fbpx – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner Hopp til hovedinnhold

Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner

TROR PÅ BEDRING: En ny forskrift krever gjennomgang av medisiner minst en gang i året for beboere på sykehjem. Det vil gi riktigere medisinering, mener medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.  Foto: Statens legemiddelverk

– Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, etterlyser fakta og fagutvikling rundt bruken av psykofarmaka på norske sykehjem.

– Studier viser at bruken av psykofarmaka i sykehjem lenge har vært for høy. Mange eldre, spesielt demente, har stått lenge på medisiner som vi i dag vet ikke virker, for eksempel antipsykotika.

– Mange får også en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner, uten at vi fullt ut vet hvordan disse virker inn på hverandre, sier Madsen.

Fra nyttår ble det forskriftsfestet å ha legemiddelgjennomgang minst en gang i året, og ellers ved behov for beboere på sykehjem.

Madsen tror dette vil dra bruken av psykofarmaka i riktig retning.

Bemanning som begrunnelse

Samtidig ser han at bemanningssituasjonen ved sykehjemmene kan være et problem.

– Det virkelig store dilemmaet som leger og sykepleiere kommer i, er om de har nok ressurser til å gjennomføre ikke-medikamentelle tiltak.

Madsen opplever at bemanningssituasjonen ofte blir brukt som en begrunnelse for bruk av psykofarmaka.

– I klartekst blir det sagt at man ikke har nok ressurser til å ta seg av de vanskelige pasientene. Legene forteller at sykepleierne og andre ansatte ber om medisiner for å roe ned på avdelingen.

– Dette er ikke riktig bruk av psykofarmaka. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld.

Trenger ikke-medikamentelle løsninger

– Jeg tror bruken av psykofarmaka i sykehjem går ned. Det bygger jeg på oppslag i mediene og møter jeg har med ansatte i sykehjem.

I tillegg viser han til tall som viser at bruken av diazepam og antipsykotika hos eldre går ned - utenfor institusjon.

Noen nasjonal oversikt over bruk av psykofarmaka i sykehjem finnes imidlertid ikke. 

– Vi trenger harde fakta på dette området. Vi trenger også fagutvikling som finner fram til gode, ikke-medikamentelle løsninger på krevende pleiesituasjoner som oppstår, sier han. 

Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld.

Steinar Madsen, Legemiddelverket
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.