Fire nye år med Bent Høie – hvis Erna vil

Nyheter
Bent Høie, helseminister, Høyre
FORTSETTER: Etter all sannsynlighet får Bent Høie fortsette som helseminister også de neste fire årene.

– Jeg stortrives i jobben som helseminister, sier Bent Høie, som har lyst på fire nye år.

– Jeg har sagt til Erna Solberg at jeg har lyst å fortsette, sier Høie til Sykepleien.

– Men det er ikke jeg som bestemmer.

Gleder seg til å realisere vedtak

– Hva gleder du deg mest til å ta fatt på dersom du fortsetter som helseminister?

– Regjeringen har fått vedtatt mye som nå skal gjennomføres. Det gleder jeg meg til. Blant annet primærhelsetjenesteteam og kvalitetsreformen for eldre i kommunene «Leve hele livet». Dette er reformer som vil endre selve tjenesten. Ofte er reformer et resultatet av lovendringer eller i form av overordnende finansieringsordninger.

– Er det spesielle planer du har som vil glede sykepleierne?

– Jeg tror mange sykepleiere i kommunehelsetjenesten vil oppleve innføringen av primærhelseteam og kvalitetsreformen som noe positivt. Det er helt konkrete tiltak som inngår i planene og som vil gjøre helsetjenesten bedre, sier Høie.

Trøkk på heltid

Å få flere heltidsstillinger og å øke grunnbemanningen er noe Norsk Sykepleierforbund (NSF) lenge har vært opptatt av. Bent Høie lover å holde «trøkket» oppe for at helsetjenesten skal lyse ut flere heltidsstillinger.

Han legger til at han tror NSF er fornøyd med regjeringens lovforslag om fortrinnsrett, som nå er ute på høring.

– Vi ønsker å styrke deltidsansattes fortrinnsrett til hele stillinger når arbeidsgiver skal lyse ut en ny stilling. Det er tiltak som jeg tror NSF også mener vil bidra til å øke heltidsandelen, sier han.

– Hva med grunnbemanningen?

– Vi kan ikke bare se på opprettete stillinger, men sørge for at stillingene blir besatt med ønsket kompetanse. I dag er det et problem at noen kommuner sliter med høyt sykefravær, vakante stillinger, høy vikarbruk og mye deltid. For å få en god tjeneste, må vi gjøre noe med alle disse utfordringene, sier han.

Håper på konstruktivt samarbeid

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By gratulerer med valgresultatet.

– NSF har hatt et konstruktivt samarbeid med helseminister Bent Høie og vi håper det vil fortsette, sier hun.

– Har NSF noen råd eller ønsker for de neste fire årene?

– Vi håper at helseministeren fortsetter å utvikle pasientens helsetjeneste. Når det er sagt, er det også viktig at helseministeren forstår at for å utvikle en helsetjeneste med høy kvalitet, så må det være tilgang på kompetent arbeidskraft, sier hun.

For å få til det, mener NSFs forbundsleder at økt grunnbemanning og flere heltidsstillinger er helt nødvendige tiltak.

– I tillegg håper vi Høyre står for løftene de ga før valget om at de ikke ønsker å endre arbeidsmiljøloven, sier By.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Høyres løfte til NSF

Her er svaret Høyre ga NSF før valget om avtaleretten på egen turnus:

«Høyres utgangspunkt er at partene som omfattes av en avtale skal ha forhandlingsrett, og en arbeidsgiver skal ikke ensidig kunne pålegge en turnus. Så vil vi avvente det partssammensatte utvalget sitt arbeid og ha respekt for at de må få jobbe innenfor sitt mandat. Der er jo Unio godt representert.»

Les også: