fbpx Nå skal Stortinget bestemme om helsevesenet får egen «havarikommisjon» Hopp til hovedinnhold

Nå skal Stortinget bestemme om helsevesenet får egen «havarikommisjon»

Helseminister Bent Høie utenfor Stortinget

Fagmiljøene vil ikke ha <<havarikommisjon>> for helsetjenesten. Men det vil helseminister Bent Høie.

– Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Vi må bli flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil. Derfor foreslår vi at det etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan undersøke hva som gikk galt og hvorfor, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Anledningen er at regjeringen overrakte forslag til ny  lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten til Stortinget.

Stortinget avgjør

Bent Høie har lenge ønsket seg en <<havarikommisjon>> for helsevesenet. Regjeringens forslag har imidlertid ikke fått støtte fra fagmiljøene da den ble sendt på høring i fjor. Men nå er det Stortingets tur til å si sin mening. 

– Lovforslaget må vedtas av Stortinget for at undersøkelseskommisjonen skal kunne etableres, og for at den skal ha nødvendige hjemler for å innhente opplysninger, sier Bent Høie til sykepleien.no.

LES OGSÅ: Helsetilsynet sier nei til undersøkelseskommisjon>>.

Får ikke støtte fra fagmiljøene

I høringsrunden har fagmiljøene vurdert at det ikke er en så god idé å opprette en slik kommisjon. Blant annet på grunn av hva den vil kreve av ressurser i forhold til hva man kan forvente å oppnå.

– Hvorfor er det likevel et så sterkt ønske fra regjeringen å opprette en slik kommisjon?

– Kommisjonen skal ha en selvstendig stilling. Den skal ikke være tilknyttet helse- og omsorgstjenesten, tilsynsmyndighetene, Helsedirektoratet eller andre instanser i helseforvaltningen, og vil dermed stå fritt til å undersøke også hvordan disse instansene ivaretar oppgavene sine, sier Høie.

Han mener det er være viktig for å skape tillit hos pasienter, pårørende og andre berørte.

Ny rolle

Bent Høie sier at undersøkelseskommisjonen skal ha en annen rolle enn Helsetilsynet fordi den kan sette alvorlige hendelser inn i en større sammenheng.

– Kommisjonen kan se på årsakssammenhenger på tvers av ulike organisatoriske grenser og forvaltningsnivåer. Den kan også se på om rammebetingelser som lovverk, organisering og bruk av ressurser fører til økt risiko for alvorlige hendelser, sier Høie.

Han mener nettopp dette er viktig å finne ut hvor det har sviktet i behandlingen av pasienter som trenger hjelp fra flere instanser.

– En helhetlig tilnærming kan gi mer og bedre informasjon om hvorfor svikten oppsto enn en avgrenset vurdering av om regelverket er brutt ved en enkelt hendelse. Kommisjonen skal ikke ta stilling til strafferettslig skyld eller komme med sanksjoner. Det kan føre til at den får mer og bedre informasjon fra helsepersonell og andre aktører, sier han.

Skal undersøke kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

– Skal kommisjonen undersøke forhold i både kommune- og spesialisthelsetjenesten?

– Ja. Undersøkelseskommisjonen kan undersøke alvorlige hendelser eller forhold, uavhengig av hvilken del av helse- og omsorgstjenesten som yter helsetjenesten og om det er offentlige eller private tjenesteytere. Kommisjonen kan også undersøke instanser som selv ikke yter helse- og omsorgstjenester, men som har ansvaret for forhold som kan være en årsaksfaktor i hendelsen, sier Høie.

Hva skal meldes hvor?

Det mange kanskje lurer på er hva som eventuelt skal meldes til den nye kommisjonen og hva skal meldes til Helsetilsynet av alvorlige hendelser?

– Det er foreslått at plikten til å varsle undersøkelseskommisjonen inntrer i de samme tilfellene som det i dag foreligger en plikt til å varsle Helsetilsynet. Helsepersonellet trenger derfor ikke foreta en ny vurdering av hvorvidt det skal sendes varsel til undersøkelseskommisjonen, men skal sende varsel til både Helsetilsynet og undersøkelseskommisjonen, sier han.

I praksis betyr det at det samme varselet sendes til to mottakere, Helsetilsynet og undersøkelseskommisjonen. 

TTT – Ting Tar Tid

– Når ser Helseministeren for seg at kommisjonen kan være i drift?

– Det vil ta noe tid, blant annet fordi det skal ansettes folk og leies lokaler. Iverksettelsestidspunktet vil vi komme tilbake til i budsjettsammenheng, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse