fbpx Hpv-vaksine til gutter og flere sykehjemsplasser Hopp til hovedinnhold
Revidert nasjonalbudsjett:

Hpv-vaksine til gutter og flere sykehjemsplasser

Erna Solbergs regjering

Nytt sykehus i Drammen, flere sykehjemsplasser, hpv-vaksine til gutter i 7. klasse, mer penger til hjerneforskning og bedre registrering av livmorhalskreft. Dette er hovedendringene i det reviderte helsebudsjettet, som ble lagt frem i dag.

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Her er hovedpunktene som gjelder helse- og omsorgstjenesten:

Flere sykehjemsplasser

Regjeringen setter av 2,15 milliarder ekstra for å få bygget flere og bedre sykehjemsplasser. Den totale rammen for 2017 blir dermed 5,124 milliarder kroner. Det tilsvarer rehabilitering og bygging av omtrent 3100 plasser.

– Dette er den høyeste tilsagnsrammen noen gang. Det betyr at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall sykehjemsplasser i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Hpv-vaksine til gutter

Regjeringen vil tilby gutter i 7. klasse Hpv-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2018/2019.

– Hpv-infeksjon kan få alvorlige konsekvenser for både menn og kvinner. Jenter har siden 2009 blitt tilbudt gratis hpv-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet når de er 12 år gamle. Nå følger vi opp med samme tilbud til gutter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Hpv er en forkortelse for humant papillomavirus, som er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen blant kvinner og menn. Det finnes over hundre forskjellige typer HPV. Noen av typene er ufarlige, mens noen øker risikoen for kreft både hos kvinner og menn.

LES OGSÅ: Gutter får hpv-vaksine fra 2018

Bedre registrering av livmorhalskreft

Regjeringen vil også utvikle bedre IKT-løsninger for å bedre registreringen av celleprøver i livmorhalsprogrammet. I revidert nasjonalbudsjett foreslås 5,2 millioner kroner til dette.

Det brukes i dag en papirbasert løsning for informasjonsutveksling mellom laboratoriene og Kreftregisteret.

– Med et nytt IKT-system kan alle laboratorier sjekke celleprøver tilbake i tid, og dermed ha bedre forutsetninger for å oppdage uregelmessigheter. Dette vil bidra til riktig behandling for livmorhalskreft tidlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Mer forskning på hjernesykdom

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til forskning på ALS, MS og demens for å få på plass ett bedre tilbud til pasienter med hjernesykdommer.

– Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen er svært opptatt av mer forskning slik at vi tidlig kan behandle pasientene, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Forslaget er en del av oppfølgingen etter toppmøtet om hjernesykdommer som statsministeren og helse- og omsorgsministeren inviterte til i mars. Forslaget støtter også opp om målene i HelseOmsorg21-strategien om bedre klinisk behandling og høy vitenskapelig kvalitet og internasjonalisering.

Nytt sykehus i Drammen

Dersom regjeringen får det som den vil, får Helse Sør-Øst lov til å låne 70 millioner kroner i 2017 og får en låneramme på 8,46 milliarder kroner, for perioden 2017–2024 til nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

– Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Sykehuset skal erstatte Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse