fbpx Liten tillit til at pasientinformasjon håndteres sikkert Hopp til hovedinnhold

Liten tillit til at pasientinformasjon håndteres sikkert

Bilde av mange dataservere

I en undersøkelse blant pasienter og helsepersonell sier 6 av 10 at de er bekymret for at sensitiv informasjon fra elektroniske pasientjournaler kan misbrukes eller komme på avveie.

DIPS er et dataselskap som lager e-helsesystemer som brukes ved de fleste helseforetak. Dataselskapet har fått Opinion og Norstat til å gjennomføre en undersøkelse blant pasienter og helsepersonell kalt Norsk e-helsebarometer.

Funn

2 av 10 svarer at de er svært bekymret for at uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon når pasientjournalen er tilgjengelig via internett. 4 av 10 er litt bekymret.

– Gjennomgangen viser at informasjon på avveie og misbruk er like stor kilde til bekymring som feilbehandling. Halvparten av de spurte er redd for at helsepersonell, uavhengig av hvor de jobber, kan lese hele journalen, skriver NTB.

Redd nettet kan erstatte personlig kontakt

Helsebarometeret tar utgangspunkt i svarene fra nesten 1 200 pasienter og 200 ansatte i helsesektoren. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i april, og altså før IT-skandalen i Helse Sør-Øst ble avdekket av NRK.

Blant helsepersonell er det like stor andel som blant folk flest som bekymrer seg for at pasientopplysninger kan havne i uvedkommendes hender.

Men de er også mer urolige enn befolkningen generelt over at e-helseløsninger vil innebære utilgjengelig fagterminologi og vanskelige brukergrensesnitt. 2 av 3 helseansatte frykter at språket vil være vanskelig for pasienter å forstå, mens bare 1 av 3 pasienter mener det samme.

Helsepersonell er også opptatt av hvorvidt elektronisk pasientjournal og elektronisk kommunikasjon erstatter personlig kontakt med lege og helsepersonell. 35 prosent er bekymret for dette.

Timebestilling og bytte fastlege

Folk bruker nettjenestene primært til å velge eller bytte fastlege og til timebestilling, viser barometeret. Flere brukte nettet for å få utført disse tjenestene i år enn i fjor.

Få (13 prosent) bruker e-helseløsningene til å lese legens eller sykehusets vurderinger, og knapt noen (2 prosent) legger inn informasjon om egen sykdom eller leverer inn rapport underveis i et behandlingsopplegg.

Fortsatt er det et stykke igjen før e-helseløsninger er godt kjent. Nesten halvparten av de spurte vet ikke om de har tilgang på sin egen elektroniske pasientjournal, og mer enn hver fjerde av de spurte har aldri logget seg inn på helsenorge.no.

8 av 10 svarer likevel at de er positive til å ha tilgang til sin egen pasientjournal. Det som trekkes fram av flest, er muligheten for å lese legens vurdering og gå gjennom sin egen journal og historikk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse