fbpx 90-timers uker ved UNN: Arbeidstilsynet i Tromsø lover å se på saken Hopp til hovedinnhold

90-timers uker ved UNN: Arbeidstilsynet i Tromsø lover å se på saken

Universitetssykehuset i Tromsø

– Saken er så alvorlig at vi har måttet endre strategi, sier tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Tromsø, Angela Westphal etter medieoppslag og bekymringsmeldinger om sykepleiere som har jobbet opp til 90-timers uker.

NSFs foretakstillitsvalgt, Mai-Britt Martinsen, er likevel ikke beroliget.

Martinsen var bekymret for bemanningssituasjonen ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) allerede før sommeren. Hun sendte bekymringsmelding til Arbeidstilsynet, men er skuffet over at lite har skjedd. Også ansatte har sendt inn bekymringsmeldinger til Arbeidstilsynet etter at sykepleiere har jobbet 90 timers arbeidsuker.

LES: Sykepleiere jobbet 90-timers uker ved UNN

Mareritt

– Sommeren har vært et mareritt jobbmessig, sa intensivsykepleier Håkon Moen Stokvold da Sykepleien snakket med han tidligere i høst. Han er en av sykepleierne som har hatt flere 90-timers arbeidsuker i sommer.

Tilsyn skjer ikke automatisk

– Hvorfor har dere ikke gjort tilsyn?

– Nå er det slik at vi får mange henvendelser hver dag. Det er ingen automatikk i hvilke tiltak vi setter inn. Det vurderer vi ut fra hver enkelt melding og bestemmer så hva som er riktig tilnærming for å få løst saken, sier tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Tromsø, Angela Westphal.

Hun sier til Sykepleien at tilsynet har jobbet med bekymringsmeldingene som har kommet fra UNN.

– Vi bestemte oss i utgangspunktet for en mer langsiktig plan og ønsket å rigge til en overordnet tilnærming, sier hun.

Alvorlighetsgrad avgjørende

– Hva betyr det konkret?

– Det kan jeg ikke si til deg nå, men på generelt grunnlag betyr det at vi går inn og gjennomfører et overordnet systemtilsyn. Vi har imidlertid bestemt at det allerede nå er behov for å følge opp de konkrete påstandene vedrørende arbeidstid, sier Westphal.

– Hvorfor det?

– Vi vurderer det som samlet har kommet inn angående arbeidstidsproblematikk som så alvorlig at vi nå gir saken enda høyere prioritet. Det betyr ikke at våre planer om et overordnet tilsyn er endret, sier Westphal.

Skal kontakte tillitsvalgte og ansatte

– Så dere vil gjennomføre tilsyn?

– Vi har forskjellige virkemidler og metoder. I denne saken vil vi starte med å innhente ytterlige informasjon fra partene i saken. Vi vil be om et møte med sykehusledelsen innen kort tid, sier hun.

– Vil dere kontakte de tillitsvalgte og de ansatte som har meldt sine bekymringer?

– Ja, for å få saken tilstrekkelig opplyst må vi innhente informasjon fra alle parter, sier Westphal.

Ikke beroliget

– Er du beroliget etter svarene fra Arbeidstilsynet?

– Jeg synes det er bra at arbeidstilsynet omsider har reagert på disse medieoppslagene og skjønner at de må ta tak. Men jeg er ikke beroliget før jeg ser resultater, sier foretakstillitsvalgt, Mai-Britt Martinsen.

Uholdbart å overse Arbeidsmiljøloven

Hun forteller at Arbeidstilsynet har vært inne i akuttmottaket i UNN tidligere etter varsling om brudd på Arbeidsmiljøloven.

– Det har vært gode prosesser for å lage bedre systemer, og avvikene ble lukket. Men det skjer altfor liten læring på tvers i UNN om avvik på Arbeidsmiljøloven. De samme utfordringene dukker ofte opp på samme sted eller andre steder i UNN, sier Martinsen.

– Sykehusene er komplekse organisasjoner, men det er uholdbart at man år etter år bare overser rammene i Arbeidsmiljøloven, sier Martinsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse