fbpx Ahus fjernet arbeidsplikten Hopp til hovedinnhold

Utdanningsstilling: Ahus fjernet arbeidsplikten

Intensivsykepleie
ELDES: Gjennomsnittsalderen på spesialsykepleierne øker. Det er et problem i hele landet, påpeker Ragnhild Mathisen, som er intensivsykepleier og spesialrådgiver på Ahus, Arkivfoto: Marit Fonn

Arbeidsplikten for sykepleierne i spesialisering ble så plundrete at Ahus kuttet den ut. Men samtidig ble lønnen redusert fra 100 til 80 prosent.

– Her på Ahus gir vi 80 prosent av tarifflønn for sykepleier etter ansiennitet, forteller Ragnhild Mathisen, seniorrådgiver i avdeling kompetanse og utdanning på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Det er studentene i utdanningsstilling hun snakker om.

– Men de har ingen arbeidsplikt?

– Inntil i fjor hadde vi avtale om arbeidsplikt en lørdag i måneden og to uker om sommeren. Det var da 100 prosent tarifflønn. Men det ble ekstra mye arbeid og vanskelig å tilpasse dette til studiene. Det ble lite kontinuitet i arbeidet for studentene, sier Mathisen.

Utdanningsstilling

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning.

Kilde: Sykehuset i Vestfold HF

Ikke nyttig nok

– Nytteverdien av arbeidsplikten ble heller ikke som tenkt sett fra arbeidsgivers side. Derfor valgte vi heller 80 prosent lønn, og ingen arbeidsplikt, sier Mathisen.

Hun er intensivsykepleier og har tidligere vært lærer på utdanningen i 15 år.

– Vi følger tariffavtalen mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter, forteller Mathisen.

«Bindingstid skal avtales»

Her er det som står under punktet «Utdanningsstillinger» i tariffavtalen som ble godkjent i 2014:

«Når arbeidsgiver har vurdert behov for videreutdanning og inngått avtale med sykepleier/spesialsykepleier/jordmor om permisjon til slik utdanning, skal sykepleier sikres 80% av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet.»

Og videre:

«Øvrige vilkår skal avtales; herunder bindingstid, arbeid under utdanning, konsekvenser av avbrudd i utdanning.»

LES OGSÅ: 100 prosent lønn på OUS

Tar ekstravakter når det passer

– Hva syns studentene om den nye ordningen uten arbeidsplikt?

– Tilbakemeldingene er at nå kan de arbeide ekstravakter når det passer dem.

I jul og påske har studentene fri, men om sommeren går de ut av utdanningsstillingen:

– Da må de ta ut all ferie, og eventuelt jobbe en til to uker med vanlig betaling, sier Mathisen.

To års bindingstid

Ordningen med utdanningsstilling på Ahus omfatter videreutdanningene i anestesi-, intensiv-, operasjons-, barne-, kreft-, nyfødt- og akuttsykepleie.

– For nyfødtutdanningen betaler vi også studieavgiften på om lag 80 000 kroner per student.

Bindingstiden er to år i full stilling for videreutdanningene som gir 90 studiepoeng – det vil si anestesi-, intensiv-, operasjons-, barn- og akuttsykepleie.

De kortere videreutdanningene har 16 måneders bindingstid.

LES OGSÅ: Tre års bindingstid i Vestfold

Vil trenge flere kreftsykepleiere

– Hvordan er behovet for spesialsykepleiere på Ahus?

– Som i resten av landet, tenker jeg. Vi har særlig behov for flere anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere, men vi antar også at behovet for kreftsykepleiere vil øke.

Mister noen spesialsykepleiere til Oslo

For tiden har Ahus 25 sykepleiere i utdanningsstilling, opplyser Mathisen.

– Hjelper det?

– Det sikrer at det utdannes spesialsykepleiere, og mange blir værende hos oss etter endt bindingstid. Men noen lekker til Oslo. Sånn er det bare. Uten denne ordningen ville vi vært mye dårligere stilt, og helt avhengig av ekstern rekruttering.

Ahus har et økende antall søkere til utdanningsstillingene.

– Ansettelsesprosessen er grundig, og vi velger de vi mener egner seg best både faglig og personlig.

Spesialsykepleierne blir eldre

– Hvordan merker dere mangelen på spesialsykepleiere?

– Det svinger. Det kan stabilisere seg for eksempel med intensivsykepleiere, men så skjer det rokkeringer som endrer situasjonen. Vi må utdanne jevnt og trutt til alle spesialitetene, sier Mathisen.

– Vi ser også på alderssammensetningen. Vi kan se eksakt hvor mange spesialsykepleiere vi har i femårsbolker fra de er 25 til 67 år. Vi ser hvordan de er fordelt i alder på alle spesialavdelingene. Det er et problem på landsbasis at gjennomsnittsalderen på spesialsykepleierne øker, sier Ragnhild Mathisen.

Les også: