fbpx Unio krever reallønnsvekst Hopp til hovedinnhold
Lønnsoppgjøret 2017:

Unio krever reallønnsvekst

Steffen Handal

Ifølge Unio hadde medlemmene en nedgang i reallønnen etter lønnsoppgjøret i fjor.

– Det kan ikke fortsette, sier forhandlingsleder for Unio, Steffen Handal.

I dag klokka 10.00 leverte LO, YS, Unio og Akademikerne sine lønnskrav til KS. NSF organiserer rundt 32 000 medlemmer i KS-området. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør og skal være i havn klokka 24.00 natt til 1. mai. Oslo kommune har egne forhandlinger.

Reallønnsvekst

 – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal i en pressemelding.

Ifølge Unio hadde medlemmene en nedgang i reallønnen etter lønnsoppgjøret i fjor.

– Det kan ikke fortsette, sier Handal og legger til grunn at rammen for frontfaget på 2,4 prosent er normgivende for kommunesektoren.

– For å sikre dette krever vi at virkningsdatoen for sentrale tillegg og avsetninger til lokale forhandlinger som allerede er avtalt for mellomoppgjøret framskyndes, sier Handal.

Unios krav:

  • En økonomisk ramme for oppgjøret basert på mellomårsklausulen
  • At virkningsdato for sentrale lønnstillegg og avsetninger til lokale forhandlinger som er avtalt for mellomoppgjøret 2017 framskyndes
  • At pensjonistlønn reguleres i tråd med statens satser.

Venter et rolig mellomoppgjør

Siden årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør betyr det at det kun er lønn det forhandles om. KS sier på sine nettsider at de forventer et rolig lønnsoppgjør. Hovedstyret i KS har gitt administrasjonen fullmakt til å forhandle etter følgende hovedlinjer:

  • Mellomoppgjøret i 2017 gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på linje med sammenliknbare tariffområder.
  • I privat er NHO og LO/ YS enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør.

Allerede avtalte lønnstillegg

Fra tariffoppgjøret i 2016 er det allerede avtalt lønnstillegg og pott til lokale forhandlinger for 2017. Allerede avtalte tarifftillegg/lokal pott gir samlet en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,2 prosent (inkludert overheng og glidning).

Mekling

Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen, vil oppgjøret gå til tvungen mekling. Partene i kommuneoppgjøret har ikke vært til mekling om lønn under et mellomoppgjør siden 1999.

0 Kommentarer