fbpx Derfor slutter noen å amme tidlig Hopp til hovedinnhold

Derfor slutter noen å amme tidlig

Nærbilde av en diende baby.

Mors alder og utdanning, men også fødemetode og permisjonslengde, kan påvirke når hun slutter å amme, ifølge svenske forskere.

Da Helsedirektoratet presenterte en ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsnæring i fjor, ble det åpnet opp for mer individuell tilpassing enn tidligere.

Den generelle anbefalingen er likevel fremdeles at barn bør fullammes de første seks månedene og dessuten få morsmelk ut første leveår, ved siden av annen mat. Mange mødre avslutter likevel ammingen langt tidligere, av ulike årsaker.

Oppsummert ammeforskning

Nå har tre sykepleiere knyttet til Universitetet i Malmö, gått gjennom tilgjengelig forskning på feltet gjennom å analysere 27 relevante, vitenskapelige artikler. Deres funn ble nylig presentert i en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Forskerne konkluderer med at ung alder, lav utdanning og det å returnere til arbeidslivet innen tolv uker etter fødselen, er faktorer som til en viss grad kan bidra til at mødre avslutter ammingen tidligere enn anbefalt.

Også lav egenproduksjon av morsmelk eller det å føde ved hjelp av keisersnitt kan gi utslag, men sammenhengen beskrives som relativt lav.

Målrettete intervensjoner

Artikkelens førsteforfatter, doktorgradsstipendiat Elisabeth Mangrio, oppfordrer nå helsepersonell til å gjennomføre mer målrettete intervensjoner mot mødre som ansees å være i risikosonen for å amme mindre enn anbefalt.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse