fbpx Ikke lett å reservere seg mot abort i Sverige Hopp til hovedinnhold

Ikke lett å reservere seg mot abort i Sverige

Bildet viser skilter foran sykehus i Sverige
DYR SAMVITTIGHET: To jordmødre i Sverige som nektet å utføre abort, tok sakene sine til domstolene. Nå er de dømt til å betale nesten 3 millioner svenske kroner i saksomkostninger til sammen. Foto: Mostphotos

Vil du reservere deg mot å utføre abort, kan du ikke regne med å få jobb i Sverige. Der er de mye strengere enn i Norge, har to jordmødre erfart.

VG skrev nylig om de to jordmødrene som jobbet i Sverige, men som ble avvist av svenske sykehus da de oppga at de ikke ville utføre aborter på grunn av sitt kristne livssyn. Slik gikk det da de gikk til sak mot fylkene de ikke fikk jobbe i, for brudd på Europakonvensjonens artikkel 9 (se faktaboks nederst i saken):

Linda Steen

Den ene, Linda Steen, er norsk og hadde jobbet i 15 år som sykepleier i Sverige. Hun begynte videreutdanning som jordmor i 2014 i Linköping. Da hun var ferdig, kontaktet hun klinikken hun tidligere hadde jobbet ved i Linköping, men fikk beskjed om at det ikke fantes plass til slike meninger i organisasjonen.

Steen forsøkte seg ved en annen klinikk i samme fylke, men fikk avslag der også, med beskjed om at alle jordmødre må kunne utføre abort og sette inn spiral.

Hun tok saken sin til tingretten, men tapte og er nå dømt saksomkostninger på 1,2 millioner svenske kroner.

Om Steens sak skriver tingretten at Europakonvensjonens artikkel 9 er brutt, men at kravet hennes er avvist.

Ellinor Grimmark

Den andre, Ellinor Grimmark, er svensk, og skulle starte som jordmor ved et sykehus i Jönköping for fire år siden. Før hun startet informerte hun om at hun på grunn av sin kristne tro ikke kunne være med på å utføre abort, sette inn spiral eller skrive ut p-piller. Dermed ble det ikke noen jobb på henne. Hun var i kontakt med to andre klinikker, hvor hun også fikk avslag.

Grimmark gikk til sak og tapte i både tingretten og arbeidsdomstolen. Hun ble dømt til å betale 1,62 millioner svenske kroner i saksomkostninger.

Arbeidsdomstolen mente at arbeidet på de aktuelle kvinneklinikkene er organisert ut ifra at alle jordmødre skal kunne delta i hele virksomheten, og skriver: «Kriteriet er nødvendig og passende med hensyn til beskyttelse for den abortsøkende kvinnens helse».

Annen holdning i Norge

Jordmødrene jobber nå i Norge, og sier til VG at det her i landet er en helt annen holdning fra arbeidsgiverne.

Advokatkontoret som har prøvd Grimmarks og Steens saker for retten i Sverige, vil ta sakene videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

 

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.