fbpx Pasientene i norsk helsevesen er lite fornøyd Hopp til hovedinnhold

Pasientene i norsk helsevesen er lite fornøyd

Pasient som ser på røntgenbilde sammen med lege

Norge kommer dårlig ut på flere områder i en ny internasjonal undersøkelse av helsetjenester. Sykepleierene oppfattes imidlertid som høflige og respektfulle. 

Pasientene rangerer helsevesenet i Norge i bunnsjiktet på flere områder i Commonwealth Funds undersøkelse blant elleve land.

Norge kommer ut blant de tre dårligste landene i prosentandel som:

  • Opplever at det manglet planer for dem ved utskriving fra sykehus.
  • Ventet to måneder eller lengre på å få spesialisttime.
  • Fikk ikke time samme dag eller dagen etter at de trengte hjelp.
  • Oppgir at fastlegen ikke brukte nok tid på deg eller forklare ting så du kunne forstå det.
  • Oppgir at fastlegen ikke har diskutert kosthold og trening.
  • Oppgir at fastlegen ikke har diskutert ting som kan bekymre eller stresse deg.

Utskriving ved sykehus

Norge kommer dårligst ut blant landene på punktet om andelen som opplever at det manglet planer for dem ved utskriving fra sykehus.

Flere aspekter ved utskrivning fra sykehus har likevel blitt bedre i Norge over tid, konkluderer rapporten. Dette gjelder informasjon om legemidler og skriftlig informasjon ved utskrivning på sykehusene.

Dårligere på tilgjengelighet og tilgang

På flere spørsmål om tilgjengelighet og tilgang skårer Norge dårligere enn de andre landene. Dette gjelder ventetid på time hos legespesialist og time samme eller neste dag hos fastlegen. På begge punktene havner Norge nest nederst.

57 prosent sier at de ventet fire uker eller mer på time hos legespesialist, mot 36 prosent som sier det samme blant alle de andre landene.

Nest best på hjelp utenfor kontortid

Norge peker seg derimot positivt ut på prosentandel som synes det er vanskelig å få hjelp utenfor kontortid.

Til sammen 55 prosent svarer at det er «veldig lett» eller «nokså lett», mot 46 prosent som gjennomsnittet for de andre landene.

Høflige sykepleiere

På spørsmål om pasientene ble møtt med høflighet og respekt av sykepleierne på sykehuset, svarte 76 prosent «alltid». Snittet for de andre landene var 70 prosent.

På samme spørsmål om legene, svarte 75 prosent «alltid» i Norge og 72 prosent i de andre landene.

Fakta
Commonwealth Funds undersøkelse 2016

Elleve deltakerland: Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.

1093 deltakere i Norge.

Alle deltakere er 18 år eller eldre.

Den 19. årlige undersøkelsen.

Norge deltok i den internasjonale helsesystemundersøkelsen for første gang i 2009, og har deltatt hvert år siden.

The Commonwealth Fund (CMWF) er en stiftelse i USA, som har som formål å fremme helsetjenestesystemer med bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet.

Kilde: Folkehelseinstituttet og Commonwealth Fund 2016 International Health Policy Survey of Adults in 11 Countries

– Burde kunne forbedre oss

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har ansvaret for den norske delen av Commonwealth Funds internasjonale undersøkelser av helsetjenestesystemer.

– Undersøkelsen viser at vi på flere områder bør kunne forbedre oss i Norge, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

– Det gjelder spesielt på områder som informasjonsutveksling og samarbeid mellom tjenestene, og den informasjonen pasientene får ved utskriving fra sykehus.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse