fbpx Ny tiltakspakke mot sepsis Hopp til hovedinnhold

Ny tiltakspakke mot sepsis

Bildet viser en grønn flate der det er skrevet ordet sepsis.

Med QSOFA skal sepsis behandles raskere.

Antibiotika innen 60 minutter. Det er målet når en pasient har sepsis. Og vil dermed ha bedre sjanse for å overleve. Akuttmottakene er først ut for å ta i bruk nye tiltak fra Helsedirektoratets pasientsikkerhetskampanje I trygge hender. Etter hvert skal tiltakene implementeres på sengeposter.

Organsvikt

Sepsis er en unormal reaksjon på en infeksjon. Immunforsvaret i kroppen overreagerer, og det fører til at det slippes ut stoffer i blodbanen som får blodtrykket til å synke. Det gjør at ulike organer kan begynne å svikte.

I dag er det et problem at sepsis ikke oppdages og får antibiotika raskt nok. Tilsyn med landets akuttmottak viser at pasienter kan ligge to, tre, fire timer før de får antibiotika. Da øker risikoen for organsvikt og død.

Kan det være sepsis?

Har pasienter infeksjon, mistenkt infeksjon, akutt organsvikt eller usikker diagnose, skal helsepersonell tenke: Kan det være sepsis?

5 tiltak skal sikre at pasienter med sepsis oppdages og behandles så raskt som mulig:

ABCDE-vurdering (luftveier, respirasjon, sirkulasjon, bevissthetsnivå, helkroppsundersøkelse).

Skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering.

Blodprøver og prøver til mikrobiologi.

Antibiotika

Fastsetting av videre behandling og beslutning av rett behandlingsnivå.

Antibiotika innen 60 minutter

Quick SOFA (QSOFA) skal brukes som skåringsverktøy. Dette er en enklere variant av SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score), som brukes for å stille diagnosen sepsis. Men SOFA krever laboratoriesvar, og å vente på svarene kan forsinke behandling. Derfor skal QSOFA brukes for å identifisere dem det haster mest med.

QSOFA har tre kriterier: Respirasjonsfrekvens, systolisk blodtrykk og mental status etter Glasgow Coma Scale. Respirasjonsfrekvens lik eller over 22, blodtrykk lik eller under 100 og endret mental status gir utslag på QSOFA. Utslag på to eller flere kriterier og mistenkt infeksjon betyr at pasienten kan ha organsvikt. Da skal lege raskt tilse pasienten og antibiotika være startet opp innen 60 minutter.

Skal måle forbedring

De nye tiltakene skal måles for å se om de fører til forbedring.

I tiltakspakken forklares det hvordan det skal måles.

Tiltakspakken er testet ut ved tre sykehus.

Tiltakspakken kan lastes ned fra Pasientsikkerhetsprogrammets nettsider om tidlig oppdagelse av sepsis.

Les også: – Vi må være litt paranoide

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse