fbpx – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner Hopp til hovedinnhold
Sykehjem:

– Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner

– Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, etterlyser fakta og fagutvikling rundt bruken av psykofarmaka på norske sykehjem.

– Studier viser at bruken av psykofarmaka i sykehjem lenge har vært for høy. Mange eldre, spesielt demente, har stått lenge på medisiner som vi i dag vet ikke virker, for eksempel antipsykotika.

– Mange får også en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner, uten at vi fullt ut vet hvordan disse virker inn på hverandre, sier Madsen.

Fra nyttår ble det forskriftsfestet å ha legemiddelgjennomgang minst en gang i året, og ellers ved behov for beboere på sykehjem.

Madsen tror dette vil dra bruken av psykofarmaka i riktig retning.

Bemanning som begrunnelse

Samtidig ser han at bemanningssituasjonen ved sykehjemmene kan være et problem.

– Det virkelig store dilemmaet som leger og sykepleiere kommer i, er om de har nok ressurser til å gjennomføre ikke-medikamentelle tiltak.

Madsen opplever at bemanningssituasjonen ofte blir brukt som en begrunnelse for bruk av psykofarmaka.

– I klartekst blir det sagt at man ikke har nok ressurser til å ta seg av de vanskelige pasientene. Legene forteller at sykepleierne og andre ansatte ber om medisiner for å roe ned på avdelingen.

– Dette er ikke riktig bruk av psykofarmaka. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld.

Trenger ikke-medikamentelle løsninger

– Jeg tror bruken av psykofarmaka i sykehjem går ned. Det bygger jeg på oppslag i mediene og møter jeg har med ansatte i sykehjem.

I tillegg viser han til tall som viser at bruken av diazepam og antipsykotika hos eldre går ned - utenfor institusjon.

Noen nasjonal oversikt over bruk av psykofarmaka i sykehjem finnes imidlertid ikke. 

– Vi trenger harde fakta på dette området. Vi trenger også fagutvikling som finner fram til gode, ikke-medikamentelle løsninger på krevende pleiesituasjoner som oppstår, sier han. 

Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld.
Steinar Madsen, Legemiddelverket

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse