fbpx Begrenset kjennskap til nasjonal helseportal Hopp til hovedinnhold

Begrenset kjennskap til nasjonal helseportal

Illustrasjonsfoto av hender på et PC-tastatur

Det er seks år siden Norge fikk en nasjonal, digital helseportal, men nærmere halve befolkningen har ennå ikke hørt om den.

I fjor hadde 51 prosent av den norske befolkningen hørt om den offisielle, nasjonale nettportalen helsenorge.no.

Etter et år med kampanjer, lansering av flere nye tjenester og justering av brukergrensesnittet, har kjennskapen økt kun fire prosentpoeng, til 55.

Dette ifølge en landsomfattende undersøkelse kalt Norsk e-helsebarometer.

– Ikke bra nok

Det er Opinion som har gjennomført undersøkelsen for det norske e-helseselskapet Dips AS.

– Befolkningen gir her uttrykk for at dette ikke er bra nok, hevder seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion via en pressemelding.

Han synes det er oppsiktsvekkende at ikke flere kjenner til portalen, tross flere informasjonskampanjer i året som har gått.

– I et land der vi omfavner digital teknologi, så er vi kravstore, og forventer gode, brukervennlige løsninger. Og, ikke minst, at myndighetene driver opplysningsarbeid som gjør at vi finner frem til dem, sier Askheim.

Økt trafikk

Det er Direktoratet for e-helse som er ansvarlig for drift og utvikling av helsenorge.no, og divisjonsdirektør Bodil Rabben kommenterer tallene fra Norsk e-helsebarometer slik i en e-post:

– Når nye tjenester kommer på plass på helsenorge.no, da øker bruken. Vi ønsker med portalen at pasienten skal kunne selv ta mer aktiv del i egen helse.

Rabben viser også til at årets junitrafikk på nettsiden var 63 prosent høyere enn samme periode i fjor, mens antall innlogginger skal ha økt med 190 prosent.

Ifølge portalens egen besøksstatistikk, presentert på  helsenorgebeta.net, hadde helsenorge.no drøyt 571 668 innlogginger på sin interne seksjon <<Min helse>> juni i år.

Via helsenorge.no ble det dessuten logget inn 253 776 ganger på mineresepter.no og 26 696 ganger på tjenesten Mine vaksiner, som leveres av Folkehelseinstituttet.

Utvider tilbudet

Via helsenorge.no kan man i dag blant annet bytte fastlege, sjekke kjernejournal, få oversikt over egne resepter og vaksiner, bestille europeisk helsetrygdkort og søke om å få dekket utgifter til pasientreiser.

De neste tre årene er planen å gjøre de tjenestene vi allerede har lansert for noen, tilgjengelig for hele landet, forteller Rabben i Direktoratet for e-helse.

Det gjelder tjenester som digitalt innsyn i pasientjournalen, timeavtaler med spesialisthelsetjenesten og digital dialog med fastlegen.

Hun forteller at det i høst dessuten startes opp en pilot for en ny tjeneste, som skal gjøre det mulig for pasienter å kommunisere digitalt med kommunal hjemmetjeneste.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse