fbpx – Sykepleierne må ha tid til å roe eldre som er urolige Hopp til hovedinnhold
Psykofarmaka på sykehjem:

– Sykepleierne må ha tid til å roe eldre som er urolige

Eli Gunhild By, fylkesleder Oslo. Kandidat forbundsleder NSF

Kunnskap, riktig kompetanse, legemiddelgjennomganger og økt bemanning er det som må til for å få ned bruken av psykofarmaka i sykehjem, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

Hun mener det er for høy bruk av psykofarmaka på sykehjem:

– Det er dessverre slik at eldre på sykehjem av og til blir sløvet ned av medisiner, fordi de ansatte ikke har andre måter å roe pasienten på, sier hun.

– Får man for mye psykofarmaka, vet vi at resultatet gjerne blir at pasienten sitter i en stol og sover. Da går man glipp av mye stimuli. Man får ikke snakket med noen, ikke rørt seg, og det kan bli et ensomt og trist liv. Sjansen for å snuble og falle er også større, sier hun.

– Handler om livskvalitet

By mener det er en kjempestor jobb å gjøre på dette området, og at det handler om livskvaliteten til eldre på sykehjem.

– For å få ned bruken av psykofarmaka, må politikerne erkjenne at det er en uakseptabel situasjon. Først og fremst må vi få på plass riktig bemanning, sier hun.

På spørsmål om hvor mange flere sykepleiere som må på plass for å få ned bruken av psykofarmaka, svarer By:

– Vi opererer ikke med normtall i sykehjem, men det er slik at demensavdelinger trenger flere sykepleiere enn vanlige sykehjemsavdelinger. Dersom det skal være mulig å gjøre noe annet enn å bruke medisiner for å roe pasienten, må det være ansatte med kunnskap, kompetanse og tid.

Legemiddelgjennomganger

Hun sier at tilbakemeldingene hun får, tyder på at sykepleierne i sykehjem løper fortere og fortere.

– Sykepleierne trenger tid til å ta en helhetsvurdering av pasienten, og tid til å sette seg ned og roe den som er urolig, sier hun.

– I tillegg må leger, ledere og sykepleiere må ha regelmessige og systematiske legemiddelgjennomganger. Eksempler fra sykehjem som er gode på dette, viser at det reduserer bruken av psykofarmaka. 

Det er dessverre slik at eldre på sykehjem av og til blir sløvet ned av medisiner, fordi de ansatte ikke har andre måter å roe pasienten på
Eli Gunhild By, leder NSF

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse