fbpx Ikke lett å reservere seg mot abort i Sverige Hopp til hovedinnhold

Ikke lett å reservere seg mot abort i Sverige

Bildet viser skilter foran sykehus i Sverige

Vil du reservere deg mot å utføre abort, kan du ikke regne med å få jobb i Sverige. Der er de mye strengere enn i Norge, har to jordmødre erfart.

VG skrev nylig om de to jordmødrene som jobbet i Sverige, men som ble avvist av svenske sykehus da de oppga at de ikke ville utføre aborter på grunn av sitt kristne livssyn. Slik gikk det da de gikk til sak mot fylkene de ikke fikk jobbe i, for brudd på Europakonvensjonens artikkel 9 (se faktaboks nederst i saken):

Linda Steen

Den ene, Linda Steen, er norsk og hadde jobbet i 15 år som sykepleier i Sverige. Hun begynte videreutdanning som jordmor i 2014 i Linköping. Da hun var ferdig, kontaktet hun klinikken hun tidligere hadde jobbet ved i Linköping, men fikk beskjed om at det ikke fantes plass til slike meninger i organisasjonen.

Steen forsøkte seg ved en annen klinikk i samme fylke, men fikk avslag der også, med beskjed om at alle jordmødre må kunne utføre abort og sette inn spiral.

Hun tok saken sin til tingretten, men tapte og er nå dømt saksomkostninger på 1,2 millioner svenske kroner.

Om Steens sak skriver tingretten at Europakonvensjonens artikkel 9 er brutt, men at kravet hennes er avvist.

Ellinor Grimmark

Den andre, Ellinor Grimmark, er svensk, og skulle starte som jordmor ved et sykehus i Jönköping for fire år siden. Før hun startet informerte hun om at hun på grunn av sin kristne tro ikke kunne være med på å utføre abort, sette inn spiral eller skrive ut p-piller. Dermed ble det ikke noen jobb på henne. Hun var i kontakt med to andre klinikker, hvor hun også fikk avslag.

Grimmark gikk til sak og tapte i både tingretten og arbeidsdomstolen. Hun ble dømt til å betale 1,62 millioner svenske kroner i saksomkostninger.

Arbeidsdomstolen mente at arbeidet på de aktuelle kvinneklinikkene er organisert ut ifra at alle jordmødre skal kunne delta i hele virksomheten, og skriver: «Kriteriet er nødvendig og passende med hensyn til beskyttelse for den abortsøkende kvinnens helse».

Annen holdning i Norge

Jordmødrene jobber nå i Norge, og sier til VG at det her i landet er en helt annen holdning fra arbeidsgiverne.

Advokatkontoret som har prøvd Grimmarks og Steens saker for retten i Sverige, vil ta sakene videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Fakta
Europakonvensjonens artikkel 9

Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet

1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse