Pasientene i norsk helsevesen er lite fornøyd

Pasient som ser på røntgenbilde sammen med lege
MYE KAN BLI BEDRE: Å få helseinformasjon presentert på en forståelig måte av fastlegen, er ett av områdene nordmenn er mer misfornøyde med enn befolkningen i de fleste andre land.

Norge kommer dårlig ut på flere områder i en ny internasjonal undersøkelse av helsetjenester. Sykepleierene oppfattes imidlertid som høflige og respektfulle. 

Pasientene rangerer helsevesenet i Norge i bunnsjiktet på flere områder i Commonwealth Funds undersøkelse blant elleve land.

Norge kommer ut blant de tre dårligste landene i prosentandel som:

  • Opplever at det manglet planer for dem ved utskriving fra sykehus.
  • Ventet to måneder eller lengre på å få spesialisttime.
  • Fikk ikke time samme dag eller dagen etter at de trengte hjelp.
  • Oppgir at fastlegen ikke brukte nok tid på deg eller forklare ting så du kunne forstå det.
  • Oppgir at fastlegen ikke har diskutert kosthold og trening.
  • Oppgir at fastlegen ikke har diskutert ting som kan bekymre eller stresse deg.

Utskriving ved sykehus

Norge kommer dårligst ut blant landene på punktet om andelen som opplever at det manglet planer for dem ved utskriving fra sykehus.

Flere aspekter ved utskrivning fra sykehus har likevel blitt bedre i Norge over tid, konkluderer rapporten. Dette gjelder informasjon om legemidler og skriftlig informasjon ved utskrivning på sykehusene.

Dårligere på tilgjengelighet og tilgang

På flere spørsmål om tilgjengelighet og tilgang skårer Norge dårligere enn de andre landene. Dette gjelder ventetid på time hos legespesialist og time samme eller neste dag hos fastlegen. På begge punktene havner Norge nest nederst.

57 prosent sier at de ventet fire uker eller mer på time hos legespesialist, mot 36 prosent som sier det samme blant alle de andre landene.

Nest best på hjelp utenfor kontortid

Norge peker seg derimot positivt ut på prosentandel som synes det er vanskelig å få hjelp utenfor kontortid.

Til sammen 55 prosent svarer at det er «veldig lett» eller «nokså lett», mot 46 prosent som gjennomsnittet for de andre landene.

Høflige sykepleiere

På spørsmål om pasientene ble møtt med høflighet og respekt av sykepleierne på sykehuset, svarte 76 prosent «alltid». Snittet for de andre landene var 70 prosent.

På samme spørsmål om legene, svarte 75 prosent «alltid» i Norge og 72 prosent i de andre landene.

– Burde kunne forbedre oss

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har ansvaret for den norske delen av Commonwealth Funds internasjonale undersøkelser av helsetjenestesystemer.

– Undersøkelsen viser at vi på flere områder bør kunne forbedre oss i Norge, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

– Det gjelder spesielt på områder som informasjonsutveksling og samarbeid mellom tjenestene, og den informasjonen pasientene får ved utskriving fra sykehus.

Les også: