fbpx Desember-barn får mest ADHD-medisin Hopp til hovedinnhold

Desember-barn får mest ADHD-medisin

Flere barn som sitter på gulvet og ser ut til å kose seg

For første gang viser en norsk studie at barn født sent på året oftere får ADHD-medisin og diagnose enn barn født tidlig på året.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet og som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Scandinavian Journal of Public Health», viser at barn født på slutten av året oftere settes på ADHD-medisiner og får oftere en ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året. Barna som får aller mest medisiner og diagnoser, er barn født mellom oktober og desember.

Flere gutter enn jenter får ADHD-medisin

510 000 norske barn i alderen seks til 14 år er med i undersøkelsen.

Forskernes analyser viser at i niende klassetrinn fikk 3,6 prosent av guttene født i januar til mars ADHD-legemidler.

– Medisineringen økte med fødselsmåned. Blant niendeklassegutter født i oktober til desember fikk 5,1 prosent slike legemidler, sier Kari Furu, forsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– For jenter fant vi det samme mønsteret. Blant niendeklassejenter født i januar til mars fikk 1,1 prosent ADHD-legemidler, mens blant dem som er født i oktober til desember fikk 2,1 prosent slike legemidler.

Første gang for Norge

Studier fra andre land har funnet en tilsvarende sammenheng tidligere, men dette er første gang dette er påvist i Norge. Det nye i denne studien er at forskerne har fulgt barna over tid, og funnet at forskjellen over året økte etter hvert som barna ble eldre.

Kari Furu sier at det ikke er grunn til å tro at barn født sent på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenliknet med andre barn.

– Det er en betydelig forskjell i medisinering og diagnostisering mellom de som er født tidlig på året og seint på året. Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Furu i en pressemelding.

En mulig forklaring

Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering av ADHD angir at symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet bør være klart mer uttalt enn forventet i forhold til barnets alder.

Folkehelseinstituttet mener det kan være en mulig forklaring på at barn som henvises til spesialisthelsetjenesten, samt de diagnostiske undersøkelser i seg selv, delvis er basert på vurderinger av barnets atferd og prestasjoner i forhold til eldre barn - det vil si de som er født tidlig på året, men går i samme klasse.

– Det er derfor mulig at det er den relative umodenheten hos de barna som er født sent på året som gjør utslaget, og at dette så forsterkes videre gjennom skoleårene, ifølge Folehelseinstituttet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse