fbpx Fritt behandlingsvalg bekymrer NSF Hopp til hovedinnhold

Fritt behandlingsvalg bekymrer NSF

NSF-leder Eli Gunhild By

– Det er gode intensjoner på flere områder, men vi setter spørsmålstegn ved hvordan det skal organiseres og finansieres, sier Eli Gunhild By etter å ha gått igjennom Høyres valgkampløfter for helsetjenesten.

NSF har gått igjennom Høyres valgkampløfter for de neste fire årene og sier det er gode intensjoner på flere områder, men forbundet setter spørsmålstegn ved hvordan det skal organiseres og finansieres.

– For å trekke frem noen eksempler: Flere pakkeforløp, pakkeforløp helt hjem, fritt behandlingsvalg og kortere ventetid. Det er flere spørsmål rundt disse forslagene som ikke er besvart. Vi etterlyser mer konkrete virkemidler både økonomisk og organisatorisk, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

LES OGSÅ: Ernas ti løfter for helsesektoren

Vil ikke ha fritt behandlingsvalg

– Ap vil fjerne fritt behandlingsvalg, mens Høyre vil utvide. Hva vil NSF?

– NSF var klart imot innføring av fritt behandlingsvalg i 2015. Tallene så langt bekymrer oss: Flertallet som benytter seg av tilbudet bor på Østlandet og er under 60 år. Vi ønsker oss et sterkt offentlig helsevesen, og er bekymret for hvordan det vil slå ut for helseforetakenes mulighet til å ivareta sitt helhetlige befolkningsansvar og prioritere mellom pasientgrupper, sier By.

Langsiktig arbeid

– Det at pasienter skal involveres i «alt», er det realistisk å få til?

– Det er svært positivt at Høyre setter pasienter og pårørende på den helsepolitiske dagsorden. Men pasientens helsetjeneste skapes hver dag i møtet mellom pasient og helsepersonell. Da må helsepersonell ha de nødvendige rammene, kunnskapen og systemene for reelt sett å involvere pasienter og pårørende på en god måte. Hvordan dette skal skje, sier Høyre ingenting om. Det handler om ledelse, utdanning og det å ha tid og rom. Det er et langsiktig arbeid, sier By.

Helsetjenesten må prioriteres høyere

– Dersom Høyres punkter skal settes ut i livet, hva vil det kreve av ressurser, slik NSF ser det?

– Her viser vi til Menon-rapporten «Bruker vi for mye på helse», på oppdrag for NSF og legeforeningen. Rapporten viser at helsetjenesten ikke har vært spesielt høyt prioritert de siste ti årene. Høyres forslag gjelder spesialisthelsetjenesten primært. For å gjennomføre forslagene vil vi trenge investering i utstyr og bygninger i denne tjenesten. Vi vil også trenge økt satsing på utdanning av spesialsykepleiere, både anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. Spesialisthelsetjenesten må sikres økonomiske rammer for å kunne levere på det oppdraget. Vi savner også klarere planer for hvordan pakkeforløp helt gjennom skal kunne realiseres og forplikte aktører på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse