet en ny lov som ble vedtatt i 1897. Med denne loven pålegges lokale myndigheter å oppsøke og ransake hus hvor det mistenkes at det drives baby farming eller barnehjem.

Loven gir også for første gang barn rettigheter som sier at barn ikke skal oppbevares på måter som truer deres helse. Et lovverk som sikret barn rettigheter kom 65 år etter lovverk som sikret dyrs rettigheter.

 

 

 

Utbredt bruk av opium

Leger var overbevist om at en av de viktigste årsakene til spedbarnsdødelighet var den utbredte praksisen med å gi barn narkotika, spesielt opium, for å roe dem.

En ounce (28,5 gram) laudanum var like billig som en halvliter øl. Salget var uregulert fram til slutten av århundret. I Manchester, ifølge en kilde, brukte fem av seks fra arbeiderklassen laudanum svært ofte.

Ettersom markedet var stort, dukket det opp en rekke merker:

Godfrey`s Cordial var den mest populære. Den inneholdt opium, sirup, vann og krydder. Steedman›s Powder, og Atkinson›s Royal Infants Preservative var også blant de mest solgte.

I Nottingham oppgav en farmasøyt at han solgte rundt 400 liter laudanum årlig.

 

Kilder: Baby Farming- a tragedy of Victorian times. Bastardy and Baby Farming in Victorian England by Dorethy L. Haller. Daily mail: The baby butcher Wikipedia Opium sourced from Wohl, Anthony S. Endangered Lives: Public Health in Victorian Britain. Cambridge: Harvard UP, 1983. pp. 34–35. Stewart, William (1939), Jack the Ripper: A New Theory, Quality Press True crime library

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse