fbpx Ap lover 12 milliarder til sykehus Hopp til hovedinnhold

Ap lover 12 milliarder til sykehus

NSF-leder Eli Gunhild By
REALISTISKE LØFTER: – Norge er et rikt land, så jeg mener at løftene er realistiske, sier Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn

I går la Arbeiderpartiet frem sine sykehusløfter.

– En god start, lyder dommen fra NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By. 

I går lanserte Arbeiderpartiet sitt sykehusløfte. Valgløftene ble gitt på en pressekonferanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Partileder Jonas Gahr Støre sa han ville stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt.

I kroner og øre leverte Jonas Gahr Støre løfter om 12 milliarder til sykehusene.

Fem satsingsområder

Arbeiderpartiets plan inneholder 20 punkter innenfor fem satsingsområder:

1. Ap lover å investere 12 milliarder til sykehus de neste fire årene og å øke lånerammen for sykehusbygg, medisinsk utstyr og IKT fra 70 prosent til 80 prosent.

2. Pasienter skal få raskere hjelp og kortere ventetid gjennom utvidet bruk av operasjonsstuer, kveldsåpne poliklinikker, åpenhet om ventetid og styrking av fritt sykehusvalg.

3. Pasienter skal få den hjelpen de trenger raskt og på like vilkår. Nye legemidler skal tas i bruk raskere enn i dag.

4. Gjennom en storstilt digital satsing i sykehusene skal pasienter og ansatte i sykehus få bedre behandling og en enklere hverdag.

5. Pasienten skal enkelt finne frem, få hjelp og støtte gjennom pasientforløpet og bli møtt av ansatte med tid og kompetanse.

20 punkter

Satsingsområdene over skal konkret gjennomføres gjennom disse 20 punktene:

Satsingsområde 1:

 • 12 milliarder mer til sykehus.
 • Nytt utstyr og nye bygg raskere.

Satsingsområde 2:

 • Raskere hjelp og kortere ventetid
 • Raskere time og raskere behandling.
 • Åpent og forutsigbart. 

Satsingsområde 3:

 • Nye medisiner og behandlinger. 
 • Trygg og riktig legemiddelbruk. 
 • Alle pasienter skal få like god hjelp.
 • Prioritere pasienter med rus og psykiske lidelser.
 • Ta kampen mot antibiotikaresistens. 
 • Forskning til pasientens beste. 

Satsingsområde 4:

 • Ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Digital kommunikasjon som hovedregel.
 • Ta i bruk ny teknologi.

Satsingsområde 5:

 • En fastlege med tid til pasienten.
 • Flere ansatte og gode arbeidsforhold for ansatte i helsetjenesten.
 • God ledelse og åpenhet i sykehus over hele landet.
 • Sørge for en pasientkoordinator som følger deg gjennom hele behandlingen og oppfølgingen.
 • Vi skal mobilisere frivilligheten.
 • Livsgledetiltak på sykehus.

– En god start

– Er dette løfter som NSF mener vil styrke sykehusene?

– Arbeiderpartiets lovnad om en økning på 12 milliarder kroner er 3,5 milliarder mer enn det som er levert de siste fire årene. Det, sammen med økte lånerammer til bygg, IKT og medisinsk-teknisk utstyr er en god start. Det er imidlertid et stort etterslep og trengs mye penger til opprustning de kommende årene, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Realistiske løfter

– Er løftene realistiske?

– Norge er et rikt land, så jeg mener at løftene er realistiske, sier hun.

By understreker imidlertid at det må følge med penger og settes inn konkrete tiltak og virkemidler dersom Ap skal kunne innfri sine løfter.

– Det er stor sykepleiermangel, og for å kunne utvide bruken av operasjonsstuer og poliklinikker må vi ha flere spesialsykepleiere. Jeg regner med at de tar kontakt med Sykepleierforbundet for å drøfte dette dersom de kommer i regjering, sier hun.

Helse underprioriteres

Forbundslederen synes funnene Menon-rapporten   Bruker vi for mye penger på helse er relevante i debatten om sykehus. Rapportens konklusjon er at det over år har vært en systematisk forskjellsbehandling av helse sammenliknet med andre sektorer i budsjettprosessene.

– Sykehussektoren kjennetegnes av et sterkt fokus på kostnadsreduksjon. I det siste tiåret har ikke bevilgningene til helse vært spesielt høye, samtidig som pasienter og beslutningstakere forventer høyere kvalitet. Sammenlikner vi oss med andre rike land, bruker ikke Norge mye på helse, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun sier videre at selv om arbeidskraften er blitt mer effektiv, så er effekten «spist opp» av at man ikke har satset tilstrekkelig på investeringer i teknologi, utstyr og vedlikehold av sykehusbygg. 

– Menon-rapporten dokumenterer at manglende investeringer i bygg og utstyr har ført til at produktiviteten i helsesektoren ikke har økt de siste ti årene. Det er sløseri med høyt kompetent helsepersonell, sier By.

Les også: