fbpx Prosjektet «Stopp Sepsis Sykepleier» fikk pris Hopp til hovedinnhold

Prosjektet «Stopp Sepsis Sykepleier» fikk pris

Bildet viser Lise Tuset Gustad.

43 prosent nedgang i dødeligheten av sepsis. Det ga pris til Sykehuset Levanger.

– Vi visste at pasienter med sepsis, eller mistenkt sepsis, ikke ble fulgt godt nok opp på sykehuset, fortalte Lise Tuset Gustad, fag og forskningssykepleier ved Sykehuset Levanger og forsker ved NTNU, til Sykepleien i fjor.

Derfor laget de et sepsisforløp med triagesystem til alle pasienter med mistenkt infeksjon.

Prosjektet ble kalt Stopp Sepsis Sykepleier, og fikk i går Kvalitetsprisen 2017. Tidligere har det fått Forbedringsprisen 2016.

Dokumentert nedgang

Enkle, objektive målinger, som respirasjonsfrekvens, puls og temperatur, ble implementert i praksis. Leger og sykepleiere ble lært opp og det ble målt om prosjektet hadde effekt. Målinger viser 43 prosent nedgang i dødelighet av sepsis, noe som betyr 12 menneskeliv spart i året. Gustad forteller også på telefon fra Levanger om en halvering i antall intensivopphold for sepsispasienter.

Nye kriterier

Stopp Sepsis Sykepleier ble startet i 2010 og bygger på daværende definisjon på sepsis. I fjor kom nye kriterier for sepsis og Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har utarbeidet nye tiltak for å oppdage sepsis tidig. Blant annet anbefales skåringsverktøyet QSOFA.

På Sykehuset Levanger holder de nå på å utvikle et system som tar opp i seg de nye kriteriene, uten å forringe kvaliteten på opplegget de allerede har.

– Vi har et godt system, og det nye systemet må være like bra som det vi har, sier hun.

Og mener de snart har landet nettopp det.

– Sånn er forbedringsarbeid, sier hun.

– Medisinsk utvikling går raskt og vi må tilpasse oss.

Det betyr nye runder med opplæring av leger og sykepleiere, fra akuttmottak via sengepost til intensiv.

Samarbeid

Stopp Sepsis Sykepleier er et samarbeid mellom Sykehuset i Levanger, Nord Universitet og Midt-Norsk senter for sepsisforskning ved NTNU/St. Olavs Hospital.

– Vi er kjempeglade for at felles innsats blir kjent og anerkjent, sier Lise Tuset Gustad.

– Spesielt når det er et samarbeid som har båret så store frukter for pasientene.

Les også: Gir postsykepleiere verktøy til å dokumentere sepsis

– Vi må være litt paranoide

0 Kommentarer

Annonse
Annonse