fbpx Spesialisering med full minstelønn Hopp til hovedinnhold

Spesialisering med full minstelønn

Intensivsykepleie
ATTRAKTIVT? Hvorfor gjør dere ikke noe med lønnen for å gjøre det attraktivt å ta videreutdanning? Det får OUS som arbeidsgiver ofte høre. Arkivfoto: Marit Fonn

På OUS kan sykepleiere få 100 prosent lønn mens de spesialiserer seg. Men det er minstelønn uten ansiennitetstillegg. Dermed går de fleste ned i lønn.

 – Vi har 100 utdanningsstillinger, forteller Marit Mørkved Larsen, spesialrådgiver i direktørens stab på Oslo universitetssykehus (OUS).

De som kan søke på utdanningsstillingene er sykepleiere som videreutdanner seg i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons-, nyfødt-, kreft- og akuttsykepleie.

– Sistnevnte utdanning er ny, sier Larsen, som selv er intensivsykepleier.

Dessuten gjelder ordningen sykepleiere og andre helseprofesjoner som videreutdanner seg i psykisk helsearbeid.

Går ned i lønn

På OUS innebærer ordningen 100 prosent minstelønn, uten uttelling for ansiennitet. Det betyr at de fleste går ned i lønn mens de spesialiserer seg.

Motytelsen som inngår i avtalen er å jobbe i helger og om sommeren.

Bindingstiden er to år for dem med utdanning som gir 60 studiepoeng, for eksempel nyfødt- og kreftsykepleie.

For dem som tar utdanning med 90 studiepoeng, som operasjons-, intensiv- og anestesisykepleie, er det to og et halvt års bindingstid.

LES OGSÅ hvordan de gjør det i Vestfold

Fikk flere søknader

OUS bruker utdanningene både på Høgskolen i Oslo og Akershus, Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonova.

Også på OUS er det operasjons- og intensivsykepleierne som det er størst manko på.

Derfor er det de som får flertallet av utdanningsstillingene.

Utdanningsstilling

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning.

Kilde: Sykehuset i Vestfold HF

Lettere å rekruttere til anestesistudiet

– Vi ser at innen anestesi og psykisk helsearbeid rekrutterer vi godt uten at de får støtte. Det er en interessant forskjell.

– Hva skyldes den?

– Det er trolig flere faktorer som spiller inn. For eksempel hvilke muligheter man ser for seg at utdanningen vil gi.

Larsen viser til at anestesisykepleiere ofte har en lettere vaktbelastning enn intensivsykepleiere.

– Det har nok også med livssituasjon å gjøre. Det spørs om de vil videreutdanne tidlig eller når de er mer etablert.

– Som betyr hva?

– Sykepleierne er mer avhengig av støtteordninger når de har kjøpt seg dyr bolig og har familie de må forsørge.

Mer erfarne studenter

Søknadsfristen for utdanningsstillingene i år var 1. mars.

– Men det er ikke så mange slike stillinger ledig akkurat nå, for det er så mange av de 100 som er i studiene nå. Hvor mange av disse stillingene som er ledige, vil jo svinge fra år til år.

– Hender det at de som får avslag også takker nei til studieplassen?

– Ja, det hender. Men det positive er at skolen ser at det er flere erfarne studenter enn før da det var stipendordning.

Da OUS gikk over fra å tilby stipendordning til utdanningsstillinger, økte antallet søkere med 700 prosent, opplyser Larsen.

Det var i 2014.

Kritisk mangel

OUS evaluerer årlig ordningen med utdanningsstillinger.

– Det vil bli kritisk mangel på helsepersonell. Det vil bli sterk konkurranse om spesialsykepleiere. Vi får høre: Hvorfor gjør dere ikke noe med lønnen for å gjøre det attraktivt å ta videreutdanning? sier Larsen.

Noen er deltidsstudenter

Med unntak av videreutdanning i nyfødtsykepleie har de aktuelle utdanningene vært på full tid.

– Men fra høsten 2015 ble deltidsutdanning i intensivsykepleie også inkludert i ordningen med utdanningsstilling. Når flere går i deltid, tar det lengre tid før de er ferdig spesialsykepleiere og vi har derfor økt antallet stillinger, forteller Marit Mørkved Larsen.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.